Pripravme sa na Deň bielej palice

V utorok 15. októbra si aj tento rok pripomenieme Deň bielej palice. Okrem ÚNSS na tejto akcii spolupracuje aj Prezídium Policajného zboru a Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je poukázať na dopravné i architektonické bariéry pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pridáte sa? 

 

Aj tento rok bude mať Deň bielej palice dve línie. Prvá bude zameraná na osvetu v oblasti dopravných bariér, pričom oporou nám bude Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. Druhá upozorní na architektonické bariéry pre ľudí so zrakovým postihnutím, smerodajnou bude litera vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje vzdialenosť prekážok umiestnených od reliéfnych prvkov (t. j. od umelých vodiacich línií či varovných a signálnych pásov). Vlani sme prístupnosť verejných priestranstiev pre nevidiacich a slabozrakých kontrolovali v užšom centre Bratislavy, ani tento rok sa ešte do iných miest nepustíme.

Ak by ste chceli figurovať, zapisovať či informovať, prihláste sa do 30. septembra vedúcej príslušného krajského strediska. Každá z nich vám povie o dvojhodinovom intervale medzi ôsmou a dvanástou, o vlastnostiach vybraného priechodu, o policajných hliadkach tých 100 – 150 metrov za ním, o informačných letákoch, voňavých autíčkach do autíčok, gastrolístkoch v hodnote 3€ pre každého zúčastneného a o tom, že bločky na pokuty budú schované – ospravedlnený je ale len tento priestupok a v tento deň. Prezradia vám všetko aj o figurantovi, ktorý musí spĺňať hneď niekoľko podmienok: musí mať zrakové postihnutie, 18 až 75 rokov, byť aktívnym používateľom bielej palice a správne ovládať signalizáciu. Poisťovni Allianz, ktorá nad ním bude aj tento rok bdieť, musí prezradiť celé meno, adresu trvalého bydliska a rodné číslo. Len pripomínam, že ak vám koniec septembra ujde, nestihneme vás už poistiť. V takom prípade od vás budeme potrebovať vyjadrenie, že sa akcie zúčastníte na vlastnú zodpovednosť.

 

Jednotná signalizácia

Značnú kreativitu, ktorá sa pri používaní bielej palice hlási na priechodoch pre chodcov o slovo, prosím, pribrzdite. Príslušná metodika je pripravená tak, aby to bolo pre nás čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie, takže nie je potrebná. Je nevyhnutné, aby vodiči na celom Slovensku mali o signalizácii rovnakú predstavu. Nemôžeme dopustiť, aby si na západe mysleli, že palica má byť vodorovne pred nevidiacim od obrubníka po obrubník, t. j. počas celého prechádzania cez vozovku, a na východe, že ju po signalizácii šupneme pod pazuchu a nemusíme sledovať terén pred a pod sebou.

Ako teda správne dať najavo svoj úmysel prejsť na druhú stranu vozovky?

  1. V prvom rade musíme bielou palicou nájsť hranicu medzi chodníkom a cestou – obrubník alebo varovný pás. Len na okraj pripomínam, že počas Dňa bielej palice je zakázané zvoliť stanovisko, kde sa chodník znižuje takpovediac dostratena ( bez akéhokoľvek reliéfneho označenia začiatku vozovky).
  2. Po tejto lokalizácii sa treba postaviť kolmo na smer idúcich áut (vybraný priechod pre chodcov v žiadnom prípade nesmie smerovať šikmo) a zaujať tzv. vyčkávací postoj, t. j. postaviť sa na samý kraj chodníka a bielu palicu chytiť tužkovým spôsobom. V tejto fáze ju musíme mať zvisle pred telom, aby bola pre šoférov čo najviditeľnejšia, a jej spodným koncom sa dotýkať obrubníka, resp. miesta, kde začína vozovka.
  3. Sluchom, príp. zvyškami zraku zistíme, či idú nejaké autá a ako ďaleko od priechodu sú.
  4. Ak sme si istí, že nič nejde, resp. všetko je v takej vzdialenosti, že stihne pohodlne zabrzdiť, dáme onen signál – a teraz čítajte naozaj pozorne – palicu zdvihneme vodorovne pred seba maximálne do výšky pása tak na 3 až 5 sekúnd. Potom ju vrátime pred telo a v prípade, že je vozovka voľná, resp. blížiace sa autá zastavili, prejdeme na druhú stranu bodovou alebo kĺznou technikou, už komu ako vyhovuje. V žiadnom prípade však neslobodno prechádzať s palicou vystretou pred sebou. Jednak tým môžeme ohroziť ostatných chodcov, jednak si nevidíme pod nohy, čo môže skrvaviť nás samých.

Takýto postup musia dodržiavať tí z nás, ktorých spoločníkom je orientačná alebo signalizačná biela palica. Opornú pri signalizácii rozhodne nedvíhajte! Vyššie uvedené pravidlá práce s palicou platia aj pre držiteľov vodiaceho psa.

Takto na pohľad sa signalizácia môže javiť zložito, ale ubezpečujem vás, že to tak vôbec nie je. Ak sa rozhodnete figurovať v tohtoročnom Dni bielej palice, prejdite si to, prosím, s pracovníkmi ktoréhokoľvek krajského strediska. To je stretnutie na slabú štvrť hodinku, verte mi.

 

Jednotná štatistika

Záznamové hárky sa nám v deň akcie plnia čiarkami jedna radosť, ale keďže opakovania nie je nikdy dosť, aspoň jedným lúčom si posvieťme aj na to, ako správne postupovať, ak sa stanete zapisovateľom. Rozhodujúcim okamihom pri vyhodnocovaní je reakcia vodiča po tom, čo dá figurant signál bielou palicou. Počítajú sa len tie autá, ktoré sú k priechodu najbližšie, pretože iba tie de facto na signál reagujú. Ak totiž zastane v jednom pruhu naraz niekoľko vozidiel, tretie, štvrté či piate nezastavuje kvôli bielej palici, ale kvôli tomu, že pred ním stoja iní. S najväčšou pravdepodobnosťou na chodca ani poriadne nedovidí, preto do kolónky „Zastavili“, prosím, započítavajte len tých, ktorí naozaj pribrzdia preto, že dávajú prednosť nevidiacemu. Samozrejme, čiarku si zaslúžia aj vozidlá idúce vo vedľajšom či opačnom jazdnom pruhu. Šoféri, ktorí signalizáciu odignorujú, sa počítajú asi jednoduchšie, ale opäť – rozhodujúca je reakcia po signalizácii.

 

Deň bielej palice finančne podporila Nadácia Allianz, mediálnym partnerom je Zelená vlna RTVS.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *