Milí čitatelia!

Výročie narodenia Louisa Brailla, tvorcu slepeckého písma, ktoré nesie jeho meno, si každoročne pripomíname 4. januára. Redaktor a hudobník Ondrej Rosík z Banskej Bystrice skomponoval klavírnu skladbu Pocta Lousovi Braillovi. Vypočuli sme si ju v jeho podaní na galaprograme Braillovskej olympiády pred 4 rokmi, aj na augustovom Bieločiernom koncerte v Nitre. Pri jej tvorbe vychádzal zo 6 bodiek Braillovej abecedy.

Každá bunka so šiestimi bodmi vymedzuje priestor pre jedno písmeno alebo znak. Ondrej použil 6 tónov stupnice C dur, vynechal tón H. Zo žartu som mu povedal, že mohol využiť všetkých 7 tónov stupnice. Pomôckou mu totiž bola klávesnica slepeckého písacieho stroja, kde je siedmym klávesom medzerník. To už by však stratilo symboliku šiestich bodiek. Len pre zaujímavosť: Väčšina znakov sa na slepeckom písacom stroji píše súčasným stlačením dvoch a viacerých kláves, čo Ondrej transponoval na klaviatúru do akordov a intervalov. Základný akord C dur by sa „zahral“ na klávesnici stroja ako písmeno „o“, ktoré sa nachádza v krstnom mene Louis, ale tu už dám fantázii stop.Dnešné braillovské riadky, ktorým niekedy hovoríme aj braillovské displeje, ako prídavné zariadenia k počítačom už pracujú aj s osembodovými bunkami Braillovho písma. Svet informačných technológií prináša nové znaky a symboly a na ich zápis v Braillovom písme kombinácia šiestich bodiek nestačí, osem bodiek prináša ďaleko viac možností kombinácií. Pokusy o rozšírenie bunky Braillovho písma zo šiestich na viac bodiek sa objavili už v minulosti v dobe predpočítačovej. Na strednej škole sme mali predmet Slepecký tesnopis. Mal umožniť nevidiacim vykonať rýchly zápis a tým im poskytnúť novú príležitosť pracovného uplatnenia napr. ako zapisovateľov na súdoch. Písali sme sedembodovým Braillovým písmom na špeciálnom písacom stroji, ktorý bez potreby riadkovania posúval dlhú papierovú pásku. Siedma bodka bola umiestnená v strede pod tretou a šiestou bodkou. Existoval aj osembodový tesnopis, ten sme sa však neučili, pretože išlo o západonemecký systém a ten sedembodový bol východonemecký. Napriek výdobytkom novej doby symbolom Braillovho písma ostáva jeho šesť bodiek. Vieme nimi urobiť matematický zápis, zaznamenať chemické vzorce a noty. Aby sa nám Braillovo písmo nevytrácalo zo života a víťazilo nad našou pohodlnosťou živenou zvodom nových informačných technológií, prichádza nový pomocník v podobe inštitúcie – Slovenskej autority pre Braillovo písmo, ktorá určite prispeje k rozosievaniu bodiek pod prsty nevidiacich. Pamäťové bunky nášho mozgu mi dajú určite za pravdu.

 

Josef Zbranek

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *