ZOO Brno sa otvára nevidiacim

Výber titulku ma doviedol k úvahe o jeho zmysluplnosti. Samozrejme, že ZOO bola od samého začiatku, teda od roku 1953, otvorená rovnako pre nevidiacich ako pre kohokoľvek iného.

Spočiatku som trošku žongloval s akuzatívom a datívom, ale usúdil som, že titulok v 4. páde by bol zavádzajúci, naopak ten 3. pád asociuje priblíženie a sprístupnenie. Aspoň mne. Ospravedlňujem sa čitateľom – jazykovedcom, ale pred rizikom nepresnosti som uprednostnil slovnú eleganciu.

 

Otváram si stránku www.zoobrno.cz a vidím, že táto záhrada živočíchov nezanedbáva nikoho. Ani ľudí. Záchranné stanice, virtuálne expedície, vzdelávacie a osvetové akcie, adopcie, kvízy a veľa ďalších zaujímavostí. Len tie behajúce titulky a obrázky, čo nám – slabozrakým znepríjemňujú virtuálno-vizuálny život. Ale to je už úloha pre pána Sizyfa. Pri inštitúcii, ktorá má takýto široký záber ústretovej činnosti, možno predsa len uspeje. Ale idem ja radšej na pár krokov od okraja, kam som ne/chtiac došiel. Prečože som sa to vlastne za hranicu vybral?

 

Reliéfna mapa ZOO
Hmatová mapa, vďaka ktorej dáte ZOO v Brne aj naslepo. Zdroj: www.teiresias.muni.cz

 

Brnianska ZOO sa rozhodla poskytnúť podporu pre nevidiacich návštevníkov. Za jej realizáciu vďačí Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás, ktoré funguje pri tamojšej Masarykovej univerzite. Dobrú spoluprácu nevidiaceho návštevníka s jeho vidiacim sprievodcom umožňuje predovšetkým nová mapa s hmatovou i vizuálnou vrstvou.

„Naším zámerom bolo, aby si nevidiaci na základe tejto mapy urobil predstavu o tom, čo všetko sa v areáli nachádza, približne v akej vzdialenosti od jeho aktuálnej polohy je to, čo by rád navštívil, a podľa toho si sám zvolil trasu, ktorou sa vydá. Predpokladali sme, že na rozdiel od cesty napríklad na úrad, kam môže ísť aj sám a zorientovať sa len pomocou plánu, do ZOO pôjde so sprievodcom. Vďaka tejto mape však nebude naňho odkázaný, cestu si môžu naplánovať alebo spoločne, alebo sa rozdeliť,“ uviedol jeden z tvorcov hmatovej mapy Ondřej Nečas zo strediska Teiresiás.

 

Kartografia v bodkách

Tvorba mapy prebiehala v niekoľkých fázach. Autori najprv rozhodli, aké prvky budú na nej zachované, potom so základným návrhom prešli celú ZOO a skontrolovali umiestnenie všetkých vyznačených bodov. Nakoniec prišla na rad úprava návrhu pre braillovskú tlač.

„Ide o tvorbu hmatovej grafiky pomocou bodov, vzniká vlastne podobným spôsobom, ako sa tlačí Braillovo písmo. Jej nevýhodou je nižšie rozlíšenie, takže na papier sa vojde menšie množstvo informácií. Naopak devízou tejto technológie je pomerne dlhá trvanlivosť a nízka cena materiálu. Pripraviť väčšie množstvo kópií bez veľkých nákladov teda nepredstavuje prakticky žiaden problém,“ vysvetlil Nečas.

Cestujte prstom po mape! Tá brnianska vám ukáže cesty, privedie vás k dôležitým budovám, pavilónom, upozorní na stanice vláčika, nasmeruje k občerstveniu či k toaletám.

„Snažili sme sa uviesť čo najviac informácií o zvieratách. Nebolo síce možné zachytiť každý jeden výbeh, ale chceli sme upozorniť aspoň na tie najzaujímavejšie. Línia cesty je, samozrejme, zjednodušená, nevyznačovali sme každú nerovnosť. Budovy sú zobrazené len symbolom, nie tvarom, a rozhodli sme sa len pre jednoslovný popis. Na mape je uvedený aj telefonický kontakt na pracovníka ZOO, ktorý môže v prípade núdze poradiť či pomôcť,“ doplnil Nečas.

 

Pár poznámok na záver

Hmatový plán brnianskej ZOO dostane každý záujemca zadarmo priamo v pokladni. Zásoby sú značné, takže sa nemusíte ostýchať a ozvať sa – každý nevidiaci návštevník dostane svoj vlastný exemplár. Záhrada je prísne bezkontaktná, výnimkou je len detská ZOO s malými kozičkami a poníkmi. Rukolapné zážitky vám nateraz zabezpečia len rohy, parohy a niekoľko kostí. Pokračovanie spolupráce so strediskom Teiresiás má už ale aj ďalší nadpis, a to Hmatové popisy reliéfnych informácií v rámci areálu ZOO.

 

Podľa TS spracoval Josef Zbranek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *