Nitra – mesto pre všetkých

Keď sa spojí dobrý zámer a nadšení realizátori, často je výsledok veľmi zaujímavý či prospešný. Aj Únii nevidiacich a slabozrakých sa, dúfajme, podarí niečo podobné. 

 

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v lete 2017 rozbehol národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Je unikátny v tom, že tvorí skladačku dvanástich pilotných projektov. Každý z nich predstavuje partnerstvo mimovládnej organizácie a subjektu verejnej správy. Jeho cieľom je zlepšiť účasť verejnosti na politickom živote v mnohých oblastiach a na mnohých úrovniach.

Tvorcovia projektu o ňom hovoria, že je to živé laboratórium. Ako sa týka Únie nevidiacich a mesta Nitra? Nuž tak, že sme súčasťou jedného pilotného projektu, jednou časťou spomínaného živého laboratória.

 

Prístupnosť je prioritou

Už dlho sa venujeme oblasti prístupnosti, je to jedna z našich priorít. Záleží nám na tom, aby si nielen ľudia so zrakovým, ale aj s inými druhmi zdravotného postihnutia mohli naplno vychutnávať život. Aby sa to dalo, je potrebná zmena. Predovšetkým zmena v našich mysliach, ktorá povedie k tomu, že si budeme pri tvorení čohokoľvek – internetovej stránky, výrobe produktu, zriaďovaní služby – uvedomovať, že ich má právo využívať každý človek. Každému z nás sa totiž môže stať, že sa mu narodí dieťa, zlomí si nohu či sa mu v starobe zhorší zrak alebo hybnosť.

Našli sme mesto, ktoré hovorí s nami spoločnou rečou a nie je mu ľahostajný život jeho obyvateľov – mesto Nitra. Rozhodli sme sa vstúpiť do partnerstva s Nitru a spoločne sa pokúsime vytvoriť návrh stratégie prístupného mesta tak, aby ho mohli v budúcnosti využiť aj ďalšie mestá. Úlohou únie je zabezpečiť prístupnosť a úlohou mesta zasa účasť jeho obyvateľov, ktorí nám povedia, čo ich v meste ešte trápi a čo by radi zmenili.

 

Čo sme už urobili?

Ešte v novembri minulého roku sme v Nitre zorganizovali dva workshopy určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy. Zamerali sme sa na bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie. Naším cieľom bolo priblížiť všetkým zainteresovaným – aj predstaviteľom verejnej správy, aj zástupcom občanov, ako v praxi vyzerá prístupnosť a za čo chceme spoločne počas najbližšieho roka a pol bojovať. Rozhodli sme sa zapojiť aj mládež. Vo februári tohto roka sme podobný workshop urobili aj pre študentov Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre. Bol špecifický tým, že sme sa zamerali skôr na prístupnosť  fyzického prostredia a aj tým, že sme študentov tak trocha pripravovali na ich budúcu prácu. Ako? Skupinka budúcich mladých odborníkov sa následne vybrala do ulíc a podľa našich inštrukcií zmapovala  štyri trasy v meste. Výstupy týchto auditov sme spracovali a stretli sme sa s nimi znova, aby sme sa porozprávali o ich postrehoch a dojmoch. Výsledky ich práce použijeme pri poukazovaní na nedostatky v oblasti fyzickej prístupnosti.

 

Tri tímy odborníkov

Na nitrianskom mestskom úrade začali v marci pracovať tri skupiny zostavené z odborníkov na jednotlivé druhy zdravotného postihnutia, poslancov a pracovníkov mestského úradu, pracovníkov inštitúcií v meste, ktoré majú dosah na zlepšenie prístupnosti v jednotlivých oblastiach a nás, odborníkov z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Skupiny sa stretávajú osobitne, aj spoločne a ich práca je zameraná na prístupnosť fyzického prostredia a dopravy, prístupnosť informácií a prístupnosť v oblasti služieb a občianskej vybavenosti. Veľa komunikujeme aj s občanmi. Jednotlivé skupiny ľudí so zdravotným postihnutím sú veľmi aktívne. Pracovné skupiny pre nich zostavili dotazník a na ich stretnutiach sa s nimi rozprávame a pýtame sa ich, čo v ich meste nefunguje a čo je potrebné vyriešiť či zmeniť.

Máme už za sebou aprílové stretnutie s ľuďmi so zrakovým postihnutím, májovú anketu v materskom centre Klokanček, stretneme sa so seniormi, plánujeme navštíviť aj ľudí s telesným, mentálnym a sluchovým postihnutím.

V septembri chceme zorganizovať na mestskom úrade stretnutie s občanmi.

 

Nielen pre Nitru

A čo bude výsledkom všetkých týchto aktivít? Chceme účelne spojiť požiadavky Nitranov a naše vedomosti a skúsenosti. Veríme, že v marci budúceho roka bude výsledkom stratégia prístupnosti, ktorú mesto bude môcť ľahko a účelne použiť a ktorá pomôže urobiť z Nitry mesto prístupné pre všetkých – zdravotne postihnutých občanov, rodičov s kočíkmi, seniorov, Nitranov i návštevníkov tohto príjemného mesta. O stratégii by sa malo hlasovať v mestskom zastupiteľstve a keď ju poslanci schvália, Nitrania si môžu vysúkať rukávy a pustiť sa do práce. A nielen oni. Stratégiu chceme totiž napísať tak, aby bola v budúcnosti využiteľná aj pre iné mestá.

 

Michaela Hajduková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *