Zo zákulisia grantového programu ÚNSS

Stránky nášho časopisu vás neraz zavedú medzi účastníkov projektov krajských stredísk, rád či základných organizácií, vtiahnu do ich aktivít, poučia a, dúfajme, aj inšpirujú. Ale aby ste vedeli, ako to, že jednému sa ujde a druhému nie, prezradím vám, ako to chodí. 

 

Na jar, keď sa všetko spočíta a prerozdelí podľa pravidiel schválených Ústrednou radou, vytvorí sa z podielov z Bielej pastelky a 2 % z daní fond na financovanie nášho grantového programu. Vtedy nastane čas na prvé stretnutie šiestich ľudí: predsedu grantovej komisie, jej štyroch členov a tajomníka. Dostať sa do tejto partie je možné len menovaním: predsedu a troch členov komisie vymenúva Ústredná rada ÚNSS, štvrtého člena komisie a jej tajomníka riaditeľka ÚNSS. Na čele onej šestky aktuálne stojí Vladimír Cintula, členmi komisie sú Dušana Blašková, Michaela Hajduková, Igor Harušťák, Tímea Hóková, tajomníčkou bola v posledných rokoch Anna Ondrejková.

Na prvom stretnutí padnú návrhy na prioritu daného roka, diskutuje sa a dvíhajú sa ruky (jediný, kto nemá hlasovacie právo, je tajomník). Po zverejnení výzvy nižšie organizačné zložky, ktoré nás o to požiadajú, usmerňujeme a všetky žiadosti ukladáme.

 

Ako prebieha hodnotenie grantovej komisie?

Prvým sitom preosievame žiadosti už pri ich prijímaní. Viacerí máte skúsenosti, že na drobné chybičky vás upozorníme, navedieme, ako ich opraviť. Ak by však šlo o čosi závažnejšie, projekt by sa pred komisiu ani nedostal. Pýtate sa, čo také by ho zmietlo zo stola? Napríklad ak by projekt predkladal niekto neoprávnený (jednotlivec alebo podnikateľský subjekt), alebo by žiadateľ nedodržal podmienky definované vo vyhlásenej výzve a v Štatúte grantového programu ÚNSS (cieľom projektu by bolo napríklad hradiť vedecké alebo študijné pobyty, lieky a zdravotnícke prístroje pre individuálnu potrebu, materiálno technické vybavenie nesúvisiace priamo s grantovým programom podporovanými projektovými činnosťami, či aktivity vykonané pred dátumom, od ktorého možno čerpať grantové prostriedky). Posudzovať nemôžeme ani projekty, ktoré nespĺňajú formálne náležitosti (nie sú napísané na predpísanom formulári, nesúvisia s prioritou, prídu po stanovenom termíne a pod.), ani tie z pera organizačnej zložky, ktorá nemá splnené povinné záväzky voči ÚNSS stanovené internými predpismi alebo v predchádzajúcom kalendárnom roku porušila Štatút grantového programu ÚNSS či podmienky stanovené zmluvou o poskytnutí dotácie z grantového programu ÚNSS. Musím však povedať, že za 4 roky, čo som členkou grantovej komisie, si takýto prípad nepamätám.

Druhé sito má menšie oká

Predseda a každý člen grantovej komisie si všetky schvaľované projekty starostlivo preštuduje a ohodnotí ich, podľa vlastného uváženia udelí maximálne

5 bodov každému z nasledujúcich kritérií:

  • miestne podmienky a spolupráca s miestnou komunitou,
  • aktivita predkladateľa projektu pri napĺňaní činnosti a zabezpečovaní zdrojov,
  • organizačné zabezpečenie projektu,
  • finančné krytie projektu,
  • prínos projektu pre cieľovú skupinu/verejnosť,
  • účasť žiadateľa na VZ Biela pastelka.

Následne sa body spočítajú a na základe získaného skóre sa vytvorí poradie. Žiadosti, ktoré získajú menej ako 60 % z maximálneho možného počtu bodov, z mešca, žiaľ, nedostanú. Od prvej priečky sa potom prerozdeľujú finančné prostriedky, ktoré boli v danom roku vyčlenené do fondu grantového programu. Až do vyčerpania zásob.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *