Spolupráca nadovšetko – nielen s KS

Banskobystrická krajská rada a tamojšie stredisko zrealizovali ďalší projekt podporený z interného grantu ÚNSS. Pôvodná koncepcia zahŕňala úzke prepojenie na projekt podávaný KS, avšak tento nebol komisiou schválený, preto sme zrealizovali len jeho časť.