Pribudnú ďalší inštruktori pre IT a orientáciu v priestore

Aj v tomto roku Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) investuje do vzdelávania svojich pracovníkov. Inštruktori sociálnej rehabilitácie z viacerých krajských stredísk si tak budú môcť rozšíriť svoje odborné vzdelanie. 

 

Prostredníctvom vzdelávania ÚNSS chce zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých klientov. Vzdelávanie inštruktorov sociálnej rehabilitácie v jednotlivých moduloch je akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

IT odborníci pre Prešov, Trenčín a Bratislavu

Kurz pre inštruktorov informačných technológií pre zrakovo postihnutých je rozdelený na dve časti (v apríli a na prelome mesiacov máj a jún). Kurz sa uskutočňuje v krajskom stredisku v Košiciach a zúčastňujú sa ho štyria pracovníci – dvaja z krajského strediska v Prešove, jeden z krajského strediska v Trenčíne a jeden z krajského strediska v Bratislave. Súčasťou kurzu sú oblasti, ako metódy a formy výučby IT pre ľudí so zrakovým postihnutím, kompenzačné pomôcky používané pri výučbe, práca s operačným systémom s asistenčnou technológiou, práca s textovým a tabuľkovým editorom s asistenčnou technológiou a s internetovým prehliadačom, ďalej práca so skenerom a softvérom na rozpoznávanie textu a s dotykovým zariadením s asistenčnou technológiou. Lektormi kurzu sú inštruktori IT Peter Teplický, Marek Macko a Ján Podolinský. Kurz sa končí záverečným testom. Po úspešnom ukončení budú pracovníci môcť poskytovať služby ľuďom so zrakovým postihnutím zamerané na prácu s asistenčnými technológiami (s PC s hlasovým výstupom a zväčšovacím softvérom).

 

Noví špecialisti na priestorovku

Kurz orientácie v priestore pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie sa uskutoční tiež v košickom krajskom stredisku, prvá časť je naplánovaná na máj a druhá na jún. Po týchto dvoch častiach sa uskutoční tretia, záverečná časť spolu s vykonaním písomných aj praktických skúšok. Termín záverečnej časti bude stanovený po dohode s účastníkmi. Kurz má praktickú aj teoretickú časť a účastníci počas neho pracujú vo dvojiciach, kedy jeden plní rolu inštruktora a druhý rolu klienta (striedajú sa). Takže sa učia zároveň inštruktorským zručnostiam, ale aj samotným technikám a spôsobom pohybu človeka so zrakovým postihnutím. V rámci tohto vzdelávania sa pracovníci naučia techniky práce s bielou palicou, rôzne spôsoby analýzy a orientácie v priestore. Zúčastnia sa ho dvaja pracovníci z Košíc, dvaja z Prešova a po jednom pracovníkovi z Bratislavy, z Nitry, Trnavy a z Trenčína. Obsahovo na tomto školení budú spolupracovať aj odborníci z oddelenia architektonických a dopravných bariér a z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy. Lektorkou tohto kurzu bude garantka ÚNSS v oblasti sociálnej rehabilitácie Ivana Frčová.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *