Nikto učený z neba nespadol

Vedomostná súťaž o ceny

 

Slepecké trápenia a trápnosti nebudú nikdy brať konca, to je istá vec. Kým si ale znovu nahonobíte dostatočnú zásobu a kým naberiete odvahu podeliť sa o ne, navrhujem avizovaný „trexit“ vyplniť korešpondenčným kurzom, čo poviete? Témou bude –ako inak? – zrakové postihnutie a veci s tým súvisiace. Z tohto pomerne plného mešteka vytrasieme v každom čísle päť otázok (keď už budeme tento rok tú tridsiatku toľko skloňovať), k niektorým možno vypadne aj zopár odpovedí a bude len a len na vás, či sa vám niektorá bude pozdávať a označíte ju za správnu. Kto ich identifikuje najviac a, samozrejme, nenechá si svoje vedomosti len pre seba, bude odmenený. Hneď na začiatku musím… nie s jednou, ale so všetkými dúhovými farbami von: udeľovať certifikáty či diplomy nie je v našej kompetencii, ale šíriť zvesti o vašej múdrosti, to sľúbiť môžeme.

 

Ženské ruky a stroj na písanie Braillovho písma
Len kradmý pohľad

 

Bodky, ktoré znamenajú svet

Určite viete, že Louis Braille mal začiatkom roka narodeniny (ak ste to netušili, nepriznajte to, ani keby vás ako mučili), preto sa naša prvá lekcia bude týkať práve šiestich reliéfnych bodov, plne ortografického systému, ktorý má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť a v skúške s akýmkoľvek iným písmom by bez váhania obstál.

O vytvorenie systémov, ktoré by nevidiacim umožňovali písať aj čítať, sa pokúšali viacerí, zväčša rôznymi transkripciami latinky. Spočiatku sa naši predkovia učili čítať ryté, tesané alebo vyrezávané písmo prstami, či nahmatať línie vzniknuté po zaschnutí hustého atramentu. Akékoľvek spracovanie latinky však stroskotalo – na čítanie to bolo príliš náročné, o písaní ani nehovorím. A nehovorilo sa ani vtedy. Nedalo sa. Revolúciu prinieslo až zistenie, že kým pre zrak sú dôležité línie, pre hmat sú to body.

Prvý návrh Braillovho písma vyšiel tlačou v roku 1829 ako 32-stranová brožúra pod názvom Spôsob písania slov, nôt a chrámového spevu pomocou bodov pre používanie slepcami, pre ktorých ho vytvoril Louis Braille, korepetítor kráľovského ústavu pre mladých slepcov, o šesť rokov neskôr sa objavujú stránky popisujúce interpunkciu a základy notopisu a napokon trojzväzkové dejiny Francúzska.

Za hranice domoviny začalo Braillovo písmo prenikať až po roku 1850. V Dánsku a vo Švédsku ho zaviedli v roku 1860, v Anglicku v roku 1870. Začiatkom 70. rokov ho Nemci priniesli do Hradčanského ústavu v Prahe, dodnes používanú českú adaptáciu Braillovej abecedy vytvoril učiteľ Malý z Klárovho ústavu. V Uhorsku písmo zaviedli až v roku 1893 a prvé slovenské učebnice tlačené Braillovou abecedou vyšli až za prvej Československej republiky, po roku 1923.

Dnes je už Braillovo písmo svetobežníkom par excellence: pred viac ako 100 rokmi ho už poznali v Číne aj v Indii, bodové abecedy boli vytvorené nielen vo všetkých svetových jazykoch, ale aj v jazykoch menších národov, národností a etnických skupín, ako je napríklad velština, amharčina, malajčina, thajčina, hindština a iné.

 

Žena vo vyhliadke mrakodrapu. V pozadí mrakodrapy.
Tajomné bodky

 

Čo vy na to ako takí?

Všetky podporné prostriedky sú povolené (aj tak nemáme šancu pristihnúť vás pri švindľoch), vaše odpovede očakávané do konca marca, a to buď mailom na duha@unss.sk, alebo písomne (prečítame čiernotlač i bielotlač) na adrese Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Heslo: Dúha.

 

Ako Braillovo písmo vzniklo?

a) Iniciatívou chlapcov Ústavu pre mladých slepcov v Paríži bola vyhlásená súťaž o zjednodušenie dovtedy existujúceho bodového písma. Výsledkom bolo niekoľko návrhov, z ktorých bol ako najlepší ohodnotený ten, ktorý predložil mladý Louis Braille.

b) Braillovo písmo vzniklo zo systému dvanástich bodov, ktoré zostavil Charles Barbier de la Serre ako tajné písmo pôvodne pre vojenské účely. Písmo si ale vyžadovalo veľa miesta, nemalo znaky pre rozdeľovacie znamienka, neumožňovalo zaznamenávať noty, ťažko sa pamätalo, čítalo a písalo a použiteľné bolo len pre tých, ktorí dokonale ovládali francúzštinu.

c) Vzniklo transkripciou a úpravou Morseovej abecedy. Jednotlivým signálom, resp. ich kombinácii zodpovedali pozície šesťbodovej bunky.

 

Kedy Braillovo písmo uzrelo svetlo sveta?

  1. a) V roku 1815.
  2. b) V roku 1825.
  3. c) V roku 1835.

 

Ktoré písmo pre nevidiacich je najmladšie?

a) Braillovo písmo.

b) Kleinovo písmo.

c) Moonovo písmo.

 

Ako sa pred vznikom mechanického stroja Braillovo písmo zaznamenávalo?

a) Pomocou Pražskej tabuľky.

b) Používali sa hlinené tabuľky a rydlom sa vytváral negatívny reliéf.

c) Písalo sa veľmi prácne a zdĺhavo, pretože každé písmeno sa muselo vyraziť na papier akousi pečiatkou so šiestimi kovovými ihlami.

 

Je možné meniť veľkosť Braillovho písma?

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *