V Banskej Bystrici sme už dvadsať rokov

Má viac ako dvetisíc klientov. Ročne jeho služby využije takmer 400 klientov. Tak by sme v číslach mohli zhrnúť činnosť Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v Banskej Bystrici. 

 

Krajské stredisko ÚNSS v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1998. Túto skutočnosť si pripomenuli 30. mája v Banskobystrickom robotníckom dome. Na začiatky si zaspomínala aj prvá vedúca strediska Oľga Doležalová. Oľga dlhoročne vykonávala prácu v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a prispela k tomu, že krajské stredisko systematicky a profesionálne pomáha nevidiacim a slabozrakým v Banskej Bystrici a okolí.

 

Opera aj hip-hop

V programe sa predstavili nevidiaci a slabozrakí, ktorí aktívne využívajú služby strediska, alebo sú členmi niektorej zo základných organizácií. Jaroslav Bohovič sa na pódiu objavil hneď dvakrát. Najprv sme sa spolu s ním vrátili do roku 1874, keď na klavíri zahral úryvok z opery Carmen. Potom spolu s jeho Učiteľkou tanca Simonou Abrahámovou zatancovali Hip-hop. Ondrej Petro z Brezna zahral na harmonike a kapela Blindman sa predstavila s vlastnou tvorbou. Program ukončila spevom Mirka Genská z Rimavskej soboty. Recitáciou obohatila oslavu Zuzana Rojíková.

 

čierno-biela fotografia pódia na ktorom sú zľava: Milan Kvietok - keyboard, Marek Botev - gitara. Na pravej strane v predu sedí moderátor.
Vystúpenie kapely Blindman z Brezna v zložení Milan Kvietok (keyboard) a Marek Botev (gitara)

 

Krátke bilancovanie

Oslava dvadsiateho výročia je dobrým miestom na bilancovanie činnosti krajského strediska. Jednou z najvýznamnejších služieb, ktoré krajské stredisko poskytuje od svojich začiatkov je špecializované sociálne poradenstvo, a to najme v sociálno-právnej oblasti, zamestnávania alebo vzdelávania detí so zrakovým postihnutím. Poskytuje aj zrakovú terapiu. Ide hlavne o zisťovanie zvyškov zraku, rozvoj zrakového vnímania, nácvik práce s optickými a elektronickými čítacími lupami. Významnou službou je poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa so zrakovým postihnutím.

Práve s týmto cieľom sú pripravované pravidelné prevažne skupinové aktivity pre rodiny so zrakovo postihnutým dieťaťom, pre dospelých a ich príbuzných. Vďaka projektu Zdravé oči už v škôlke sa podarilo v roku 2014 zakúpiť špeciálny prístroj mobilný skríningový autorefraktometer Plusoptix. Krajské stredisko začalo série preventívnych meraní zrakových vývinových porúch u detí v predškolskom veku. Od roku 2014 jeho pracovníci odmerali 5133 detí v materských školách v Banskobystrickom kraji a vydali 725 odporúčaní deťom, u ktorých odhalili očnú vadu a odoslali ich na podrobnejšie vyšetrenie u očného lekára.

 

pódium na ktorom stoja v rade zástupcovia spolupracujúcich inštitúcii. V popredí za mikrofónom stojí Oľga Doležalová. Na pravo stojí Tatiana Winterová a Dagmar Diladeliová, ktoré odovzdávali ďakovne listy.
Na oslavu dvadsiateho výročia prišla Oľga Doležalová, prvá vedúca Krajského strediska ÚNSS. Na snímke vľavo sú zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií, ktorým odovzdávali ďakovné listy Tatiana Winterová a Dagmar Filadelfiová (na fotke vpravo).

 

Ďakujeme

Oslava dvadsiateho výročia Krajského strediska ÚNSS v Banskej Bystrici mala všetko, čo k dobrej oslave patrí. Príhovory, ocenenia dlhoročných funkcionárov a samozrejme záverečnú recepciu. Na tomto mieste pripomeňme tých, ktorí stáli pri zrode strediska a výrazne ho posunuli do súčasnej podoby. Okrem Oľgy Doležalovej to boli Peter a Želmíra Vavrovci, Mária Zubáková, Viera Kováčová či Aldo Daxner. Takisto inštruktorky sociálnej rehabilitácie Margita Boháčová, Renata Oláhová, Dana Hudecová a Milena Pančíková.

Krajskému stredisku výrazne pomáhajú rôzne inštitúcie: Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva, Mesto Banská Bystrica a LIONS CLUB Banská Bystrica. Tiež očné kliniky a špecializované nemocnice.

 

Ondrej Rosík

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *