Učenie hrou v každom veku a aj so zrakovým postihnutím

Spočítať až päťciferné čísla v priebehu niekoľkých sekúnd, zlepšiť pozornosť a koncentráciu, jednotlivé druhy pamäte, zvýšiť rýchlosť a presnosť reakcií, budovať líderské schopnosti, rozvíjať kreatívne a logické myslenie, cibriť zmysly a intuíciu, zdokonaliť jemnú a hrubú motoriku, priestorovú orientáciu či schopnosť riešiť problémy. 

To všetko sa dá osvojiť a zlepšiť v programoch ktoré realizuje  Akadémia mentálnych algoritmov.

 

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Košice prichýlilo pod svoju strechu občianske združenie s názvom Akadémia mentálnych algoritmov, ktoré je členom medzinárodnej siete značky AMAKIDS – Academy of brain development.  Zameriava sa na vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí a mládeže. Program Mentálna aritmetika podľa AMAKids je účinný nástroj na stimuláciu intelektuálneho rozvoja a tréningu mozgu na rýchlejšie vnímanie a spracovanie informácií. Podstata ostáva zachovaná, mení sa „len“ spôsob podávania vedomostí.

„Mentálna kalkulačka je technika, ktorú si človek osvojil pri používaní prvých počítadiel v histórii. Zmienka o počítadlách je už v Mezopotámii, v starom Egypte,“ hovorí koordinátor projektu AMAKIDS Michal Mikulaško.

Počítadlo ako také bolo počítač a teda staroveká technológia na kontrolu a riadenie zdrojov. Ten, kto ovládal tieto technológie, napredoval vo vývoji svojej spoločnosti. „Môžeme teda konštatovať, že mechanické počítadlo je predchodcom dnešných počítačových technológii. Aj dnes platí, že kto ovláda tieto technológie je na čele spoločnosti a jeho postavenie je vysoko oceňované,“ dodáva Mikulaško.  Dnešní päťdesiatnici si pamätajú počítadlo ruského typu, ktoré sa volalo sčoty. No dnes ich poznáme niekoľko, napríklad čínske a japonské. Práve japonské je podľa Mikulaška pre človeka najintuitívnejšie. Nazýva sa Soroban. „Jeho používaním sa človek naučí neštandardne rýchlo počítať a to je vedľajší efekt toho čo človek týmto tréningom mozgu posilňuje,“ vysvetľuje Mikulaško.

 

Vzdelávanie interaktívne a prostredníctvom hier

Edukačný program AMAKIDS je rozdelený na dva tematické celky a šesť úrovní, pričom každá z nich má dve fázy – mechanickú a mentálnu. V tej počiatočnej využívajú záujemcovia Abakus, t. j. mechanické počítadlo s farebnými kamienkami, ktoré poznali už starí Gréci. Dôvodom, prečo sa táto pomôcka používa, nie je len cvičenie jemnej motoriky zápästia, ale aj stimulácia jednotlivých zmyslov a koordinácia pohybov prstov. Tá aktivizuje centrá vyššej nervovej aktivity v mozgovej kôre, čo prispieva k rozvoju reči a logického myslenia. Osvojenie schopnosti používať súčasne obe ruky vedie k vytváraniu veľkých zásob trvalých neurónových prepojení medzi pravou a ľavou hemisférou. A práve to umožní plnohodnotne používať všetky dostupné rezervy v mozgu – nielen ľavej hemisféry, s ktorou sa uspokojí náš štátny vzdelávací systém. Väzba na mechanický Abakus sa postupne oslabuje, stimuluje sa vlastná predstavivosť, takže človek posúva kamienky na počítadle už len v mysli. Stačí 15 minút denne a po dvoch – troch mesiacoch driny zvládnete zapájať obe hemisféry mozgu a mentálnu aritmetiku máte v malíčku.

 

Komu je program AMAKids určený?

Program funguje celoročne a zameriava sa hlavne na deti od 4 do 16 rokov, pričom lekcie prebiehajú v skupinách maximálne 12 osôb zostavených podľa veku alebo individuálne. V programe sa používa jedinečná počítačová aplikácia a metodické materiály a pomôcky. Základom sú individuálne domáce úlohy s individuálnou kontrolou a štatistikou každého účastníka a, samozrejme, striedanie aritmetických cvičení so zábavnými aktivitami na rozvoj pozornosti a pamäti. Motivácii nedovolia vychladnúť súťaže a olympiády a špeciálne vyškolení lektori. Na získanie certifikátu o úspešnom absolvovaní programu je potrebné absolvovať 2 x 30/45 minútové lekcie raz týždenne a každodenné aspoň 15-minútové domáce cvičenie.

„Účastníkom programu sa môže stať každý kto má záujem pracovať na svojom intelektuálnom potenciále a udržiavať tak svoju mentálnu kondíciu.  Program je prispôsobený deťom, dospelým, ľudí so zdravotným postihnutím nevynímajúc,“ objasňuje Michal Mikulaško a pokračuje: „V podstate sa môže prihlásiť každý, komu jeho mentálna úroveň dovolí pracovať s číslami a používať počítadlo. Naši lektori a špeciálny odborníci sa snažia prispôsobiť program každému. V procese  využívajú účastníci hmat, sluch a zrak,“ dodáva.

Veľkou výhodou programu je, že práve hmat je prvý zmysel, prostredníctvom ktorého si účastníci (či vidiaci, či nevidiaci) osvojujú množstvo a hodnotu kamienkov na počítadle. V edukačnom procese sa zlepšuje prstová technika, ktorá  je zodpovedná za návyky a asociáciu číselných hodnôt a aritmetických operácii. Účastníci následne zapoja druhý zmysel, a to sluch, čím  sa podporuje vizualizácia a činnosť mozgu.

 

Dievča pri počítadle, ktoré je zavesené na stene.
Použitie metodických materiálov aj pre ľudí so zrakovým postihnutím sa bude postupne vyhodnocovať a prispôsobovať. Zdroj: www.amakids.sk

 

Pilotný projekt

V októbri sa na Krajskom stredisku ÚNSS Košice spúšťa pilotný projekt. Použitie metodických materiálov aj pre ľudí so zrakovým postihnutím sa bude postupne vyhodnocovať a prispôsobovať nevidiacim a slabozrakým záujemcom. Pre nich je na krajskom stredisku vyškolený lektor, ktorý ich bude sprevádzať programom (aplikáciou a sedeniami raz týždenne). Samozrejme, domáca príprava je – tak ako pri akomkoľvek vzdelávaní – nevyhnutná.

 

Ak máte záujem Akadémiu mentálnych algoritmov absolvovať, hláste sa u koordinátora v centre Michala Mikulaška (e-mailom na info@amakids.sk alebo telefonicky na 0944 647 415) alebo u koordinátorky v UNSS Zuzany Mihályovej (e-mailom na mihalyova@unss.sk alebo telefonicky na 0905 490 645). Vekové obmedzenie je zamerané na úroveň, podľa ktorej nevidiaci pozná čísla a rozumie aritmetickým operáciám.  Následne je otestovaný a pripravený tréningový plán. Cenová politika je  závislá od individuálnych kritérií, ale prví účastníci programu budú uhrádzať 25 eur za štyri týždne.

 

Dušana Blašková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *