Celoslovenské stretnutie odborných pracovníkov ÚNSS

V dňoch 10. až 12. augusta 2022 sa v nádhernom prírodnom prostredí v Selciach pri Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie odborných pracovníkov Krajských stredísk (KS) ÚNSS. Program bol bohatý na zaujímavé prednášky, zoznámenia s odborníkmi z iných organizácií, ako aj oddych po náročnom období pandémie COVID-19. Ako jedna z tridsiatich účastníčok a účastníkov som aj ja bola súčasťou tohto podujatia. Prostredníctvom svojich postrehov by som Vám chcela priblížiť jeho obsah a voviesť vás do atmosféry veľmi príjemného a podnetného prostredia. Čomu všetkému sme sa teda venovali?

 

Prvý deň stretnutia bol zameraný na problematiku vodiacich psov. O svojej organizácii, úlohách, špecifikách výcviku vodiacich psov, príprave klientov a odovzdávaní vodiacich psov, s nami hovorili inštruktorka výchovy šteniat Katarína Kubišová a cvičiteľka/inštruktorka Jana Krištofová z občianskeho združenia Psi na život. Pravdaže, nechýbali ani ich štvornohí spoločníci. Okrem prezentácie bola súčasťou stretnutia aj plodná diskusia a názorné ukážky vybraných spôsobov prípravy záujemcu o vodiaceho psa zo strany inštruktorov priestorovej orientácie a samostatného pohybu z jednotlivých KS.

Doobedie druhého dňa stretnutia, bolo venované problematike vzdelávania detí so zrakovým postihnutím (ZP). Táto téma sa v programe neobjavila náhodou, keďže v mnohých prípadoch je súčasťou našej práce na KS. O úlohách a práci Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), ako aj o budúcich legislatívnych zmenách týkajúcich sa poradní, nám prišiel porozprávať Marek Hlina z CŠPP pri SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej 6 v Bratislave. Ďalšiu časť tejto problematiky doplnili Zuzana Jankovská, Otília Čechová a Laura Stohlová z Ranej starostlivosti n. o. Toto Centrum včasnej intervencie je jediné na Slovensku, ktoré sa venuje rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením vo veku od 0 do 7 rokov. Diskutovali sme o spôsoboch podpory rodín a detí, ale aj o budúcej vzájomnej spolupráci.

Poobedie bolo venované prípadovým štúdiám z praxe pracovníkov krajských stredísk. Erika Šodorová z KS Nitra sa podelila o svoje skúsenosti z práce s náročným a problematickým klientom a Marta Pajkošová z KS Košice priblížila svoju prácu pri nácviku čítania a písania Braillovho písma u dieťaťa so ZP, ktoré bolo integrované v bežnej základnej škole. Súčasťou tohto bloku bola aj diskusia a vzájomné zdieľanie skúseností ďalších odborných pracovníkov.

Podvečer bol venovaný oddychovému programu a neformálnym stretnutiam pracovníkov.

Posledný deň patril projektu Zdravé oči už v škôlke a téme vyhodnocovania zrakových parametrov detí prístrojom Plusoptix. Venovali sme sa aj ukážkam použitia testov na vyhodnocovanie strabizmu a tupozrakosti u detí v prostredí materských škôl. Tento blok viedla Dagmar Filadelfiová, metodička pre sociálne služby, pôsobiaca na KS Banská Bystrica.

Stretnutie sme ukončili spoločnou diskusiou ohľadom špecifík a náročnosti podmienok našej práce, personálnych a medziľudských aspektoch, ako aj celkovým zhodnotením podujatia.

Z môjho pohľadu sú tieto stretnutia pre nás veľmi dôležité a ani toto posledné nebolo výnimkou. Mať možnosť stretnúť sa s kolegami z iných pracovísk, zdieľať spolu skúsenosti, vzdelávať sa, ale spoločne sa aj zasmiať, či zahrať si bowling, je nesmierne dôležité. Je to spôsob, ako sa opäť naštartovať do našej práce, navyše s novou chuťou, vedomosťami a inšpiráciou.

 

Celoslovenské odborné stretnutie sa mohlo zrealizovať vďaka podpore z Nadácie Volkswagen Slovakia a spoločnosti ROCHE Slovensko, s. r. o.

 

Katarína Šmajdová Búšová, vedúca KS Prešov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *