Hranové, absorpčné a liečebné farebné filtre

Pôsobenie svetla na ľudský organizmus sa skúma už niekoľko rokov. Je všeobecne známe, že svetlo ako celé spektrum môže medicíne pomáhať pri rôznych terapiách fyzických i psychických problémov. Ale vedeli ste, že keď sa zo spektra oddelia časti určitej vlnovej dĺžky, môžete priestor vnímať jasnejšie a zreteľnejšie, kontrasty sa zvýraznia, detaily „vystúpia z anonymity“ a oči sa vám tak rýchlo neunavia? Nie, nejde o zázračný liek, ani o riešenie pre každého. Len o jednu z možností, ako sa na svet pozrieť inak než doteraz. 

 

Filtre sú špeciálne farbené sklá alebo plasty, ktoré blokujú či obmedzujú priepustnosť svetla určitých vlnových dĺžok, a výrazne tým prispievajú k ochrane sietnice pred negatívnymi javmi, ako napr. UV žiarením a modrou časťou spektra. Môžu byť súčasťou bežných okuliarov s dioptrickými sklami, nakladať sa ako klipy alebo vrchné okuliare, príp. sa dávajú do špeciálnych rámov, aby bolo svetlo zboku a zhora blokované. Využiť ich možno v interiéri (napr. pri čítaní, písaní, ručných prácach, počas práce pri počítači a pod.) aj exteriéri. Filtre redukujú odlesky, pohlcujú časť spektra, a tým vyjasňujú videnie za slnečného svetla, zvýrazňujú kontrasty a kontúry, čím prispievajú k zlepšeniu vnímania farieb. Očiam poskytujú komfort – únava očí sa teda nedostaví tak rýchlo. Existuje niekoľko typov filtrov, všetky však treba testovať individuálne a pri rôznych svetelných podmienkach.

 

Hranové liečebné filtre

Používajú sa nielen ako ochrana pred svetlom, ale aj ako pridanie určitej energie pomocou rôznych častí elektromagnetického spektra. Existujú v troch kategóriách: UV blocker, ktoré majú svetložltú farbu a hranu cca 400 nm, Blue – blocker, filtre tmavožltej, oranžovej alebo až oranžovohnedej farby s hranou 450 – 585 nm, a Blue – dämpfer (nazývané aj pseudo-hranové), ktoré tlmia modrú časť viditeľného spektra a zrejme mnohí s nimi máte skúsenosti – používajú sa totiž ako bežné slnečné sklá. Medzi najznámejších výrobcov hranových filtrov patria fa. Corning, Eschenbach, Multilens a Zeiss.

Pýtate sa, kedy pôsobia?

400 nm: pri zápaloch a poruchách dúhovky a pri chýbajúcej dúhovke,

450 nm: pri počiatočných štádiách šedého zákalu, pri glaukóme a pri poškodení zrakového nervu,

511 nm: pri pokročilej katarakte, zahmlení očného média, chýbajúcej šošovke, rohovkových distrofiách, vekom podmienenej degenerácii makuly a pri diabetickej retinopatii,

527 nm – 585 nm: pri degenerácii makuly, atrofii očného nervu, dystrofii sietnice a pri poruchách vnímania farieb.

 

Hranové liečebné filtre rôznych farieb
Hranové liečebné filtre sa používajú aj ako bežné slnečné sklá. Zdroj: TH

 

Absorbčné filtre

Správne tušíte, že tie pomerne nepriehľadné sa používajú ako ochrana pred UV a infračerveným žiarením, oslnením a pri výkone určitých prác, napr. pri RTG, vysokej peci, zváraní, pilotovaní, ale aj počas práce pri počítači. Po priehľadných absorbčných filtroch často siahajú ľudia s poruchami vnímania farieb, najmä tí, ktorí majú ťažkosti s rozoznávaním červenej a zelenej. Najčastejšie sa skúšajú rôzne svetlé farby, ktoré zvyšujú kontrast medzi týmito dvoma farbami.

 

Liečebné farebné filtre ako súčasť doplnkových terapií

Výskumy potvrdili, že veľká časť enzýmov a hormónov sa po podráždení svetlom určitej vlnovej dĺžky molekulárne mení, čím zároveň dochádza k zmenám dynamicko-biologickej reakcie v ľudskom tele, napr. k aktivácii či deaktivácii rôznych enzýmov pôsobiacich na pulz, frekvenciu dýchania alebo obsahu kyseliny mliečnej v krvi. Viditeľným výsledkom môže byť zvýšenie telesnej výkonnosti, stresovej tolerancie, príjmu kyslíka a jeho transport v krvi. A prečo o tom hovorím? Tieto výskumy totiž tvoria základ tzv. Helioterapie, účinnej pri psychických depresiách či posilňovaní imunity.

Ale vplyv na nás majú aj farby ako také – červená dobýja energiou, modrá, zelená a fialová upokojuje, žltá pôsobí na motorický a senzorický systém. Mnohé dokonca znižujú vizuálny stres detí s poruchami učenia. Odborníci realizovali sériu pokusov s cieľom zlepšiť ich čítanie, a to prikladaním rôznofarebných priehľadných fólií na text priamo, alebo s ohraničenými medzerami tak, aby bol kontrast čo najvýraznejší. Pokroky boli badateľné nielen v rýchlosti čítania a písania, ale aj v čase potrebnom na spracovanie informácií, v priestorovom vnímaní, sústredenosti a samokontrole.

 

Tatjana Hošková, Funkcionálna optometria

 

Za lepším videním do ÚNSS

Odskúšavanie farebných filtrov je dlhodobo súčasťou práce s klientom v troch našich krajských strediskách, a to v bratislavskom, banskobystrickom a košickom. Od druhého polroka 2021 sa však o túto službu budete môcť uchádzať aj vo zvyšných piatich. V dňoch 21. až 25. júna sa totiž uskutočnila prvá časť akreditovaného kurzu s názvom Zraková terapia, školenia pre odborných zamestnancov ÚNSS, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen. Prečo sa v rámci blokov Optické a neoptické pomôcky a Diagnostika funkčných dôsledkov zrakového postihnutia objavila aj téma farebných filtrov, som sa spýtala metodičky pre sociálne služby ÚNSS a zároveň garantky školenia Dagmar Filadelfiovej.

„Naším cieľom je poskytovať celé spektrum služieb ÚNSS všetkým, ktorí o ne prejavia záujem, a to bez nutnosti cestovať za nimi celé kilometre. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve farebné filtre môžu byť veľkou pomocou pre pomerne početnú skupinu ľudí – klientov s rôznymi ochoreniami sietnice, žltej škvrny, očného nervu, ale napr. výrazne pomáhajú aj pri diagnózach, ktoré spôsobujú svetloplachosť a citlivosť na odlesky, t. j. pri albinizme, šedom či zelenom zákale a pod. O akreditovanom školení na túto tému sme uvažovali už dlhšie, termín sme však z pochopiteľných dôvodov presúvali z mesiaca na mesiac. Som ale veľmi rada, že sa nám to napokon podarilo a na každom KS ÚNSS bude minimálne jeden zamestnanec schopný poskytnúť odborné poradenstvo aj v tejto oblasti.“

Môžeš nám, prosím, priblížiť, čo bude nasledovať po tom, čo klient zistí, že mu akýkoľvek farebný filter videnie zlepší? Tradičný kolobeh – očný lekár, predpis, ÚPSVaR a kúpa?

„Žiaľ, nie. Na Slovensku zatiaľ farebné filtre nie sú definované ako kompenzačná pomôcka, takže so žiadosťou o príspevok na ÚPSVaR klienti nepochodia, nenachádzajú sa ani v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktoré sú čiastočne alebo úplne preplácané zdravotnými poisťovňami. Zatiaľ ostáva teda jediná možnosť, a to kúpiť si najvhodnejší filter z vlastných zdrojov, čo je v niektorých prípadoch pomerne nákladné. Ale ja pevne verím, že je to len dočasný stav. ÚNSS už dlhšie komunikuje so zodpovednými orgánmi, aby boli farebné filtre zaradené do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo do zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru, čo by viedlo k uhrádzaniu farebných filtrov zdravotnými poisťovňami. Teda aspoň čiastočne. Je to beh na dlhé trate, ale určite to nemienime vzdať. Farebné filtre, ako som už spomenula, totiž môžu pomôcť pomerne početnej skupine ľudí a to, či má človek problémy na úrovni slabozrakosti alebo praktickej slepoty, pri tom nehrá rolu, nie je to pre výber farebných filtrov určujúce. Pravdaže, nesľubujeme zázraky na počkanie, ale používaním farebných filtrov sa môže výrazne predĺžiť doba aktivizácie a pozornosti očí, napr. pri čítaní, písaní, spracovávaní informácií, ich používanie sa odzrkadlí aj v lepšom priestorovom vnímaní, či už v interiéri, alebo exteriéri,“ dodáva na záver Dagmar Filadelfiová.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *