Hľadali sme v ľuďoch skryté poklady. A našli sme ich

„Pracovať s rôznorodými skupinami sa mi páči, učí ma to o rôznosti potrieb tohto sveta a o diverzite medzi nami,“ hovorí psychoterapeutka Brigita Trimajová. V rámci projektu Podporná skupina viedla stretnutia na vyrovnávanie sa s postihnutím na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave. ÚNSS túto aktivitu vlani podporila grantom. Dúha ju požiadala o rozhovor.