Až na vrchol

„Vieš, Dalibor, ja si tak leziem v tom lese a všetky hlasy, šum listov, všetko počujem z čoraz väčšej diaľky. Zrazu cez tie skaly začína viať vetrík a cítim úplne iný luft. Cítim, že už tam prúdi vzduch z hôr, a nie ten z lesa. Skala je čoraz teplejšia, pretože ju pred lúčmi nechránia konáre stromov. Nevonia tam hlina a lístie, nie je tam tak vlhko. A podľa toho viem, že už som hore.“ 

Naši Jubilanti

Začiatkom februára tohto roku oslávili významné životné jubileá dvaja agilní muži, ktorí už dlhé roky venujú svoju energiu aj práci v prospech ľudí so zrakovým postihnutím a ÚNSS. A práve životné jubileá sú tou najvhodnejšou príležitosťou priblížiť si ich činorodý život a zaželať zdravie a pohodu. 

Univerzálne prvky ako nástroj sprístupňovania expozícií Dubnického múzea

Taký je názov projektu, ktorý do Dubnice nad Váhom a jej kaštieľa priniesol z rozpočtu Ministerstva kultúry SR spolu 11 000 eur. Opiera sa o odporúčania medzinárodných dohovorov o sprístupňovaní umenia a kultúry,

Za Štefanom Gažíkom

Priateľský a veselý človek, inšpirátor a organizátor viacerých spolkových podujatí, od roku 1995 člen ÚNSS, neskôr výborník a hospodár ZO Bratislava I. Staré mesto, v období medzi rokmi 2004 a 2020 podpredseda KKK Bratislava. Dňa 12. januára 2021 nás vo veku 80 rokov neočakávane opustil. 

Oči – brána do duše i tela

Anatómia človeka ho zaujímala od malička. V roku 2000 absolvoval kurz svojpomoci, ktorého súčasťou bol trojdňový seminár o irisdiagnostike. Skúsil to sám na sebe a bez zmeny stravy či iných zásahov mal v dôsledku jednoduchého cvičenia za mesiac a pol oči nie svetlo, ale tmavomodré.