Od vzdelávania k inklúzii

Máme pred sebou ďalší projekt s logom Erasmus +. Tentoraz sa zameriame na zlepšenie prístupnosti pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie. Pomocnú ruku nám podá Středisko Teiresiás z Českej republiky a Funka zo Švédska. Hlavným koordinátorom projektu je ÚNSS. 

 

Počas realizácie vyše dvojročného projektu s názvom Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, ktorý sme realizovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci programu Efektívna verejná správa, sa výrazne ukázala potreba nepustiť tému prístupnosti k vode. Pre nikoho z vás nebude prekvapením, že tento pojem si laická a, žiaľ, neraz aj odborná verejnosť spája predovšetkým s prostredím, t. j. s fyzickými bariérami. Fakt, že v sebe ukrýva aj prístupné informácie alebo úplne prirodzenú komunikáciu s človekom so zrakovým postihnutím, už tak bežne v povedomí nie je.

 

Spoločná vízia

Cieľom Projektu Od vzdelávania k inklúzii je zlepšiť prístupnosť pre nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti fyzického prostredia, informácií a medziľudskej komunikácie, pričom každej zapojenej organizácii sa ujde zodpovednosť za jednu z nich: Švédom za fyzické prostredie, Čechom za informácie a ÚNSS za komunikáciu. Vzdelávaním plánujeme zvýšiť kompetencie pracovníkov miest a obcí, ktorí majú dosah na mieru prístupnosti pre osoby so zrakovým postihnutím, rovnako aj kompetencie nevidiacich a slabozrakých lídrov, ktorí sa angažujú v obhajobe záujmov našej komunity. Vytvorené vzdelávacie moduly, samozrejme, starostlivo otestujeme a vyhodnotíme. Dôležitou úlohou pre všetkých zainteresovaných bude zachytiť svoje know-how, a to hneď v troch príručkách: pre lektorov, pre pracovníkov miest a obcí a pre nás – nevidiacich a slabozrakých.

 

Dáte sa zlákať na pripravované vzdelávacie aktivity?

Budú trvať niekoľko dní, určené budú aktívnym obhajcom záujmov nevidiacich a slabozrakých a ich obsahom bude okrem teórie aj viacero praktických úloh a cvičení. A aké témy odznejú? V prvom rade si presne vymedzíme prístupnosť z pohľadu človeka so zrakovým postihnutím a zdôvodníme jej dôležitosť. Pozrieme sa na to, ako pomenúvať nedostatky v tejto oblasti a ako kvalifikovane prezentovať potreby celej našej komunity. Po absolvovaní vzdelávania budete mať jasno v tom, čo znamená prístupný elektronický či tlačený dokument, v bloku Prístupnosť prostredia sa naučíte správne pomenovať bariéry pre nevidiacich a slabozrakých a prezentovať efektívne riešenia, ale neopomenieme ani tému zhodnocovania prístupnosti medziľudskej komunikácie.

 

Spoločná fotografia účastníkov projektu Od vzdelávania k inklúzii.
Prvé nadnárodné stretnutie k projektu v rámci schémy Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion) sa uskutočnilo 21. októbra v bratislavskom sídle ÚNSS. Venovali sme sa rozdeleniu úloh a zodpovedností za jednotlivé oblasti v rámci projektu. Na fotografii sú účastníci stretnutia zo všetkých partnerských organizácií.

 

Na okraj

S realizáciou projektu Od vzdelávania k inklúzii sme začali v septembri 2019, skončiť plánujeme vo februári 2022. Jeho hlavnou koordinátorkou je Tímea Hóková.

 

Dušana Blašková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *