Nechajte sa viesť. Systémom InforM8

Nastal čas žiadosti o ruku a tým aj žiadosti na sobášnu matriku? Radi by ste vybavili vydanie rodného listu, požiadali kompetentných, aby upravili vetvy stromu, ktoré vás na každodennej trase udierajú do tváre? Chcete evidovať svojho štvornožca či priznať sa k dani z nehnuteľnosti? Alebo si splniť oznamovaciu povinnosť a nahlásiť verejné športové podujatie, pod ktoré sa podpisujete? Nechajte sa cez tieto životné situácie previesť informačným systémom pre nevidiacich a slabozrakých s názvom InforM8.

 

Spoločnosť Visions Technologies, s. r. o. sa pred štyrmi rokmi chopila výzvy Implementačnej agentúry MPSVaR a pustila sa do výskumu, vývoja a testovania riešenia, ktoré by podporilo samostatnosť v mobilite ľudí so zrakovým postihnutím, uľahčilo im prístup k službám, zvýšilo dostupnosť a prístupnosť informácií. Výsledkom jej úsilia je Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých. InforM8 je komplexné riešenie, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím ponúka navigáciu vo verejných budovách. Pilotne je nainštalované na prízemí Mestského úradu na Trhovej 1 v Trnave, kde môžete vybaviť všetko, čo ako občan vybaviť potrebujete.

InforM8 pozostáva z troch funkčných častí:

  1. Softvér: ide o administračnú aplikáciu, ktorá funguje na serveri a do ktorej užívateľ prístup nemá. Všetky dostupné informácie z mobilnej aplikácie a z vysielačov vyhodnocuje a výsledky v podobe pokynov a upozornení posiela v reálnom čase do mobilnej aplikácie. Inými slovami, spája všetky vstupy a pripravuje výstup, čiže samotnú navigáciu. Softvér „vedie“ evidenciu všetkých dostupných vysielačov a databázu kategórií životných situácií (t. j. oddelení mestského úradu), kancelárie, pracovníkov, kontaktov atď. Tieto údaje sa v prípade potreby dajú veľmi jednoducho aktualizovať, napr. ak sa oddelenie v rámci budovy presťahuje, dôjde k zmene zodpovednej osoby či telefónneho čísla.
  2. vysielač (beacon): je to samostatné zariadenie veľkosti zápalkovej škatuľky, ktoré prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth zabezpečuje komunikáciu mobilného telefónu a softvéru. Aby bola navigačná aplikácia čo najpresnejšia, musí ich byť v danom priestore umiestnených niekoľko a pomerne nahusto (v Mestskom úrade Trnava sú v rozmedzí 75 až 100 centimetrov, celkovo je ich vyše 100) a aby nedochádzalo k neželanej interferencii, majú krátky dosah. Upevnené sú zväčša na strope a umiestnené pri vchodoch do budovy, na chodbách, pri schodiskách či dverách.

 

Na začiatku s otáznikmi

„Riešenie InforM8 bolo pre nás obrovskou výzvou,“ spomína na obdobie spred dvoch rokov projektová manažérka a koordinátorka Bibiána Žigová. „S vývojom aplikácií sme, pravdaže, skúsenosti mali, ale o orientácii ľudí so zrakovým postihnutím sme toho veľa nevedeli a bez ÚNSS by sme sa do tejto oblasti ponárali dosť ťažko. Navyše, prízemie Mestského úradu v Trnave, to ani zďaleka nie sú len rovné chodby. Ide o pomerne členitý priestor – uprostred vstupnej haly sa nachádza informačný pult (možno povedať vrátnica), ktorý treba obísť, ďalej dvoje posuvných dverí, na chodbách kreslá a stolíky pre občanov, sem-tam človek naďabí aj na stĺp. Celú aplikáciu sme museli niekoľkokrát kalibrovať, pretože veľká elektrorozvodňa nám rušila Wi-Fi a Bluetooth, takže navigácia bola nepresná. A to už ani nehovorím o tom, že hádam okrem zemetrasenia sme v priebehu tých dvoch rokov čelili takmer všetkým rizikám, ktoré sme, dúfajúc, že len teoretizujeme, zhrnuli v projekte: vytopenie stropu a jeho následná niekoľkomesačná rekonštrukcia, sťahovanie oddelení úradu a kancelárií, uvoľnenie majáčika, upevneného na strope..,“ pokračuje s úsmevom Bibiána Žigová. „ O to viac nás teší, že sa nám všetko podarilo zvládnuť a priviesť na svet funkčný systém.“

 

Fotografia z testovania aplikácie. Nevidiaci s mobilom v ruke sa pohybuje po budove.
Odovzdaniu do prevádzky predchádzalo testovanie nevidiacimi a slabozrakými

 

Na konci pod drobnohľadom užívateľov

V spolupráci s ÚNSS sa na jeseň 2020 rozbehli testy, ktorých cieľom bolo preveriť účelnosť a funkčnosť vytvoreného systému. Vývojárskemu tímu poskytli spätnú väzbu pracovníci CETIS-u a sedemnásti používatelia (deväť nevidiacich, traja prakticky nevidiaci a piati slabozrakí), pričom 8 z nich použilo Corvus, štyria TalkBack a piati využili zväčšovací nástroj OS Android. Aby bol zabezpečený skutočne individuálny prístup a aby boli získané údaje čo najrelevantnejšie, uskutočnilo sa celkovo 8 testovaní, v skupinkách po dvoch – troch testeroch, všetky v plnej prevádzke, t. j. s reálnymi situáciami a reálnou frekvenciou návštevnosti.

„Pre každého účastníka testovania sme v rámci mestského úradu vytýčili 4 trasy, ktoré sme následne vyhodnocovali,“ hovorí Stanislav Sokol z ÚNSS. „Svoje postrehy a skúsenosti mali možnosť zhrnúť v anonymnom dotazníku, ktorý sa týkal napr. prístupnosti aplikácie, užívateľskej prívetivosti a pod. Po vyčíslení môžem povedať, že až 82,4 percent testerov považuje mobilnú aplikáciu s asistenčnou technológiou, ktorú v mobile používajú, za úplne prístupnú, zvyšok označil mieru prístupnosti za čiastočnú. Hodnotenie „veľmi jednoduchá trasa“ sa vyšplhalo na 64,7 %, „trasa s menšími problémami“ na 26,5 percenta a 8,8 % trás bolo z hľadiska navigácie ohodnotených ako zložitejších alebo veľmi zložitých. Za používateľsky priateľskú a intuitívnu označilo aplikáciu InforM8 76,5 % testerov.“

A kde by nevidiaci a slabozrakí nainštalovanie systému uvítali? Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že v rôznych druhoch úradov, inštitúcií a verejných budov, v zdravotníckych zariadeniach (vrátane nemocníc), zdravotnej poisťovni, v interiéroch autobusových a železničných staníc, na miestach s lístkovým systémom/časenkami (napr. pošta, banka a pod.), v nákupných centrách, priestoroch univerzít a vysokých škôl, v múzeách, knižniciach, kinách či kultúrnych strediskách.

 

Z Malého Ríma na celé Slovensko?

Aplikácia InforM8 bola pilotne vyvinutá pre Mestský úrad v Trnave a nateraz je viazaná výlučne na jeho priestory. Jej rozšírenie však technologicky ani technicky nepredstavuje problém – keďže sú všetky tri funkčné časti riešenia vyvinuté a odskúšané, treba ich len prispôsobiť novej budove, novému pôdorysu. Zástupcovia Visions Technologies, s. r. o., ponúkajú záujemcom bezplatnú obhliadku, analýzu prostredia a požiadaviek a vypracovanie nezávislej cenovej ponuky. Databázu softvéru možno naplniť prakticky akýmkoľvek obsahom, tzn. nielen informáciami o oddeleniach, kanceláriách, zodpovedných osobách a kontaktoch na ne, ale napr. aj popisom exponátov v múzeu.

Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky projektu www.navigujma.sk.

 

Projekt finančne podporila Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *