Odišiel Jozef Liška

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 72 rokov navždy opustil náš bývalý kolega Jozef Liška. 

 

Ako slabozraký po pracovnom úraze začiatkom 70. rokov pracoval vo Zväze invalidov na jeho Záujmovom oddelení pre zrakovo postihnutých a vnútorne postihnutých. Angažoval sa aj ako funkcionár a bol prvým predsedom základnej organizácie zrakovo postihnutej mládeže. Organizoval najrôznejšie kultúrne, spoločenské a športové podujatia, školenia funkcionárov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ako aj kurzy mobility, sebaobsluhy a Braillovho písma. Zvlášť sa venoval kompenzačným pomôckam, k čomu mal ako elektrotechnik blízko.

Po vzniku UNSS v roku 1990 bol jedným z prvých štyroch pracovníkov jej úradu.

Po založení Centra  technických a informačných služieb sa stal jeho prvým riaditeľom. CETIS vtedy aj distribuoval pomôcky. Pán Liška sa podieľal aj na presadení prvej legislatívy o poskytovaní príspevkov na počítačové kompenzačné pomôcky. Bol tiež členom kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva pre optické pomôcky, v čase kedy mohli mať v kategorizačných komisiách svojich zástupcov aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím.

Neskôr bolo z legislatívnych dôvodov potrebné vyčleniť z úradu ÚNSS distribúciu kompenzačných pomôcok, a tak bola založená  Nadácia Tyflocomp, ktorej zakladateľom a riaditeľom sa opäť stal Jozef Liška. Ani táto forma však dlho neodolala legislatívnym zmenám a museli sme nadáciu transformovať na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú opäť viedol Jozef Liška. Bol jej konateľom až do odchodu do dôchodku.

Jozef Liška bol významnou osobnosťou hnutia osôb so zrakovým postihnutím a zvlášť sa zaslúžil o rozvoj distribúcie kompenzačných pomôcok a presadzovanie štátnej podpory na ich nákup.

 

Pozostalým vyjadrujeme hlbokú sústrasť.

 

(red.)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *