Nariadenie vlády o ustanovení výšky hodinovej sadzby osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie

Vláda schválila 8. 6. 2022 nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a príspevku na opatrovanie od 1. júla 2022.