Bež so srdcom

Organizátori tradičného jesenného maratónu v tomto roku podporia aj aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

 

Karpatská nadácia v spolupráci s Maratónskym klubom Košice a darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk aj tento rok prináša jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho behu Medzinárodného maratónu mieru pod názvom Bež so srdcom. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – krajské stredisko Košice – je jednou z troch organizácií, ktoré sú podporované v rámci programu.

 

Pre športovcov i nešportovcov

V rámci podujatia možno podporiť aspoň jednu z troch neziskových organizácií, ktoré sa uchádzajú o pomoc. Do programu Bež so srdcom 2018 sa tak, ako po minulé roky, možno zapojiť viacerými spôsobmi. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu počas registrácie športovca na Medzinárodný maratón mieru. Registrovať sa na maratón, polmaratón, minimaratón, či štafetu možno na stránke www.kosicemarathon.com. Poslať dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo i všetkým trom organizáciám možno priamo v online registrácii. Nemusia však prispievať iba aktívni športovci. Partner projektu – darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk – poskytuje bezpečnú a jednoduchú platformu pre darcov – nebežcov. Na portáli sú zverejnené výzvy na priame darovanie.

 

Tento rok je podpora určená pre:

  • Svetielko pomoci, n.o. – nezisková organizácia pomáhajúca deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám v regióne Košického a Prešovského kraja.
  • OZ Podaj ďalej – združenie dobrovoľníkov, ktoré sa venuje pomoci ľuďom v núdzi, aktívne vyhľadáva jednotlivcov, rodiny či ústavy a hľadá najefektívnejšiu formu materiálnej pomoci.
  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (krajské stredisko Košice) – občianske združenie, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím a ich okoliu poskytuje základné i špeciálne sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

 

Ako bude dar využitý

100-percentná výška daru bude použitá na dobročinný a verejnoprospešný účel. Vybraná organizácia získa 90 percent z darovanej sumy na vopred stanovený účel. Karpatská nadácia použije 10 percent z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

V minulom ročníku Bež so srdcom 2017 sa podarilo vyzbierať 5 289 eur a podporiť organizácie Spoločnosť detskej onkológie Košice, Oáza – nádej pre nový život a Atletika Košice.

 

Krajské stredisko Košice vyzbierané financie použije na zabezpečenie terénnej práce s klientmi s ťažkým zrakovým postihnutím a na zakúpenie pomôcok a pracovných prostriedkov určených na prácu v teréne, kde sa nácvik práce s pomôckami uskutočňuje najčastejšie.

Jedným z klientov, s ktorým pracujeme aj priamo v teréne, je 13-ročný Attila.Chlapec z pohraničnej obce na Slovensko-Ukrajinskej hranici, žije v spoločnej domácnosti s matkou a mladšou sestrou.  Narodil sa bez akýchkoľvek zdravotných problémov. Ťažkosti so zrakom sa v 3. ročníku základnej školy, keď mu nádor na mozgu tlačil na zrakový nerv, prehĺbili natoľko, že to spôsobilo ťažké narušenie zrakových funkcií oboch očí. V súčasnosti navštevuje 7-ročník základnej školy. Peniaze z projektu pomôžu pri zariadení pracovného kútika, aby si mohol robiť domácu prípravu do školy. Cieľom je vytvoriť vhodné kontrasty a osvetlenie za účelom zmiernenia sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *