Len vďaka sebaláske môže prísť rovnocenná láska

Workshop o partnerstve viedla na pobyte pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím v Tajove lektorka Katarína Němcová, zakladateľka medzinárodnej zoznamovacej agentúry s názvom Find L’amour. Na pár minút ju pristavila aj Dúha.