Nevidieť neznamená nevnímať

Ak by sa všetci striktne držali pravidiel, bola by jedna fotka ako druhá, druhá ako tretia, tretia ako tisíca. Šmrnc im dodá práve osobitý pohľad autora, dnes už nie tak zriedkavo aj autora so zrakovým postihnutím. Jedného takého som pre vás našla. Bez fotoaparátu mu hovoria Ľubomír Pavelčák, s ním Lichoočko.

Všetkým, čo udržia tajomstvo!

K Tomášovskému domu konča dediny sme nikdy nesmeli. Starká hovorievala, že nás tam vietor uchytí a odnesie do hory, odkiaľ už nikdy nenájdeme cesty späť, čo by sme sa ako usilovali. A nedaj Boh, aby sme stretli toho divocha, čo v ňom býva, s vlkmi sa zhovára a s ľuďmi slovka neprerečie. Starý otec sa vtedy len usmieva popod strapaté fúziská a vypúšťa lenivé krúžky z briarky.