Rastú naše psy, chceme rásť aj my

Projekt s týmto názvom pripravilo občianske združenie Psi na život a uspelo – Nadačný fond Accenture spravovaný Nadáciou Pontis vyhodnotil, že podporiť organizáciu zameranú na výchovu a výcvik vodiacich psov môže byť užitočné.

 

Projektové aktivity sa rozbehli už v apríli, kedy členky združenia absolvovali odborný seminár o zrakových poruchách vedený lektorkou Dagmar Filadelfiovou. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako garant odbornej práce s ľuďmi s ťažkým zrakovým postihnutím je kľúčovým partnerom združenia. Aj preto sa ďalšia z aktivít – prezentácia o vodiacom psovi ako kompenzačnej pomôcke – uskutočnila 10. augusta v spolupráci s ÚNSS. Cieľom bolo predstaviť fázy prípravy psa so špeciálnym výcvikom a informovať o podpore klientov so zrakovým postihnutím po odovzdaní vodiaceho psa počas celého jeho pracovného života. Zácvik práce s vodiacim psom, ktorý predchádza odovzdaniu, kladie vysoké nároky na priestorovú orientáciu a samostatný pohyb klienta. Preto kladie Psi na život veľký dôraz na spoluprácu s inštruktormi ÚNSS na tomto procese. Ďalšie dve aktivity projektu Rastú naše psy, chceme rásť aj my sú zamerané na posilnenie odborných znalostí a zručností členov združenia a dobrovoľných vychovávateľov budúcich vodiacich psov.

 

Misiou Psi na život, o. z., je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. V prípade záujmu o vodiaceho psa alebo poradenstvo v tejto oblasti sa s dôverou obráťte na Katku Kubišovú. Telefonicky na čísle 0903 308 307 alebo e-mailom info@psinazivot.sk.

 

Ivana Potočňáková

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *