Grantová komisia otvára svoj mešec

Na základe pravidiel schválených ÚR ÚNSS doň totiž opäť pribudli podiely z Bielej pastelky a príspevkov 2% daní. Celková suma, ktorú môžu medzi kluby, základné organizácie, krajské rady a krajské strediská tento rok prerozdeliť, je 9277,81 €, pričom pre jedného žiadateľa môžu vyčleniť maximálne šesť stovák. Svoje nápady, túžby a, pravdaže, ich personálne a finančné krytie je potrebné vpísať do žiadosti o podporu a do 19. mája zaslať tajomníčke komisie. Priorita grantového kola 2023 znie: Zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím.

 

Uznesením ÚR ÚNSS 05/2023 došlo v Štatúte grantového programu k niekoľkým zmenám. Z najvýznamnejších spomeňme tri:

  1. Základným organizáciám zanikla povinnosť uvádzať v žiadosti odporúčanie svojej KR. Odporúčania sú po novom vyžadované jedine vtedy, ak klub, ZO alebo KR, ktorá projekt predkladá, počíta s aktívnym zapojením jedného alebo viacerých pracovníkov krajského strediska. Písomný súhlas v takom prípade predkladá jeho vedúci.
  2. V prípade, že sa projekt dostal do zoznamu schválených, ale rozpočet vyčlenený na daný rok neumožňuje grantovej komisii vyhovieť žiadateľovi v plnej výške, podporu je možné skrátiť maximálne na 80 percent požadovanej sumy.
  3. Menovanie členov grantovej komisie je odteraz výlučne v kompetencii ÚR ÚNSS. Po marcovom zasadnutí sa v komisii objavili aj nové mená: jej predsedníčkou sa stala Michaela Dlhá a členmi Tímea Hóková, Filip Kopániy, Peter Halada a Marián Marton. Tajomníčkou, ktorú aj naďalej menuje riaditeľka ÚNSS, ostáva Adriána Ondrušová.

 

V ústrety žiadateľom

Pravdaže, členovia komisie sú aj naďalej ochotní projekty konzultovať, tzn. usmerniť žiadateľov pri hľadaní témy či konkrétnych aktivít. Toto poradenstvo slúži na to, aby sa do žiadosti nedostalo nič, čo nemôže byť z grantového programu podporené, a aby ZO, kluby, KR či KS zbytočne neprišli pri hodnotení o cenné body. Inšpirovať sa však dá aj projektmi, ktoré boli realizované v minulosti. Mnohé zážitky, a to v slovách i obrazoch, sú zvečnené v starších Dúhach, do pozornosti ale dávame aj intranet pre spolkovú zložku, kde je možné nahliadnuť do niekoľkých takpovediac vzorových projektov.

Novinkou tohto ročníka je zrušená finančná spoluúčasť žiadateľa. Znamená to, že pri posudzovaní celkového rozpočtu sa už na oných minimálne 20 percent z vlastných zdrojov prihliadať nebude.

Komisia sa dohodla aj na tom, že súčasťou záverečnej správy by mali byť zmienky o tom, kde boli informácie o aktivitách realizovaných v rámci projektu publikované. V Dúhe priestor na vaše projektové radosti veľmi radi vyčleníme, ak by ste so spracovaním článku potrebovali pomoc, veľmi ochotne sa na to podujmeme. Stačí nás kontaktovať na duha@unss.sk. Záverečná správa k projektu by mala obsahovať alebo odkaz na článok (napr. ak bol zverejnený na stránke www.casopisduha.sk, webe či Facebooku vášho KS, na sociálnej sieti ZO, klubu či KR) alebo priložený text (napr. ak budete o svojich aktivitách písať v časopisoch Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ). Nezabudnite ale uviesť názov časopisu, jeho číslo a ročník. O tieto informácie komisia prosí aj v prípade propagácie v lokálnom periodiku, pravdaže, spolu so skenom článku.

 

Dôležité upozornenie!

Nezabudnite, že žiadosti o podporu je potrebné posielať aj v elektronickej verzii (nie však sken vypísaného formulára) na adresu ondrusova@unss.sk, aj v papierovej na Úrad ÚNSS, Sekulská 1, 841 04 Bratislava.

 

Žiadosť o podporu, postup na jej vyplnenie a podmienky grantového programu 2023 sú k dispozícii na krajských strediskách, u sekretárov krajských rád, na www.unss.sk a v intranete. Výsledky grantového kola 2023 budú zverejnené na stránke www.unss.sk 26. mája.

 

Dušana Blašková

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *