Asistované bývanie pre nevidiacich

Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vzniklo v roku 1997 pod Katedrou informatiky pracovisko, kde sa dennodenne rieši vedecká stránka vývoja pomôcok pre nevidiacich. Nové asistenčné technológie sa tu navrhnú, otestujú, vo vedeckej tlači sa dokazuje ich dôležitosť – a tým sa vytvárajú priaznivé podmienky pre hromadnú priemyselnú výrobu. 

 

Dnes už nie je zriedkavosťou vybaviť si domácnosť elektrospotrebičmi ovládanými pomocou mobilného telefónu alebo hlasového terminálu. Žiaľ, zriedkavosťou nie je ani to, že si zakúpite napríklad robotický vysávač a mobilná aplikácia, ktorá ho obsluhuje, od vás odrazu chce, aby ste na pôdoryse bytu prstom označili izby, kde má robot ukázať svoje schopnosti. Tak si milý vysávač pripojíte k hlasovému terminálu, prikážete mu, aby povysával. Terminál vás však nebude informovať o tom, ako práca pokračuje. Môže sa teda stať, že vysávač niekde uprostred izby zastane, a o príčine vás poinformuje len zobrazením na svojom displeji. Neostane vám iné, len inteligentného „pomocníka“ štvornožky nájsť a opýtať sa suseda, čo sa mu prihodilo.

 

Milan Hudec
Milan Hudec pri hmatovom displeji. Zdroj: MH

 

Aby systémy asistovaného bývania plnohodnotne komunikovali aj s nevidiacimi používateľmi, je potrebné v tejto oblasti vykonať pomerne rozsiahlu vedeckú činnosť. Táto sa na našom pracovisku vykonáva formou vývoja a testovania prototypu systému RUDO.

 

Systém RUDO

Ide o technológiu asistovaného bývania pre nevidiacich, ktorá vďaka nainštalovaným senzorom rozoznáva v tzv. inteligentnej budove interiérové a exteriérové scény. Väčšina súčasných asistenčných technológií, ktoré sú určené pre nevidiacich, pomáha čítať, písať či orientovať sa v priestore. Rozpoznávanie interiérových a exteriérových scén je však istým spôsobom nový prístup k slepote, ktorý vedie k vývoju novej a svojím zameraním odlišnej asistenčnej technológie.

 

Prototyp nášho ambientného systému nevidiacemu umožňuje:

 1. plnohodnotne používateľsky a technicky obsluhovať vykurovanie,
 2. nastavovať vykurovacie zóny (aj na diaľku),
 3. pracovať s meracími elektrotechnickými zariadeniami ako multimeter a osciloskop,
 4. kontrolovať malé deti v exteriéri,
 5. získavať informácie o stave domácnosti (aj na diaľku),
 6. vykonávať odbornú prácu v oblasti informatiky a elektrotechniky,
 7. používať počítač ako bežnú kompenzačnú pomôcku,
 8. obsluhovať zariadenia a pracovať na počítači pomocou jediného unifikovaného používateľského rozhrania,
 9. prostredníctvom bytového reproduktora získať informácie o interiérových a exteriérových scénach,
 10. získať meteorologické hlásenia,
 11. získať informácie o prípadnej rizikovej udalosti pri starostlivosti o starnúcich členov domácnosti.

 

Čo je nevyhnutné?

Systémy domácej automatizácie sú spravidla závislé od internetového pripojenia. Inými slovami, ak vypadne internet, človek v takejto domácnosti neurobí prakticky nič. Prototyp nášho ambientného systému RUDO je preto konštruovaný tak, aby sa výpadok internetového spojenia nedotkol jeho funkčnosti. Ak vypadne internet, RUDO nebude napríklad poskytovať meteorologické hlásenia, ale inak zostane funkčný.

Keď vypnú prúd, elektrotechnika nebude fungovať tak či tak, preto sa stav s prichádzajúcimi systémami domácej automatizácie veľmi nezmení. Navyše, v súčasnosti sa vyrábajú kvalitné záložné zdroje elektrickej energie, ktoré sú v takomto prípade efektívne využiteľné.

Pokiaľ ide o stavebné zásahy, ich rozsah závisí od požadovaných služieb. Napríklad kombinácia hlasom ovládaného terminálu a robotického vysávača nevyžaduje žiadne stavebné úpravy. V prípade rozpoznávania interiérových scén sa už ale musia inštalovať senzory pohybu, je potrebné pripojiť ich na domový alebo bytový server, a to je z technického hľadiska už omnoho náročnejšie. Pri inštalácii sa preto vždy musí voliť správny kompromis medzi počtom bezdrôtových zariadení napájaných batériami a počtom dátových a elektrických vedení. Systém domácej automatizácie nesmie obťažovať rozsiahlosťou svojej inštalácie a pri prevádzke nadmernou potrebou výmeny batérií.

 

Aká je situácia v tejto oblasti dnes?

Vo svetovej vedeckej tlači boli uverejnené zmienky, že takáto vedecká aktivita má zmysel. Zatiaľ sa ale nenašli inštitúcie, ktoré by sa plnohodnotne venovali vývoju ambientných systémov s asistenciou zameranou na nevidiacich. Naše pracovisko sa tým stalo jedinečným a vo svete prvým. Najväčším problémom v tejto oblasti je, že výskum ambientných systémov a systémov domácej automatizácie pre nevidiacich je časovo, finančne, technicky a sociálne veľmi náročný.

Asistencia pri bývaní pre nevidiacich sa teda zatiaľ rieši iba v oblasti vedeckej komunity, nerozprávame o konkrétnych výrobkoch, ktoré by mohli byť niekde dostupné. Náš projekt má však sekundárny produkt, a to softvérový balík, ktorý vytvorí z počítača kompenzačnú pomôcku. V takomto režime sa nevyžaduje úprava bytu alebo domu. Počítač vybavený takýmto softvérom nevidiacemu umožní navyše oproti bežným funkciám programovanie na profesionálnej úrovni a prácu s elektrotechnickými meracími prístrojmi ako multimeter a osciloskop.

 

Chcete sa na výskume podieľať?

Máte dve možnosti: ťažšiu a ľahšiu. Pri prvej musíte nadobudnúť primerané vzdelanie, ktoré vám umožní zapojiť sa do podobného projektu. Pri druhej stačí, ak si náš softvér nainštalujete do počítača a skúsite ho používať. Pri takomto pokuse nesmiete byť na softvér úplne odkázaní a bolo by dobré, keby ste na každodenné fungovanie mali ešte jeden počítač. Mohli by ste tak porovnávať, skúšať rôzne funkcie a odovzdávať nám dôležitú spätnú väzbu, ktoré funkcie sú navrhnuté dobre a ktoré horšie. Upozorňujem, že v tomto prípade by šlo výlučne o záujmovú, voľnočasovú, teda nehonorovanú aktivitu. Náš softvér je bezplatne dostupný na stránke www.systemrows.eu/software

 

Milan Hudec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *