Milan Měchura končí jednu etapu práce

Ing. Bc. Milan Měchura skončil, ale pokračuje. Rozporuplné konštatovanie nevyjadruje nič iné ako to, že 30. júna 2021 skončil svoj pracovný pomer v ÚNSS a odišiel do starobného dôchodku. Pokračuje však vo funkcii 1. podpredsedu ÚNSS, čo je funkcia dobrovoľná, ale dôležitá. Prvý činovník po štatutárovi. 

Majstrovstvá Slovenska v showdowne

Aplikovaný stolný tenis (ďalej len ASP) alias showdown sú dva rovnocenné názvy pre šport, ktorý môžeme označiť ako stolný tenis pre nevidiacich. Skutočný stolný tenis nevidiaci hrať nemôžu, ASP je pre nevidiacich hráčov výrazne upravený – iný stôl, iná loptička, iné rakety. Viac o tomto športe sa dočítate pod čiarou v závere článku. 

Kolkársky turnaj

Kolky sú jedným z menšiny športov, ktoré sú dostupné ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Grantová komisia ÚNSS preto podporila projekt s názvom Kolkársky turnaj predložený ZO ÚNSS č. 11 Galanta. Turnaj sa uskutočnil v druhú augustovú sobotu na kolkárni v Piešťanoch za účasti 32 hráčov a ich asistentov tzv. podávačov zo Slovenskej i Českej republiky.