Zlatý erb pozná svojich víťazov

Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok projekt špeciálne podporil film Kto je ďalší?.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatý Erb 2019 sa už tradične konalo počas medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave. Občianske združenie eSlovensko udelilo 12. novembra diplomy tým, ktorí sa o hodnotenie uchádzali a včas sa zaregistrovali. Porota vyhodnotila najlepšie webové stránky ôsmich samosprávnych krajov, 35 miest a 34 obcí.

 

Kto má najlepšiu stránku?

V kategórii Najlepšia stránka miest a mestských častí si 1. miesto odniesol Trenčín, za ním nasledovali Nové Zámky, Bratislava – Petržalka, Levice a Nitra. V kategórii Najlepšia stránka samosprávneho kraja si 1. miesto zaslúžil Prešovský samosprávny kraj, zo striebra sa tešil Trenčiansky a z bronzu Nitriansky kraj. Spomedzi obcí obstáli najlepšie Jaslovské Bohunice, Nitrianske Pravno, Valča, Ľubica a Špačince.

 

Čo sa hodnotilo?

Porota udeľovala body od 0 do 5. Hodnotili sa povinne zverejňované informácie, príp. miesto, čas či spôsob, ako informácie získať, sadzobníky, termíny, program, zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva, zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr či informácie o dochádzke poslancov.

Ďalšie kritériá, ktoré museli stránky spĺňať, aby sa dostali na vyššie stupne rebríčka, boli odporúčané informácie a služby (odkazy na projekty, videá zo zasadnutí, informácie a kontakty na poslancov, hospodárenie, GDPR) či informácie o cestovnom ruchu (cudzojazyčné informácie, fotografie, stravovanie, ubytovanie v obci či meste, elektronická verzia miestneho spravodajcu a pod.).

V neposlednom rade sa prihliadalo aj na grafickú úpravu stránky, navigáciu po stránke, technickú správnosť, ovládanie webu a prehľadnosť.

 

Špeciálne ceny

Cenou Grand prix a zároveň vstupenkou na medzinárodnú súťaž Eurocrest potešila porota mesto Trenčín, ktoré tak na 16. ročníku súťaže zaznamenalo hneď dva významné úspechy. Titulom Najlepšia bezbariérová stránka sa hrdí Nitriansky samosprávny kraj.

 

Hodnotenie webových stránok z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím má na starosti Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Čo všetko posudzuje? V prvom rade sa zameriava na mieru prístupnosti informácií, ktoré chce zriaďovateľ webového sídla používateľom sprostredkovať, a pomer prístupných a neprístupných informácií – akú informačnú hodnotu vie získať človek so zdravotným postihnutím v porovnaní s človekom bez neho. Takisto skúma možnosť samostatne ovládať a pohybovať sa po jednotlivých častiach webového sídla a zrozumiteľnosť informácií, ktoré sú používateľovi sprostredkovávané.

Tieto základné pravidlá sa skladajú z množstva špecifických ukazovateľov, ktoré sa na webovom sídle testujú, ako napr. alternatívne popisy obrázkov, dostatočný kontrast písma oproti pozadiu, zrozumiteľné odkazy, správne urobené formuláre atď. Ide o vybrané povinné kritériá prístupnosti definované vo výnose Ministerstva financií č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Na základe ohodnotenia týchto špecifických ukazovateľov je stanovená celková bodová hodnota prístupnosti webového sídla, ktorá určuje jeho poradie v súťaži. Do súťaže Zlatý erb sa hodnotením prístupnosti zapája ÚNSS pravidelne od jej začiatku. Jej hlavným metodikom a hodnotiteľom prístupnosti špeciálne pre túto súťaž je Vojtech Regec.

Hodnotenie prístupnosti a celá súťaž Zlatý erb má pozitívny vplyv na vývoj prístupnosti webových sídiel samosprávy. Vývoj nie je priamočiary, občas dochádza k poklesu prístupnosti, najmä pri zavádzaní nových technológií, čo sa však obvykle časom opraví. Z dlhodobého hľadiska však rozhodne možno konštatovať, že prístupnosť webových sídiel samosprávy sa skutočne systematicky zlepšuje.

 

Ešte jedno ocenenie

za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv bol ocenený dlhoročný spolupracovník Únie miest Slovenska, pravidelný organizátor seminárov zameraných na oblasť e-Legislatíva, e-Government, e-Demokracia a ďalšie aktivity v samosprávach Augustín Mrázik.

 

Projekt je spolufinancovaný programom EÚ Connecting Europe Facility. Ďalšími partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Linka detskej istoty.

 

Ivana Rosíková a Dušana Blašková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *