Výsledky grantového kola 2018

Pondelok 23. apríl, kedy bola uzávierka tohto ročníka grantového kola Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), stihlo celkovo pätnásť projektov. Grantová komisia napokon schválila trinásť projektov. 

Požadovaná suma na podporu všetkých projektov bola 5 938 eur, vyčlenená suma bola vo výške 5 132,11 eura. Ponúkame krátky prehľad projektov, ktoré sa členovia Grantovej komisie na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť.

 

A bolo Svetlo (KR Bratislava, 400 eur)

Obohatenie možností voľnočasových aktivít, ktoré budú plne prístupné pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pod vedením sochára Martina Dzureka účastníkom cez výtvarné umenie pomôžu zvládnuť množstvo postupov a techník, ktoré môžu zvládnuť aj napriek ťažkému poškodeniu zraku, budú môcť rozvíjať svoju jemnú motoriku, fantáziu a schopnosť vyjadriť svoje emócie.

 

Sečovce 2018 (KR Košice, 400 eur)

Krajská prehliadka hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov – pokračovanie v dlhoročnej tradícii organizovania obľúbeného podujatia. Účastníkmi budú starší zrakovo postihnutí ľudia, snahou organizátorov bude prilákať na podujatie aj mladších interpretov a dať tak priestor na prepojenie medzi staršou a mladšou generáciou.

 

Chceme byť spolu (ZO č.22 Lučenec, 400 eur)

Projekt zahŕňa viacero námetovo pestrých aktivít na podporu spolkovej činnosti i na zvyšovanie informovanosti verejnosti o problémoch a schopnostiach ľudí so zrakovým postihnutím. Zameranie akcií bude spoločenské, športové, turistické a poznávacie (napríklad Cesta rozprávkovým lesom v obci Divín, beseda v Pedagogickej a sociálnej akadémii Lučenec a pod.)

 

Je to pre mňa tabu (KS Košice, 338 eur)

Séria prednášok s odbornou lektorkou MUDr. D. Cajsovou pre zrakovo postihnutých záujemcov, venovaných teoretickým vedomostiam z oblasti intímneho života.  Určené budú pre mladých ľudí vo veku okolo 30 rokov, ktorí prichádzajú s otázkami o intímnom živote.

 

Ihlice nepotrebujem, prsty použijeme a štrikovať sa naučíme (OSSR Martin, 400 eur)

Záujem ukážu a naučia ich pletenie bez ihlíc. Ide o techniku, pri ktorej sa pracuje len prstami rúk. Výrobky potom budú spájať do celkov, ako sú šály, prehozy, podsedáky a podobne. Táto technika je vhodná pre všetky vekové kategórie a ľudí s akýmkoľvek zrakovým postihnutím.

 

Štrikovačky (KS Bratislava, 400 eur)

Účastníčky projektu sa naučia štrikovať a háčkovať za pomoci skúsenej inštruktorky. Zároveň chcú osloviť zaujímavou aktivitou aj mladšie klientky, ktoré už majú základnú sebaobsluhu zvládnutú. Takto sa budú môcť naučiť konkrétnu praktickú zručnosť a zároveň sa spoznajú s vekovo príbuznými ženami, ktoré sú v podobnej životnej situácii.

 

Zvýšme svoju gramotnosť a naučme sa vypracovať projekt (KR Žilina, 400 eur)

Cieľom je naučiť záujemcov ako správne pripraviť projekt, zrealizovať ho a tak zvýšiť možnosť získať finančné možnosti na svoje aktivity. Z projektu bude neskoršie profitovať aj celá sekundárna cieľová skupina – zrakovo postihnutí členovia základnej organizácie, ktorí sa týchto aktivít budú zúčastňovať.

 

Dokážem to zvládnuť aj sám (KS Prešov, 400 eur)

Štvordňový skupinový pobyt pre ľudí so zrakovým postihnutím, s ktorými už individuálne pracujú v rámci sociálnej rehabilitácie poradkyne Krajského strediska. Pobyt by mal byť zacielený najmä na upevnenie a prehĺbenie zručností v oblasti sebaobsluhy. V rámci neho vznikne aj obrazová brožúra s prípadným zvukovým záznamom s postupmi sebaobslužných techník či ručných prác.

 

Priatelia z digitálneho sveta (ZO č.8 Čadca, 400 eur)

Zrakovo postihnutých používateľov IT budú projektom motivovať, aby rozšírili portfólio svojich IT zručností tak, aby získali väčšiu odvahu a nezávislosť pri vybavovaní vlastných, ale aj rodinných administratívnych záležitostí. Projekt nadväzuje už uskutočnené aktivity v predchádzajúcich rokoch.

 

Sme tu 20 rokov! (KS Banská Bystrica, 400 eur)

Cieľom projektu je prostredníctvom osláv k príležitosti 20. výročia otvorenia Krajského strediska v Banskej Bystrici prezentovať, spropagovať a priblížiť prácu KS ÚNSS verejnosti, partnerom, spolupracujúcim inštitúciám, sponzorom a v neposlednom rade aj samotným ľuďom so zrakovým postihnutím.

 

Ja už to viem, naučím aj teba (ZO č.43 Svidník, 400 eur)

Štvordňový pobyt umožní zrakovo postihnutým členom, aby aj pri svojom hendikepe dokázali urobiť krásne vecí, ktorými môžu vyjadriť svoje vnútorné pocity. Z papiera, z dreva a kúskov látok môžu urobiť niekomu radosť vytvoreným darčekom (náramky, ozdobné škatuľky, prívesky, magnetky, kytičky, brošne a iné.  Pod vedením skúsených inštruktoriek.

 

A ideme ďalej… (KR Banská Bystrica, 400 eur)

Víkendové vzdelávacie pobyty pre aktívnych členov základných organizácií v kraji na posilnenie vedomostí a zručností najmä v oblasti pôsobenia na verejnosť a informovania o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím.

 

Športová streľba pre zrakovo postihnutých (ZO č.12 Humenné, 394,11eur)

V rámci rozširovania možností športovania je cieľom projektu oboznámiť členov organizácie so športovou streľbou a dať im príležitosť vyskúšať si ho pod vedením skúseného odborníka Štefana Kopčíka. Organizátori zvažujú vytvoriť pre tento šport v budúcnosti aj väčšie zázemie.

 

Pre nedostatok financií nebolo možné podporiť projekty Exkluzívne bytové aranžmány ZO č. 39 Trnava a História okolo nás ZO č. 16 Košice a okolie.

 

(ht)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *