Drieme vo vás umelecký duch? Prebuďte ho!

Prejaviť sa môže ako fotograf, majster slova či tvorca brailokresby. ÚNSS totiž vyhlásila už 18. ročník Cesty svetla a Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) zas prvé Umenie, brailenie.

 

Cesta svetla

Už tradičná umelecká aktivita, ktorej cieľom je zistiť, aký je váš pohľad na fenomén svetla alebo každodennosť so zrakovým postihnutím. Autorstvo môžete priznať čiernobielej aj farebnej fotografii, v prihláške ale nezabudnite vyznačiť ich počet a súťažnú kategóriu pre každú z nich.

 

Fotografia vážky sediacej na steble trávy.
Jana Veresová: V svetle reflektorov

 

Súťažné kategórie: Zrakové postihnutie, Fenomén svetla a Mladý fotograf (súťažiaci, ktorí najneskôr 30. septembra t. r. dovŕšia 15 rokov)

Kto a čím sa môže zapojiť: každá fyzická osoba, ktorej k srdcu a k ruke prirástol fotoaparát alebo mobil, či už sa fotografovaním živí, alebo jej vypĺňa voľný čas. Zrakové postihnutie nie je ani podmienkou, ani prekážkou. Do každej kategórie môžete prihlásiť najviac 4 snímky (celkovo teda môžete poslať maximálne 12 kusov).

Uzávierka: 30. september 2022

Prihláška: je ňou formulár, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.unss.sk a z intranetu ÚNSS alebo vyžiadať na ktoromkoľvek KS. Akceptujú sa tie, ktoré dorazia riadne a úplne vyplnené, vlastnoručne podpísané a doplnené minimálne jednou fotografiou.

 

Svetlovlasé dievčatko s natiahnutými rukami. Spoza nej vidieť jemné ruky, ktoré jej zakrývajú oči. V pozadí sa spoza listov na stromoch predierajú slnečné lúče.
Elizabeth Verkinová

 

Kam svoje diela adresovať: cestasvetla@unss.sk. Majte, prosím, na pamäti, že vytlačené snímky už tento rok zasielať netreba, stačí elektronická verzia.

Výsledky: myšlienkovú, obsahovú, výtvarnú a technickú úroveň fotografií zhodnotí a zverejní trojčlenná porota v priebehu októbra, tie najvydarenejšie sa stanú súčasťou putovnej výstavy a kolekcie pohľadníc.

Podrobnejšie informácie: www.unss.sk

 

Umenie, brailenie

Súťaž prebieha výlučne v braili a zasielať môžete len diela, vyhotovené na brailovej tabuľke s bodkovadlom alebo na písacom stroji.

 

Kostra ľudského tela vytvorená pomocou brailových bodiek.
Kostra ľudského tela vytvorená pomocou brailových buniek. Autor: Michaela Hajduková

 

Súťažné disciplíny:

  1. Krátky literárny útvar: keďže tento rok oslavujeme 213. výročie narodenia Louisa Brailla, rozsah textu bol stanovený na 213 slov (+- 10 slov). Téma ani forma príspevku nie sú nijako obmedzené;
  2. Kreslenie brailom (t. j. pomocou brailových buniek): brailokresbu je možné vytvoriť len na jeden papier, a to tabuľkou alebo strojom, pričom musí byť dodržané štandardné riadkovanie –žiadne posunutie papiera o pol riadka nie je povolené. Podmienkou je zaslať k nej aj návod ( podrobne o tom, ako má návod vyzerať, na stránke SABP).

Uzávierka: 31. október 2022

Kto a čím sa môže zapojiť: každá fyzická osoba, ktorej k srdcu ono stobodové šesťbodové prirástlo, a to buď jedným literárnym útvarom, jednou brailokresbou, alebo oboma naraz.

Prihláška: stačí, ak vybrailujete svoje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, príp. e-mail a aktuálny vek. V prípade neplnoletého súťažiaceho, prosím, uveďte telefónne číslo a email plnoletej kontaktnej osoby (napr. zákonného zástupcu, rodinného príslušníka, priateľa, učiteľa a pod.).

Kam svoje diela adresovať: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenská autorita pre Braillovo písmo, Štúrova 36, 054 65 Levoča. Dbajte, prosím, na to, aby zásielka – okrem vypísanej adresy doručenia – obsahovala iba brail. Zásielku tak môžete zaslať poštou bezplatne.

Výsledky: víťazi súťaže budú vyhlásení na Deň nevidiacich, a to v štyroch kategóriách: deti do 15 rokov – literárny útvar, deti do 15 rokov – brailokresba, mládež nad 15 rokov a dospelí – literárny útvar a mládež nad 15 rokov a dospelí – brailokresba.

Podrobnejšie informácie: www.skn.sk/sabp

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *