Opäť tu máme Dni Mateja Hrebendu

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 19. ročník celonárodnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov Dni Mateja Hrebendu 2018. 

 

Tohtoročné Dni Mateja Hrebendu, ktoré vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) sa uskutočnia v Bratislave v dňoch 26. až 28. októbra.Partnermi sú Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu Levoča a Národné osvetové centrum Bratislava. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

 

Propozície

Na prehliadku Dni Mateja Hrebendu (DMH) sa môže prihlásiť každý nevidiaci alebo slabozraký občan Slovenska, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo potvrdením krajského strediska ÚNSS alebo školy v prihláške. DMH pozostávajú z dvoch častí – prvou je recitácia (prednes poézie, prózy a hlasového divadla), druhou autorská literárna tvorba.

 

Prednes poézie, prózy a hlasového divadla

Prehľad súťažných kategórií s maximálnymi dĺžkami jedného vystúpenia:

A1 Prednes poézie – deti do 15 rokov – 5 minút

A2 Prednes poézie – dospelí a mládež – od 15 do 60 rokov – 5 minút

A3 Prednes poézie – seniori nad 60 rokov – 5 minút

B1 Prednes prózy – deti do 15 rokov – 5 minút

B2 Prednes prózy – dospelí a mládež od 15 do 60 rokov – 7 minút

B3 Prednes prózy – seniori nad 60 rokov – 7 minút

C1 Prednes hlasového divadla  – jednotlivci – 10 minút

C2 Prednes hlasového divadla – kolektívy – 15 minút

Poznámka: Hlasové divadlo je voľný slovný prejav, ktorý presahuje prednes poézie a prózy a môže byť spojený aj s pohybovými prvkami či obohatený hudbou. Ide napr. o. úryvok z divadelnej hry, scénku, divadlo jedného herca, ľudové rozprávanie, slovnú klauniádu, stand-up  alebo iný zaujímavý nápad.

 

Súťažné podmienky

 1. a) Recitátor prednáša text naspamäť
 2. b) Text môže byť prednesený len v slovenskom jazyku alebo v jeho nárečiach
 3. c) Jeden recitátor sa môže zúčastniť maximálne v dvoch kategóriách
 4. d) Účastník je povinný k prihláške priložiť 1 prepis prednášaného textu
 5. e) Výkony účastníkov bude posudzovať odborná porota zostavená organizátorom. Výsledky prehliadky budú vyhlásené 27. októbra 2018 v rámci galavečera DMH, na ktorom vystúpia najúspešnejší recitátori.

 

Autorská literárna tvorba

Súťaž sa uskutoční v troch kategóriách:

 1. a) Poézia – maximálne 3 básne v celkovom rozsahu 5 normovaných strán A4
 2. b) Próza – maximálny rozsah 5 normovaných strán A4 (1800 znakov vrátane medzier) – uzatvorený útvar alebo úryvok
 3. c) Aforizmy, epigramy – maximálne 5 útvarov v maximálnom rozsahu 2 normované strany A4

 

Súťažné podmienky

 1. a) Literárne práce je možné zasielať čitateľnej forme čiernotlače a Braillovom písme. Práce nie je možné zasielať v texte písanom ručne. Organizátori uvítajú zasielanie prác v elektronickej forme
 2. b) Literárne práce môžu byť napísané len v slovenskom jazyku alebo jeho nárečiach
 3. c) Jeden autor sa môže zúčastniť vo všetkých troch kategóriách
 4. d) Literárne práce bude posudzovať odborná porota zostavená organizátormi

Výsledky autorskej literárnej tvorby budú vyhlásené  27. Októbra 2018 v rámci galavečera DMH, na ktorom budú prezentované aj najlepšie práce.

 

Program prehliadky bude obsahovať tvorivé dielne, semináre s radami odborníkov a slávnostný galavečer s vyhlásením výsledkov. Pozvaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu a ceny, cestovné náklady si však hradia sami. Počet účastníkov prehliadky je limitovaný, preto si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov. Kritériami výberu  pre pozvanie na prehliadku bude  termín zaslania prihlášky.

 

Prihlášky

Na základe Sprísnenia podmienok ochrany osobných údajov musíme trvať na vyplnených a podpísaných prihláškach zaslaných poštou. Prihlášky sú zverejnené na webových stránkach www.unss.sk a www.skn.sk.Záujemcom, ktorí nemajú k dispozícii internet, radi pomôžu so stiahnutím a vypísaním prihlášky na každom Krajskom stredisku ÚNSS, sekretariáte Krajskej rady ÚNSS v redakcii SKN M. Hrebendu v Levoči. Pokiaľ by tieto formy pomoci boli pre vás ťažko dostupné, kontaktujte koordinátora prehliadky na tel. 0905 719 354 (Josef Zbranek). Uzávierky prihlášok obidvoch súťažných častí sú 30. septembra 2018. Súčasťou prihlášky je aj prednesový resp. autorský text. Tie môžete zaslať elektronicky. Recitátori na adresu zbranek@unss.sk, autori na redakcia@skn.sk.

Poštové adresy na zasielanie prihlášok:

Prednes: ÚNSS, DMH, Sekulská 1, 842 50  Bratislava

Autorská tvorba: SKN M. Hrebendu, Redakcia časopisov pre nevidiacich, Štúrova 36, 054 65  Levoča

 

Josef Zbranek, koordinátor prehliadky

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *