ZOOM zasadnutie

KORONAVÍRUS, slovo, ktoré skloňujeme vo všetkých pádoch. Prišiel neohlásene, ako neželaný hosť. Objavil sa a nie a nie sa ho zbaviť. 

Chvíľu to vyzeralo, že sa upokojil a potom zasa začal „vytŕčať rožky“. Prišli opatrenia, s nimi mnohé obmedzenia. Niektoré z nich sa dotkli aj našej spolkovej činnosti. Súčasná situácia nás núti rozmýšľať, hľadať nové spôsoby ako vzájomne komunikovať, ako riešiť pracovné problémy.

 

Pred samotným zasadnutím sme dostali informáciu, že sa uskutoční novým, dovtedy nevyskúšaným spôsobom, cez videokonferenciu zvanú ZOOM. Z časových dôvodov som oslovila (len) 10 členov ÚR a predsedníčku ÚKK. Všetkým som položila 4 otázky:

  1. Máte skúsenosť s používaním programu ZOOM?
  2. Ako ste zvládli inštaláciu programu ZOOM?
  3. Ako ste zvládli používanie klávesových skratiek?
  4. Vyhovoval vám tento spôsob zasadnutia?

 

Zhrnutie odpovedí

Z oslovenej vzorky mal len jeden respondent skúsenosť s videokonferenciou cez program ZOOM, každý z oslovených však pri inštalácii potreboval pomoc rodiny, známych alebo pracovníkov ÚNSS. ZOOM si respondenti nainštalovali do stolového PC, notebooku, mobilného telefónu alebo do tabletu. Obsluhovali ho sami, len v jednom prípade členka ÚR vycestovala na KS. Klávesové skratky ako také väčšine respondentov nerobili problém (ocenili vopred pripravený manuál), jeden poukázal na to, že sa mu zle používala skratka ALT+A na vypnutie, zapnutie mikrofónu. Nevedel vyhodnotiť, v akom režime sa nachádza (má, nemá vypnutý mikrofón?). Hovoril o tom, že ostatní členovia ÚR jeho návrhy a pripomienky nepočuli, hlasovanie cez ZOOM mu nevyhovovalo. Dvaja respondenti uviedli, že mali problém pri odhlasovaní sa z programu ZOOM klávesovou skratkou ALT+Q, preto použili myš. Na poslednú otázku odpovedali oslovení nasledovne: videokonferencia cez ZOOM je operatívne, rýchle, ekonomicky úsporné riešenie. Je to spôsob komunikácie v krízových situáciách. V našom prípade je to nevyhnutné riešenie, ktoré splnilo svoj účel. Jeden respondent uviedol, že si počas zasadnutia v pokoji mohol robiť poznámky, ďalší, že tento spôsob komunikácie je lepší ako korešpondenčné hlasovanie.

Z uvedeného vyplýva, že oslovení členovia ÚR videokonferenciu dokázali použiť a v súčasnej nepriaznivej situácii si takýto spôsob komunikácie vedia predstaviť aj v budúcnosti, avšak takmer jednohlasne sa zhodli v tom, že viac preferujú osobné stretnutie.

 

Renata Oláhová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *