Audiokomentár. Náš známy – neznámy

Špeciálna zvuková stopa, slovný popis deja, prostredia či postáv. Bez zásahov do dialógov, bez narúšania plnovýznamových zvukov, bez vlastnej interpretácie. Audiokomentár nie je ďalším účinkujúcim, je len sprievodcom tým, čo sa na striebornom plátne zobrazuje. 

Dámy a páni, vypnite si svoje mobilné telefóny. O chvíľu začíname.

Divadelná fakulta VŠMU disponuje štyrmi divadelnými priestormi, ale iba v Divadle Lab je k dispozícii oddelená réžia s výhľadom na javisko. Inými slovami, iba v Divadle Lab sme našli miesto pre človeka, ktorý v sezóne 2017/2018 mohol komentovať predstavenie nevidiacim divákom. 

Ruku v ruke s múzou

Prvým impulzom bol článok o premiére filmu Horem pádem, ošetreného komentárom pre nevidiacich, na festivale v Karlových Varoch. Druhým práca na pozícii vedúci výroby v dabingu plus štúdium na VŠMU. A napokon susedka z tretieho poschodia, mamina kamarátka pani Šeboková, ktorá strácala zrak. 

Majstri hudobných nástrojov – hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku

Vzduchovým prúdom, ktorý vzniká vdýchnutím, kmitaním jazýčka, vibrovaním pier, krúžením a vírením korpusu vo vzduchu. Rozochvením a rozkmitaním blany úderom ruky, prstov alebo paličky. Údermi, natriasaním, drnkaním, trením, klopaním, kývaním, otáčaním či pohybom v rytme. Všakovaké tóny a zvuky vyludzuje ľudstvo odpradávna, odpradávna nimi prináša správy a signály, plní dni všedné i sviatočné.