Nuda v Brne? Ani náhodou!

Vybavíte si, čo vykĺzne Čechovi, keď naďabí na niečo prekvapujúce? Správne! Vida! Pokojne tie vykĺznutia spočítajte, ak si to do VIDA! science centra Brno namierite. Vítaní sú všetci, ktorých fascinujú zákonitosti nášho sveta, ktorých baví sledovať priebeh najrôznejších prírodných i technických procesov, dokonca túžia stať sa ich súčasťou.

V ostatnej Dúhe som vám v správe o konferencii Múzeá a galérie bez bariér III. sľúbil, že v niektorom z budúcich čísiel prinesiem o centre samostatný príspevok so zameraním na nevidiacich a slabozrakých, tak plním svoj sľub hneď teraz.

Science centrá sú ustanovizne, ktoré vedu a techniku popularizujú zábavnou formou. V posledných rokoch zažívajú veľký rozmach – zatiaľ čo v roku 1991 ich na svete bolo asi 300, dnes ich počet presahuje dve tisícky, pričom najviac by ste ich napočítali v Severnej Amerike a severnej Európe. Wikipedie.cz mi prezradila, že prvenstvo v histórii science centier drží berlínska Urania (1888), svetový boom však nastal až na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia, kedy bolo otvorené napr. Exploratorium v San Franciscu alebo kanadské Ontario Science Center. Na našom kontinente sa najväčšej sláve tešia dánske Experimentarium, flámske Technopolis či fínske Heureka.

Narastajúci počet potenciálnych zákazníkov bol pre firmy impulzom začať sa špecializovať na výrobu exponátov – prístrojov a zariadení, ktoré prírodné zákony a javy priblížia zábavnou formou. Ani Slovensko nie je v tomto smere výnimkou. V Bratislave funguje zážitkové centrum Aurelium, zriadené Centrom vedecko-technických informácií v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v Košiciach prevádzkuje Slovenské technické múzeum vedecko-technické centrum, v Leviciach zase majú science centrum Atlantis. Už viac ako dve desaťročia vyvíja aktivity Vedecká hračka, o. z., so sídlom v Banskej Bystrici a stálou expozíciou v Europa shopping center, vďaka túlavému duchu vedenia sa však s ich ponukou môžete celoročne stretnúť na viacerých putovných výstavách a akciách, napr. na Dni hrania, ktorý býva naprieč Slovenskom v septembri.

 

Štyri dievčatá na klaviatúre
Jediná klaviatúra, na ktorej si môžete skutočne zatancovať. Zdroj: www.vida.cz

 

VIDA! science centrum Brno

Na ploche 6200 m2 je v bývalom pavilóne D brnianskeho výstaviska inštalovaných 180 interaktívnych exponátov. Obraz o tom, ako funguje svet, v ktorom žijeme, demonštráciu zákonitostí prírodných vied a miniaturizáciu prírodných javov názorne ukazujú stolíky a stojany s prístrojmi a vedecko-technickými hračkami, simulačné kabíny a plošiny.

Pred otvorením mali pracovníci VIDA! na zreteli aj prístupnosť pre ľudí so znevýhodnením, a keďže o spoluprácu požiadali Středisko Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne, nemohlo to dopadnúť ináč ako dobre. Okrem popisov v Braillovom písme (úplne všade nie, ale určite tam, kde je to nevyhnutné), špeciálne pripravených výučbových programov si prídete na svoje aj „počas bežnej“ prehliadky. To, čo je pre ľudí so zrakovým postihnutím plne prístupné, je označené symbolom a spísané na niekoľkých stránkach. V tlačenej verzii si materiál môžete vyzdvihnúť v pokladni (slúžiť bude skôr vašim sprievodcom), ale aby ste sa mali na čo tešiť už vopred, na stránke VIDA! ho nájdete aj v elektronickej podobe vo formáte PDF. Obsah príručky, pravdaže, nie je záväzný – takisto ako ktorýkoľvek iný návštevník aj nevidiaci či slabozraký môže preskúmavať exponát za exponátom (odporúčanie dotýkať sa ich platí pre všetkých návštevníkov bez rozdielu), text obsahuje štyri desiatky tých, pri ktorých vám vzhľadom na zrak naozaj nič neunikne + praktické informácie, týkajúce sa ich umiestnenia, výzoru, obsluhy, príp. upozornení.

Tu je niekoľko príkladov:

  1. Veľké riečne koryto: umožní vám preskúmať, ako prúdi voda v krajine, ako postupuje povodňová vlna a aký vplyv majú rôzne typy krajiny a prekážky v riečnom koryte. Po odchode budete môcť „machrovať“, v akých prípadoch sa zástavba ocitne v záplavovej oblasti, či ako dostať vodu do výšky.

 

Načerpajte vodu a roztočte turbíny!.
Načerpajte vodu a roztočte turbíny!. Zdroj: www.vida.cz

 

  1. Zemetrasná doska: na simulačnej plošine zistíte, ako to je, keď sa trasie zem. Intenzita vibrácií postupne stúpa, na displeji v pozadí máte možnosť sledovať zábery z reálnych zemetrasení a pozorovať, ako na otrasy reaguje krajina. Ak sa obávate o svoj žalúdok, prezradím, že po tridsiatich sekundách najsilnejších otrasov sa pohyb plošiny zastaví.
  2. Chladiaci stroj: viete, na akom princípe funguje chladnička? Vo VIDA! budete mať možnosť šliapaním poháňať kompresor a na držadlách, na ktorých budete mať ruky, budete cítiť prebiehajúce teplotné zmeny.
  3. Veľký klavír: jedni prepletajú na klaviatúre prstami, vy môžete nohami. Rozbehnite sa po čiernych a bielych klávesoch, ktoré sa nachádzajú na podlahe centra. Pred muzicírovaním sa ale treba vyzuť.
  4. Rastlinná a živočíšna bunka: rezy oboch typov buniek sú umiestnené na stene a úlohou návštevníka je ich poskladať, t. j. usporiadať farebné gumové časti, ktoré treba vložiť na správne miesto. Dajte si však pozor! Je možné, že magnety na ich zadnej strane sa budú ťahať aj tam, kde to príroda v úmysle nemala.

 

Rastlinná a živočíšna bunka, ktorej sa možno dotknúť
Na vlastné ruky sa presvedčte, ako vyzerajú základné stavebné časti všetkých živých organizmov. Zdroj: www.vida.cz

 

Zážitkov je ale oveľa viac. V kabínkach si môžete zmerať frekvenciu srdcovej činnosti, silu svojho hlasu, „zarotovať“ si, v ponuke sú malé i veľké hlavolamy, rozoznávanie predmetov hmatom a čuchom, dokonca kvíz pre vidiacich o haptickom vnímaní.

Slabozraký vo VIDA! nájde príležitostí na stretnutie s dôvtipnými kratochvíľami ešte viac. Môže vytvoriť vlnu tsunami, vypustiť teplovzdušný balón, pozrieť si oceán, piesočnú búrku vo fľaši či správanie lavín. Mňa osobne veľmi upútalo jedno prírodné divadielko, ukazujúce zaujímavý ekosystém. „Javiskom“ bolo dlhé terárium s mraveniskom na jednom a pôdou na druhom konci, kde si mravce Atta pestujú huby. Vyživujú ich kašou z trusu, slín a listov, a keď huby vyrastú, sú pre Atta pestovateľov potravou. Nikdy som si mravce v mravenisku na vlastné oči nepozrel – veď strkať tam kvôli tomu frňák, by bola nosovražda – nosu prilepenému na skle terária od malých vojakov a robotníkov, behajúcich zo svojho príbytku na pracovisko a späť, ale nehrozilo nič.

Niekoľkokrát denne sa v tamojšom Divadle vedy konajú bezplatné tzv. Science show tematické predstavenia s pokusmi a experimentmi, od mája do septembra rozširuje VIDA! ponuku aj o exteriérové zážitky. Môžete si napr. zahrať na marimbe, počúvať hučiaci kameň či dvihnúť samého alebo samu seba.

 

Mravenisko
Bez nosovraždy s mravcami Atta. Zdroj: www.vida.cz

 

Pred návštevou

Bežne nie je nutné vopred si návštevu rezervovať, avšak v prípade, že po zábave a poučení siahnete ako skupina nevidiacich a slabozrakých, odporúča tamojšie vedenie ohlásiť sa vopred na info@vida.cz – odporučia vám vhodné termíny, aby ste sa vyhli najväčšiemu náporu či stretnutiam s inými objednanými skupinami.

Centrum je otvorené 7 dní v týždni: v pondelok od 9:00 do 14:00, v utorok až piatok od 9:00 do 18:00, cez víkend od 10:00 do 18:00.

Vstupné pre držiteľov preukazu ŤZP, seniorov nad 65, deti od 3 do 15 rokov a študentov je 130 Kč (približne 5,20 €), plná výška vstupenky je o 100 Kč drahšia. Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP s červeným pásom má vstup zdarma. Len na okraj uvádzam, že preukazy ŤZP vydané na Slovensku vo VIDA! akceptujú. Do centra je možné prísť aj s vodiacim psom, iné zvieratá majú smolu.

Dôležité je uvedomiť si, že nejdeme do kaštieľa, v ktorom prechádzame z miestnosti do miestnosti spolu s ďalšími desiatkami ľudí. K exponátom má väčší zmysel pristupovať po malých skupinkách, tak piatich až šiestich osôb. Členom každej z nich by mal byť vidiaci asistent, praktický človek bystrého úsudku so schopnosťou poskytnúť zrozumiteľný opis. Vo vyššie zmienenom sprievodcovi je pri každom odporúčanom exponáte kratučký návod, pár slov ako na to, v priestore sa v modrých tričkách pohybujú zamestnanci. Prístup k väčšine exponátov je bezbariérový, v centre sa nachádzajú aj bezbariérové WC, jeho tri podlažia sú prepojené eskalátormi a výťahmi. K dispozícii je bufet, v suteréne reštaurácia, ponúkajúca obedové menu. Viac informácií a kontakty nájdete na www.vida.cz.

Tento príspevok končím ďalším prísľubom, a to zamerať sa na zozbieranie informácií o expozíciách slovenských centier a o tom, s čím zaujímavým sa v nich môže stretnúť nevidiaci návštevník.

 

Josef Zbranek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *