Pod olympijskými bodkami

V sobotu 25. mája v Košiciach a v júni hneď trikrát – v stredu 12. v Banskej Bystrici, v piatok 21. v Martine a napokon v piatok 28. v Trnave nám celkovo 35 našincov predviedlo v štyroch disciplínach šikovnosť svojich prstov. Konali sa totiž kvalifikačné kolá už 2. ročníka Braillovskej olympiády.