Ak môžete, odložte si nákup bielej palice až na júl. Ušetríte.

Na zasadnutí Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím sme 7. marca 2023 otvorili problematiku vysokých doplatkov pacientov za slepecké biele palice. V súčasnosti je absolútne i percentuálne najvyšší doplatok za orientačnú slepeckú palicu bielu 5 dielnu dlhú skladaciu (kód ŠÚKL K59592, v zozname zdravotníckych pomôcok chybne označenú ako teleskopickú) vo výške 17,35 €. Zhodou okolností ide o najpoužívanejšiu slepeckú palicu.

 

Na zasadnutí nám bolo predsedom kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky vysvetlené, že k navýšeniu úradne určených cien lokomočných pomôcok (teda pomôcok kompenzujúcich dočasný alebo trvalý pohybový hendikep) od nového roku kategorizačná komisia pristúpila z dôvodu ich postupnej sťaženej dostupnosti (v niektorých položkách koncom roku aj nedostupnosti) spôsobenej nárastom nákupných cien týchto komodít na trhoch, odkiaľ sú dovážané na Slovensko. Zvýšenie týchto cien na strane zahraničných dodávateľov bolo spôsobené všeobecne známymi príčinami – rastom cien relevantných surovín, energií, logistických služieb a v neposlednom rade aj stúpajúcou infláciou. Prvoradým cieľom kategorizačnej komisie v tejto situácii bolo preto zabezpečiť kontinuálnu dostupnosť týchto pomôcok pre slovenského pacienta, a to aj za cenu prechodne zvýšených doplatkov pacienta, pretože platné pravidlá kategorizácie neumožňujú v jednom konaní zvýšiť úradnú cenu a súčasne zmeniť charakteristiku podskupiny, tzn. zvýšiť úhradu zdravotnej poisťovne. Situáciu s výrazne zvýšenými nákupnými cenami kategorizačná komisia vyhodnotila ako „prípad hodný osobitného zreteľa“, preto komisia konala podľa § 40, ods. (7) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia tak, aby sa zabezpečilo zásobovanie trhu a dostupnosť pomôcok ako najvyššia priorita. Komisia takto konala s vedomím, že hneď na ďalšom zasadnutí kategorizačnej komisii 15. marca bude otvorené nové konanie, ktorým sa navrhne navýšiť úhradový limit dotknutých podskupín tak, aby v každej z nich bol bez doplatku minimálne základný funkčný typ. Tento návrh bol pripravený na rokovanie kategorizačnej komisie. Ak bude schválený v znení, ako je navrhnutý, bude v podskupine /K1.3 Palice pre nevidiacich, orientačné /s doplatkom (0,71 €) jedna položka, v podskupine /K1.4 Palice pre nevidiacich, signalizačné/ budú všetky položky bez doplatku pacienta a v podskupine /K1.5 Palice pre nevidiacich, oporné/ budú bez doplatku 2 položky, zvyšné tri budú so symbolickým doplatkom (8,15 €). Ak kategorizačná komisia bude akceptovať návrh ÚNSS na zmenu základného funkčného typu v podskupine K1.3, budú všetky položky v tejto podskupine bez doplatku pacienta. ÚNSS navrhuje, aby základným funkčným typom v tejto podskupine bola 5-dielna teleskopická slepecká palica (K59592) a nie 3-dielna, ako je tomu doposiaľ.

 

Závery zasadnutia kategorizačnej komisie zatiaľ nepoznáme. Schválené zmeny budú zapracované až do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorý bude platný od 1. júla 2023, preto odporúčame s nákupom slepeckej palice vyčkať až na 3. kvartál tohto roku.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *