Dokorán, televízny archív RTVS pre nevidiacich divákov

Praktický návod pre prácu s archívom: od registrácie po výber titulov. 

 

Spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenska pripravila novú službu pre handicapovaných divákov. Na adrese dokoran.rtvs.sk nájdeme televízny archív, obsahujúci diela z produkcie RTVS, alebo na ktorých sa podieľala ako koproducent. Audiovizuálne tituly sú opatrené titulkami pre nepočujúcich, alebo hlasovým komentárom pre nevidiacich.

 

Ako sa tam dostať

Archív je prístupný pre nepočujúcich, alebo nevidiacich divákov na základe platnej registrácie. Registráciu pre nepočujúcich zriaďuje, po dohode s RTVS, Asociácia nepočujúcich Slovenska. Nevidiaci diváci si prístup zriaďujú prostredníctvom Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči. Knižnica má uzavretú dohodu s RTVS o poskytovaní prístupov pre svojich registrovaných členov. Záujemca o prístup do archívu musí byť čitateľom knižnice SKN s elektronickým prístupom k jej službám a požiadať knižnicu o zriadenie prístupu do archívu.

 

Ako požiadať o prístup?

Po prihlásení na stránke skn.sk, prejdeme do časti Archív RTVS Dokorán. Pri prvom vstupe sa zobrazuje výzva na vyplnenie vyhlásenia o ďalšom nešírení audiovizuálnych diel, ku ktorým získame prístup. Vyhlásenie vyplníme, mesto a dátum. Po odoslaní do knižnice si vytlačíme vyhlásenie do papierovej podoby. Slúži na to tlačidlo v spodnej časti stránky – Tlač do pdf. Vyhlásenie, vo formáte pdf, máme možnosť vytlačiť na tlačiarni alebo si ho uschovať v elektronickej podobe. Pre postup v registrácii vyhlásenie vytlačíme a podpíšeme. Podpísané vyhlásenie naskenujeme a pošleme elektronicky na adresu v pokynoch na stránke knižnice. Spolu s vyhlásením pošleme naskenovaný preukaz ŤZP z oboch strán. Pre úspešnú registráciu musí byť na preukaze vyznačené, že jeho majiteľ je zrakovo postihnutý. Na zadnej strane sa nachádza text „blind“.

 

Vstup do archívu

Po úspešnej registrácii už nič nebráni vstúpiť do prostredia archívu. Vstup je zo stránky knižnice. Prihlásime sa na stránke knižnice a prejdeme do časti Archív RTVS Dokorán. Sme presmerovaní na stránku dokorán.rtvs.sk. Tam sa ocitneme už ako prihlásený používateľ. Zo stránky Slovenskej knižnice pre nevidiacich sme presmerovaní na verziu archívu pre nevidiacich. Nestretneme sa s prvkami, určenými pre nepočujúcich divákov. Archív Dokorán beží v prostredí viacerých internetových prehliadačov. Funkčnosť sme otestovali v prostredí Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. V prostredí Internet Explorera nie je podpora realizovaná. Prihlásenie je možné iba prostredníctvom stránky skn.sk.

 

Vzhľad a funkčnosť archívu

Archív je riešený v tmavom podklade so svetlým písmom pre texty. Istej skupine slabozrakých používateľov to bude vyhovovať. Slabozrakí používatelia s potrebou zmeny farebného kontrastu oproti štandardu, majú túto zmenu nastavenú globálne pre celé prostredie operačného systému. Uplatnilo by sa aj tu. Texty, umiestnené na stránke sú zväčšeným písmom. Slabozraký používateľ používa zväčšovaciu technológiu globálne pre celé prostredie operačného systému. Nie je dôvod riešiť zväčšenie nejakým osobitým prístupom. V prostredí archívu sú dostupné štandardné navigačné klávesy, používané na pohyb po internetových stránkach. Navyše tvorcovia zapracovali niekoľko samostatných príkazov, určených pre prechod na špecifické časti stránky. Ich zoznam nájdeme v časti Klávesové skratky.

Archív sa delí na úvodnú časť, ktorá obsahuje prehľad dostupných titulov. A na časť, v ktorej sa prehráva zvolený titul. V časti s prehľadom titulov nám na navigáciu postačí príkaz na prechod na zoznam – „l“ a na prechod po nadpisoch – „h“. Ako zoznam je riešený zoznam žánrov, do ktorých je obsah zatriedený. Druhý zoznam tvorí prehľad titulov vo zvolenom žánri.

 

Dostupné tituly

Archív začiatkom apríla disponoval približne sto titulmi. Zadelené sú do nasledujúcich žánrov: Divadelné predstavenia, Dokumenty, Seriály, Filmy, Tvorba pre deti a Relácie. Po potvrdení odkazu príslušného žánru je zobrazený prehľad dostupných titulov. Prehrávanie videa spustíme tak, že potvrdíme titul v zozname a následne spustíme prehrávanie klávesovou skratkou. Archív neobsahuje celú tvorbu RTVS, ani všetky tituly s audio komentárom, ktoré boli doteraz realizované a odvysielané. Archív spustili v polovici júla 2017 a v úvode je dostupný iba obmedzený výber. Tvorcovia tvrdia, že budú dopĺňať zoznam priebežne.

 

Ján Podolinský, magazín Blindrevue

(neskrátený text nájdete na blindrevue.sk)

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *