Konferencia INSPO stála za to

Vybrali sme sa za internetom a informačnými systémami pre osoby so špecifickými potrebami. 

 

Široká škála kompenzačných pomôcok, aplikácií, programov a projektov určených pre používateľov so zdravotným postihnutím. To bol v poradí už osemnásty ročník  konferencie INSPO, ktorá sa uskutočnila v sobotu 7. apríla v Kongresovom centre Praha.

 

Ako z rozprávky

Neostáva nám nič iné, ako sa pred dôslednosťou usporiadateľov skloniť. Po vlaňajšej úspešnej premiére totiž na uľahčenie orientácie návštevníkov so zrakovým postihnutím opäť zabezpečili technickú podporu. Mobilný akustický a hlasový maják s vysielačmi Bluetooth beacon, umiestnený pri jednom z vchodov, sprostredkoval prostredníctvom mobilnej aplikácie základné informácie o rozmiestnení objektov v interiéri. Popisy boli pripravené vopred, k vlastnému určeniu smeru poslúžil hardwarový kompas mobilu. V pokynoch sme si našli odkaz na aplikáciu, ktorá bežala pod systémom iOS i Android, bola prístupná s čítačmi obrazovky VoiceOver i TalkBack. Hlasovania, ktoré rozhodlo o najlepších prednáškach v každej sekcii a najlepšej expozícii, sa mohli bez nutnosti asistencie zúčastniť aj slabozrakí a nevidiaci. Hlasovacie lístky boli totiž k dispozícii vo zväčšenej čiernotlači, Braillovom písme aj elektronicky. Prepis pre ľudí so sluchovým postihnutím a prezentácie pre tých so zrakovým postihnutím bolo možné sledovať alebo na zapožičaných tabletoch, alebo na vlastnom mobile (aplikácia opäť kompatibilná aj s OS iOS i OS Android a frčiaca cez bezdrôtové pripojenie INSPO). A keď už bolo inštalovania a informácií dosť, v relaxačnej zóne sa na záujemcov usmievali štyria nevidiaci maséri. Aby nebolo málo, dodávame, že tí, ktorí sa na konferencii zúčastniť nemohli, mali možnosť pozorovať, čo sa v pražskom kongresovom centre deje online prostredníctvom videa.

 

Komnata prvá: Rokovanie v pléne

Jakub Pětioký z Rehabilitačného ústavu Kladruby sa zameral na využitie ICT a High-Tech zariadení pri rehabilitácii pacientov so získaným poškodením mozgu a poranením miechy. Ide o rehabilitáciu, s využitím robotiky a počítačových systémov s biofeedbackom, ktoré prácu terapeuta uľahčujú, doplňujú a pomáhajú mu spresniť diagnostiku a hodnotenie výkonu pacienta. Je to významný nástroj na zvýšenie motivácie pacienta, rehabilitácia sa tak stáva pochopiteľnou, zábavnou, ponúka dokonca terapeutický gaming, kedy pacient súťaží sám so sebou alebo s ďalšími pacientmi. Niektoré z programov sa dajú použiť i v domácom prostredí.

Menovka: Filip Maleňák, Aplikace Záchranka, z.ú. Mobilná aplikácia Záchranka funguje v Českej republike už druhý rok. Na základe skúseností a spätnej väzby od záchranárov a používateľov prináša ďalšie novinky, ktoré pomôžu v prípade núdze. Po novom je aplikácia oficiálne prepojená aj s Horskou službou ČR. Novinky systém prináša takisto pre nepočujúcich používateľov. Pracovníci Zdravotníckej záchrannej služby sú už s nepočujúcim volajúcim schopní komunikovať prostredníctvom SMS priamo z aplikácie. Nepočujúci tak dostane dôležitú informáciu, že pomoc je na ceste.

Až z Izraela prišiel na INSPO Omer Elad, aby predstavil OrCam Technologies Ltd. Ide o prenosné zariadenie na počítačové videnie, využívajúce prvky umelej inteligencie, ktoré bude čoskoro k dispozícii aj v Českej republike. Zoznámili sme sa s tým, ako Orcam MyEye funguje, ako ho možno použiť pri čítaní textu či identifikácii osôb. Všetko prostredníctvom prirodzených ľudských gest.

Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie výsledkov 14. ročníka literárnej súťaže Internet a můj handicap a otvorenie 4. ročníka Ceny Nadace Vodafone Rafael.

 

Komnata druhá: Prístupnosť nielen webu

Ľudia so zrakovým postihnutím, hlavne milovníci rozhlasového vysielania, v expozícii spoločnosti RTI cz zaujal rozhlasový prijímač dRadio1. Je určený na príjem digitálneho rozhlasového vysielania DAB+ a má hlasový výstup, ktorý celé menu vrátane názvov staníc prevedie do zvukovej podoby. Slúži na to USB vstup pre flash disk s nahranými audiosúbormi. Zatiaľ je k dispozícii len v českom jazyku. Súbory je možné bezplatne stiahnuť na internetových stránkach výrobcu a dodávateľov.

Spojenie astronómia a zrakové postihnutie? Prečo nie? Vzdelanie v oblasti astronómie spravidla vychádza z poznávania príslušných javov pozorovateľných voľným okom. No ak chceme, aby nedochádzalo k značnému informačnému deficitu, je vhodným riešením haptizácia. Petr Dušek vysvetlil, že to môže byť napríklad využitím 3D tlače. Návštevníci sa stručne zoznámili s tým, ako vznikali niektoré projekty, ako sú Vesmírne krabičky (hra Zapamatuj si vesmír), nízky reliéf guľovej hviezdokopy M13, busta astronóma, teda v tomto prípade samotného Petra Duška či 3D budovy pomocou OpenStreetMap, Google Earth Pro a SketchUp 3D Warehaouse.

Nechýbala ani Stopka, n. o., a ich Corvus, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie riešenia na sprístupnenie dotykových telefónov v Česku a svoju pozíciu si postupne upevňuje aj v zahraničí. Vďaka intuitívnemu a jednoduchému Corvus prostrediu sa dokáže so smartfónom naučiť rýchlo pracovať i začiatočník. No Corvus má dnes implementovaný vlastný veľmi rýchly čítač obrazovky, ktorý oceňujú aj pokročilejší používatelia, pretože nemusia čakať na jeho odozvu a ktorákoľvek aplikácia Androidu je im tak plne k dispozícii. Corvus je už z viacerých dôvodov vhodný aj pre ľudí, ktorí ho chcú naplno efektívne využívať (dôraz na efektivitu pri prehliadaní webu, tlačidlá skombinované s gestami pre slabozrakých, diktovanie hlasom, ktoré prekonáva možnosti Androidu, vyhľadávač stratených vecí Beenode, novinka v podobe prístupu ku knižniciam –  Matilda, Librivix, Digibooks, SKN – všetky knihy cez jedno používateľské rozhranie a tak ďalej.)

V príspevku „Fakturujte a řešte platby kartou. Bez zábran, bez zraku“ Karel Giebisch demonštroval prístupnosť programu na vedenie účtovníctva a prijímania platieb. Predstavil ľahko ovládateľný platobný terminál na kreditné a debetné karty SumUp Air, ktorý zvládne obsluhovať aj nevidiaci. Jeho prínosom je to, že je malý, skladný a ovláda sa pomocou aplikácie v smartfóne. Cena je dostupná – 499 českých korún, na termináli je braillovské puzdro.

 

členovia Stopka, n.o. na konferencii pri rozhovore.
Na konferencii nechýbala ani Stopka, n. o., a ich Corvus, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie riešenia na sprístupnenie dotykových telefónov v Česku a svoju pozíciu si postupne upevňuje aj v zahraničí. FOTO – MICHAELA HAJDUKOVÁ

Komnata tretia: Využitie ICT pri vzdelávaní a zamestnávaní

Po Jiřím Vaňáskovi z MPSV, ktorý sa zaoberal novinkami legislatívy z oblasti ministerstva práce a sociálnych vecí sa prítomným prihovorila Radka Majerová z Európskeho centra jazykovej rehabilitácie, ktorá je autorkou metodológie rehabilitačno-komunikačného softvéru pre nehovoriacich ľudí s názvom VoCoN. Jeho textový editor zobrazuje samohlásky červenou a spoluhlásky modrou farbou. Pri tvorbe vychádzala z prirodzenosti českej fonológie a takýmto odlíšením docielila významnú podvedomú graficko-vizuálnu podporu, využiteľnú najmä pri vyučovaní písania nehovoriacich ľudí.

VoCoN je program určený predovšetkým deťom s dysfáziou, deťom i dospelým s vývojovou anartriou, ťažkou vývojovou dysartriou a orálnou dyspraxiou. A to nielen ako rehabilitačný softvér ich písanej reči, ale zároveň ako komunikátor s hlasovým výstupom, ktorý kompenzuje ich nedostatočný hovorený prejav.

Deťom so zrakovým a kombinovaným postihnutím pomáhajú v tréningu zrakových schopností a jemnej motoriky aplikácie EDA PLAY, ktoré boli vyvinuté pod vedením odborníkov na stimuláciu zraku a ranú starostlivosť. Na konferencii INSPO 2018 ich prezentovali Alice Pexiederová a Ivana Bajgarová (EDA cz, z.ú.). Deti s centrálnym zrakovým postihnutím, ktoré majú často ťažkosti porozumieť novým predmetom alebo situáciám, sa potrebujú opakovane zoznamovať s videným predmetom, obrázkom, hračkou a pod. V aplikáciách sa vyskytujú herné situácie, ktoré môže rodič alebo pedagóg poľahky napodobniť i v reálnom živote a pomôcť deťom prostredníctvom ilustrácií a hry pochopiť okolití reálny svet a jeho zobrazenie.

Pre tých, ktorí zamestnávajú osoby so zdravotným znevýhodnením a stretávajú sa s problémami s prístupnosťou podnikových aplikácií na báze informačných technológií bol určený príspevok Petry Helebrantovej a Tomáša Černého z OZP Akademie. Venovali sa ceste k implementácii informačného systému vo svojej organizácii – od neúspešného hľadania už existujúceho plne prístupného informačného systému (najmä pre ľudí so zrakovým postihnutím) až po úspešný návrh, vývoj a implementáciu vlastného informačného systému vo forme webovej aplikácie.

 

stôl na ktorom je rozhlasový prjímač
Rozhlasový prijímač dRadio1. Je určený na príjem digitálneho rozhlasového vysielania DAB+ a má hlasový výstup, ktorý celé menu vrátane názvov staníc prevedie do zvukovej podoby. FOTO – MICHAELA HAJDUKOVÁ

Komnata štvrtá: ICT pre osoby so sluchovým postihnutím

Nezávislý projekt na podporu a zavádzanie technológií pre divákov so sluchovým, zrakovým a telesným postihnutím do kín s názvom Kinoprokazdeho.cz priblížil Petr Vítek zo spoločnosti Centrální kino. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť všetkých zainteresovaných strán od prevádzkovateľov kín, producentov, štátnej správy a organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, až po samotných divákov. V rámci projektu zabezpečila spoločnosť vlastnú sadu technológií pre ľudí so sluchovým a zrakovým postihnutím. Na vybavení digitálnych kópií pre kiná s titulkami pre ľudí so sluchovým postihnutím a audiokomentárom pre návštevníkov so zrakovým postihnutím spolupracujú s filmovými producentmi. Usilujú sa dosiahnuť, aby týmito technológiami bola vybavená každá kópia každého filmu, ktorá sa dostane do českých kín.

So službou spoločnosti TextCom zabezpečujúcou on-line simultánny prepis hovorenej reči počas telefonického rozhovoru nás oboznámil Zdeněk Bumbálek. Jej vývoj sa opiera o snahu sprístupňovať telefonické infolinky subjektov štátnej správy, komerčných spoločností a poradenské či krízové linky poskytovateľov sociálnych služieb ľuďom, ktorí komunikujú v českom jazyku, dokážu sami hovoriť, ale potrebujú sprostredkovať reč operátora telefónnej linky písomnou formou. Najväčšmi je využívaná ľuďmi, ktorí stratili sluch v priebehu života, s vrodenou či vekom získanou nedoslýchavosťou, ale aj cudzincami, pre ktorých je písaný text podstatne zrozumiteľnejší.

Petr Vlach sa venoval komunikácii bez bariér. Tiché spojení je cloudová služba, ktorá zabezpečuje on-line komunikáciu s nepočujúcimi a nedoslýchavými zákazníkmi pomocou textového prepisu hovorenej reči a prostredníctvom tlmočenia do znakového jazyka. Prítomným predstavil nielen novinky a nové funkcionality na rok 2018, ale predovšetkým prvý tlmočený a prepisovaný hackathon.

Tichá linka bola témou Kláry Sobotíkovej a Michala Procházku z Tichého světa. Tichú linku, do roku 2017 dostupná jedine vo webovej verzii, majú v súčasnosti ľudia so sluchovým postihnutím k dispozícii aj ako mobilnú aplikáciu.

 

Dušana Blašková a Michaela Hajduková

(s použitím materiálov www.inspo.cz/inspo-2018)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *