Štvornohé oči: Opäť sa to podarilo

Vraj práca nie je zajac, neutečie. Ale posledná aprílová streda by aj mohla, keďže má štyri nohy. V roku 2002 ju totiž Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF) vyhlásila za Svetový deň vodiacich psov. 

 

Fond, z ktorého peniaze putujú na dofinancovanie kompletného programu – chovu, výchovy, výcviku, odovzdanie psa klientovi, tyflokynologický servis a prípravu klienta na prácu s vodiacim psom formou výučby priestorovej orientácie a samostatného pohybu – sa organizátorom aj vďaka pomoci dobrovoľníkov a aktivistov podarilo v uplynulom roku navýšiť o 29 299,83 eura.

Ochrannú ruku dobrovoľníci a aktivisti zbierky držali celkovo nad 83 pokladnicami. Najviac laminátových vodiacich psov so šteniatkami je tak, ako rok pred tým, umiestnených v prevádzkach obchodného reťazca Billa, a to až 65. Do zbierky Štvornohé oči je zapojených celkovo 28 z organizačných zložiek Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

 

Zuzana Kubovčíková Šebová pózuje s troma vodiacimi psami.
Vodiace psíky pomáhajú pri samostatnom pohybe. Na snímke s ambasádorkou zbierky Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou.
FOTO – ÚNSS

TOP desiatka

Pochvaly sa prejesť nedá. Tak si rozhodne ničím nedajte kaziť chuť. Súčasťou štatistík je vyčíslenie výšky výnosu na pokladnicu a podľa tohto kritéria sa suverénne najvyšším výnosom v súčte polročného výnosu v júni a koncoročného v decembri hrdí Billa v Stupave. Vodiaceho psa so šteniatkami tam nakŕmili 960,77 eurami. Z druhého miesta sa usmievajú psy v Bille na Jantárovej ceste v Bratislave s 787,30 eurami a z tretieho tí v Bille v Záhorskej Bystrici s 766,46 eurami (všetky tri  pokladnice sú v správe Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy). Nasleduje 747,96 eura v piešťanskej Bille (opäť v správe Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy), 669,40 eura v nitrianskej Bille (v správe Krajského strediska ÚNSS Nitra), 650,41 eura v Bille na Muchovom námestí v Bratislave (v správe Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy) a 648,72 eura v Bille v Martine (Základná organizácia ÚNSS Martin). Prvú desiatku uzatvárajú pokladnice umiestnené v Bille na Račianskej v Bratislave (642,51 eura), o ktorú sa stará Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, v Aqua parku v Poprade (633,37 eura), kde drží ochrannú ruku Krajské stredisko ÚNSS Prešov a v Bille v Komárne (579,14 eura), ktorú spravuje Základná organizácia ÚNSS Komárno.

Všetkým zúčastneným organizačným zložkám za celoročnú starostlivosť o porozmiestňované štvornohé oči srdečne ďakujeme. Osobitná pochvala a poďakovanie patrí povereným správcom pokladníc. Bez ich snahy a ochoty by sa nám rozhodne nedarilo ani udržiavať v povedomí verejnosti informácie o neoceniteľnej pomoci vodiaceho psa, ani zvyšovať výnos verejnej zbierky.

 

Pozor na tohtoročné zmeny

Majte, prosím, na pamäti, že Manuál pre dôverníkov pokladníc prešiel novelizáciou a že pre dôverníka verejnej zbierky Štvornohé oči pribudol preukaz a pre realizačnú zložku poverenie, ktorým jej je pridelená správa pokladníc. Hlavným koordinátorom zbierky je od 1. februára tohto roka Petr Ostružiar. Originál zápisnice o otvorení pokladnice, ktorý je nevyhnutné bezprostredne po vklade výnosu na účet verejnej zbierky zaslať na Úrad ÚNSS, preto, prosíme, adresujte jemu. Kópiu Zápisnice spolu s výdavkovým pokladničným dokladom a dokladom o vklade z banky vložte do účtovníctva svojej organizačnej zložky a v stanovenom termíne zašlite na Ekonomické oddelenie Úradu ÚNSS. A ešte posledná pripomienka: výber pokladníc je potrebné uskutočniť dvakrát ročne, a to v termíne od 15. do 30. júna a od 1. do 15. decembra.

Dosť bolo pripomienok! Prajeme veľa radosti zo správcovania!

 

Zuzana Együdová a Dušana Blašková

 

Fakty o zbierke Štvornohé oči

Vodiaci pes je nenahraditeľným pomocníkom človeka, ktorého osud pripravil o zrak. Dokáže ho bezpečne zaviesť do zamestnania, do obchodu, k lekárovi, na úrady, skrátka všade tam, kam človek v dnešnej dobe chodiť musí. Sú to jeho druhé oči, ktoré nielen dovedú, ale nájdu hľadanú vec, upozornia na prípadné nebezpečenstvo a sú verným priateľom. Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje túto neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi ako aj tyflokynologický servis. Finančná náročnosť programu je veľmi vysoká a príspevky, ktoré klientom so zrakovým postihnutím poskytujú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie vodiaceho psa, nepokryjú všetky náklady spojené s realizáciou programu.

Ako vyzerá pokladnička? Pokladnička je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami. Je vyrobená z laminátu. Na pokladnici sa nachádzajú tri otvory na vhadzovanie dobrovoľných príspevkov umiestnené na temene hlavy veľkého vodiaceho psa i oboch šteniatok. Prevedenie pokladníc má tri farebné varianty: čierny, hnedý a krémový.

 

Pokladnička je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami
Pokladnička je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *