Spolupráca nadovšetko – nielen s KS

Banskobystrická krajská rada a tamojšie stredisko zrealizovali ďalší projekt podporený z interného grantu ÚNSS. Pôvodná koncepcia zahŕňala úzke prepojenie na projekt podávaný KS, avšak tento nebol komisiou schválený, preto sme zrealizovali len jeho časť. 

 

Už v minulosti participovali funkcionári a členovia základných organizácií na významných aktivitách, ktoré ÚNSS vyvíjala smerom k svojim členom, ale aj k širokej verejnosti. Aktívni členovia našich základných organizácii majú záujem odbremeniť krajské stredisko v Banskej Bystrici, ale v danej problematike sa necítia dostatočne kompetentní a vzdelaní. Aj z tohto dôvodu sme spoločne hľadali oblasti, v ktorých by ľudia so zrakovým postihnutím boli prínosom a zároveň by u nich stúpol pocit užitočnosti, ako aj kredit – vo vnútri organizácie i navonok.

Z našich vízií a potrieb členov ÚNSS sa postupne vykryštalizoval hlavný cieľ projektu: prehĺbiť spoluprácu s banskobystrickým krajským strediskom, zvýšiť participáciu členov so zrakovým postihnutím na dianí v ÚNSS aj pri jej prezentovaní navonok.

 

Nový rozmer v našej spolupráci

Svoje myšlienky a potreby sme do reálnej podoby pretavovali od 11. do 13. októbra v Penzióne Slniečko v Tajove. V rámci programu si niektorí účastníci tému zopakovali, iní získali komplexné a dôležité informácie o ÚNSS, o zrakovom postihnutí a jeho dôsledkoch na každodenný život po prvý raz. Aby o tom vedeli hovoriť aj na verejnosti, rozdelili sme sa do skupín, čím sme si precvičili aj sociálno-komunikačné zručnosti.

Pobyt mal tak trochu aj oddychový charakter. Časť dňa sme totiž využili na spoločnú prechádzku, na zoznámenie sa s obcou Tajov, s jej zaujímavosťami. Čas a priestor sme venovali aj nácviku techník sprevádzania a zásad komunikácie s osobami so zrakovým postihnutím.

Po ukončení vzdelávacieho víkendu sú členovia našej krajskej rady a základných organizácií opäť bohatší o vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť pri spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS v Banskej Bystrici, ale takisto pri kontakte s inými inštitúciami.

 

Renata Oláhová

 

Zo spätných väzieb

„Život nevidiacich bol pre mňa neznámy. Vďaka účasti na pobyte organizovanom pod názvom Spolupráca nadovšetko – nielen s KS, ktorý mi sprostredkovala Alenka Paleschová, som si uvedomila, že nie som pripravená v prípade potreby efektívne pomôcť nevidiacemu,“ hovorí Anna Drevická. „Osvojila som si napríklad základy komunikácie s nevidiacim tak, aby som mu poskytla čo najviac pre neho potrebných informácií, skúsila si používať bielu palicu, sprevádzať nevidiaceho po schodoch. Vďaka úprimnosti ďalších účastníkov projektu sa mi podarilo hlbšie preniknúť k nim podstatne bližšie. Získala som nových priateľov, pre mňa skutočných hrdinov, ktorí nemajú čas vyplakávať nad krivdami osudu a musia sa sústrediť na každý okamih svojho života. Aby nepoblúdili.

Prednášky dievčat z krajského strediska a krajskej rady v Banskej Bystrici Dášky Filadelfiovej, Renky Oláhovej a Sašky Muránskej boli veľmi kreatívne, úderné a zrozumiteľné. Keďže som bola na takejto prednáške prvýkrát, som im veľmi vďačná za cenné rady. Rozhodne som z Tajova odchádzala obohatená. Ďakujem.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *