Braillovská súťaž krajín Vyšehradskej štvorky

ÚNSS sa po prvýkrát stáva organizátorom národného kola súťaže, ktorá preverí vaše technické zručnosti a ovládanie Braillovho písma, a to hneď v štyroch disciplínach: Čítanie, Písanie, Usporiadanie textu a napokon Odosielanie súborov. 

Opäť pod olympijskými bodkami

Z 35 našincov, ktorí o dušu spasenú bodkovali v máji v Košiciach a v júni v Banskej Bystrici, v Martine a v Trnave sme šiestich najúspešnejších v každej disciplíne v celkovom poradí bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole pozvali na sobotu 7. a nedeľu 8. decembra 

Pod olympijskými bodkami

V sobotu 25. mája v Košiciach a v júni hneď trikrát – v stredu 12. v Banskej Bystrici, v piatok 21. v Martine a napokon v piatok 28. v Trnave nám celkovo 35 našincov predviedlo v štyroch disciplínach šikovnosť svojich prstov. Konali sa totiž kvalifikačné kolá už 2. ročníka Braillovskej olympiády. 

Októbrová konferencia bude o Braillovom písme

Za sebou už máme šesť odborných konferencií na tému prístupnosť a sprístupňovanie kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím. Zamerali sme sa na sprístupňovanie literárnych textov, múzeí, historických pamiatok, výstav a audiovizuálnych diel, ostatná konferencia bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím. Siedma konferencia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude bodkovaná.