O pracovnej skupine pre kompenzačné pomôcky

V závere roka 2021 odsúhlasila Ústredná rada ÚNSS štatút pracovnej skupiny pre kompenzačné pomôcky. Ide o poradný orgán ÚR a Úradu ÚNSS v oblasti dostupnosti, optimálneho výberu a používania optických a kompenzačných pomôcok, ktoré sú určené ľuďom so zrakovým postihnutím (ZP). Pracovná skupina všetky svoje aktivity koordinuje s oboma zmienenými zložkami organizácie a dbá na to, aby boli v súlade s poslaním ÚNSS. V súčasnosti má jedného predsedu a 6 členov (všetci vykonávajú svoju prácu na dobrovoľnej báze bez akéhokoľvek nároku na honorár),, ktorí spolupracujú najmä s Centrom technických a informačných služieb (CETIS) a so spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o. Dovoľte mi predstaviť vám náš tím a našu činnosť.

 

Pracovnú skupinu vedie Ústrednou radou ÚNSS zvolený predseda a tvorí ju 6 členov, a to Ivana Frčová, Michaela Dlhá, Peter Halada, Stanislav Sokol, Peter Lecký a Michal Tkáčik.

 

Našou úlohou je najmä:

  • sledovať legislatívne zmeny v oblasti kompenzačných pomôcok;
  • iniciovať zmeny pri maximálne zohľadňovaných sumách druhov kompenzačných pomôcok;
  • odporúčať vypustenie alebo doplnenie kategórií kompenzačných pomôcok;
  • vyjadrovať sa k sortimentu kompenzačných pomôcok, ponúkaných spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o., a k efektívnosti kompenzácie zrakového postihnutia jednotlivými kompenzačnými pomôckami;
  • vyhľadávať nové kompenzačné pomôcky, ktoré nie sú na Slovensku dostupné;
  • šíriť informácie o možnostiach kompenzácie dôsledkov zrakového postihnutia;
  • spolupracovať s distribútormi, dovozcami a výrobcami kompenzačných pomôcok;
  • podieľať sa na príprave informačných materiálov a na tvorbe metodických materiálov ku kompenzačným pomôckam;
  • participovať na testovaní pomôcok ich používateľmi.

 

Čím sa aktuálne zaoberáme?

Hlavnými bodmi nášho programu na rok 2022 je iniciovanie zmeny výšky maximálne zohľadňovaných súm pre skupiny kompenzačných pomôcok v Opatrení MPSVaR č. 7/2009 a realizácia prieskumu medzi používateľmi, odbornými pracovníkmi a distribútormi kompenzačných pomôcok.

Pod iniciovaním zmeny maximálne zohľadňovaných súm rozumieme proces prípravy podnetu Pracovnej skupine pre kompenzačné pomôcky, pôsobiacej pri MPSVaR SR, ktorého zámerom je zmena výšky maximálne zohľadňovanej sumy konkrétnej skupiny kompenzačných pomôcok. Dôvodom nášho počínania je skutočnosť, že pri opakovanom zvýšení koncových cien kompenzačných pomôcok sa človek so zrakovým postihnutím neraz dostane do situácie, kedy nemá na výber žiaden model pomôcky, ktorého cena by bola nižšia ako maximálne zohľadňovaná suma. Inými slovami, kúpa pomôcky si vyžiada privysoké doplatky. Keďže v zmieňovanom návrhu musíme uviesť niektoré ekonomické dopady, súvisiace s množstvami distribuovaných pomôcok, na jeho znení spolupracujeme so spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o. Finálnu podobu návrhu predložíme Úradu ÚNSS, ktorý bude následne iniciátorom konania pred komisiou MPSVaR.

Aby sme získali čo najreálnejší obraz o súčasnom stave a mohli iniciovať zmeny, pripravili sme on-line dotazník, ktorý je zameraný na aktívnych používateľov kompenzačných pomôcok, odborných pracovníkov, ktorí sa venujú ľuďom so ZP, a na distribútorov, dovozcov či výrobcov kompenzačných pomôcok. Žiadosť o vyplnenie dotazníka sme distribuovali v apríli, ale v nasledujúcich mesiacoch plánujeme respondentov osloviť opätovne. Aj touto cestou by sme vás chceli poprosiť o zapojenie sa do prieskumu a vyplnenie dotazníka, či už kliknutím na odkaz, ktorý je v rozosielanej e-mailovej správe alebo na stránke o IT technológiách pre osoby so ZP blindrevue.sk v článku s názvom Prieskum o aktuálnej situácii v oblasti kompenzačných pomôcok.

Záverom by sme vás radi informovali aj o tom, že sme iniciovali doplnenie sortimentu spoločnosti Tyflocomp, s. r. o., o Pražskú tabuľku a indikátor hladiny len so zvukovým znamením, ktoré sa opäť objavia na jej pultoch.

 

Ak aj vy chcete zlepšeniu situácie pomôcť

Počin s najväčším dopadom je v súčasnosti zapojenie sa do prieskumu a vyplnenie dotazníka. Samozrejme, ak máte nápady na kompenzačné pomôcky, mali ste možnosť nejakú vyskúšať a myslíte, že by bola prínosom aj pre iných, viete nejakú pomôcku vyrobiť, alebo máte v hlave iné podnetné nápady, skúste ich napísať a poslať na podolinsky@unss.sk. Všetkými sa budeme zaoberať. Možno práve Váš podnet je ten pravý a prispeje k pozitívnej zmene.

 

Ján Podolinský, predseda pracovnej skupiny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *