Ohľadom grantového programu ÚNSS

Prežili sme zvláštny rok. Okolnosti boli neúprosné, pandémia zasiahla snáď do všetkých zákutí našich životov a jednou z tých horších vecí bolo, že sme sa nemohli venovať jednej z najprirodzenejších ľudských činností – socializácii. Grantová komisia ÚNSS však aktivity nižších organizačných zložiek podporila aj počas obdobia sprísnených opatrení aj po ich uvoľnení. 

 

Po minuloročnej prestávke sme v apríli s radosťou zverejnili prvú tohtoročnú výzvu na prijímanie žiadostí o projekty financované z grantu ÚNSS. Prirodzene, odrážala okolnosti a osobitosti doby a znela: Nevidiaci a slabozrakí v on-line svete. Cieľom bolo povzbudiť nižšie organizačné zložky ÚNSS v činnosti prostredníctvom využívania on-line nástrojov, ktoré sú pre nich prístupné, najmä platformu ZOOM. Musíme konštatovať, že záujem o tento typ projektov nebol veľký – na výzvu zareagovalo len 5 subjektov. Kto a s akými nápadmi sa o grant uchádzal?

  1. ZO Čadca sa rozhodla zorganizovať sériu on-line prednášok a následných diskusií s odborníkmi, ktoré vnesú viac svetla na časté, ale nikdy nie úplne zodpovedané otázky z oblasti zrakového postihnutia, a keďže v čase pandémie sa výrazne znížila telesná mobilita u členov, spektrum tém bude rozšírené aj o problematiku fyzioterapie, napr. rehabilitáciu po prekonaní ochorenia COVID-19, rehabilitačné techniky pri ochoreniach krčnej chrbtice, bolestiach hlavy a všeličo, čo vyplynie z diskusie.
  2. Členovia všetkých ZO Bratislavského kraja, milovníci poznávacích a vzdelávacích podujatí a exkurzií vyprofilovaných pre ľudí so zrakovým postihnutím, si v spolupráci so Sprievodcovským oddelením Bratislavskej organizácie cestovného ruchu doprajú 6 on-line prehliadok, ktoré im v rôznych súvislostiach priblížia hlavné mesto. Pod projekt je podpísaná ZO č. 4 Bratislava
  3. Výtvarná skupina Svetlo sa v priestoroch KS Bratislava stretáva už takmer 18 rokov. Každé z pravidelných stretnutí býva zamerané na konkrétnu techniku, od júna sa každú druhú stredu spájajú prostredníctvom on-linu alebo konferenčného hovoru. V takejto virtuálnej miestnosti bude každý, usmerňovaný lektorom, pracovať samostatne.
  4. Zamestnanci KS Bratislava sa rozhodli zorganizovať on-line intervenciu pre uzavretú skupinu, v ktorej by si účastníci so zrakovým postihnutím pod vedením psychológov mohli vzájomne poradiť, povzbudiť sa, hľadať spoločne nové riešenia či pohľady na veci, zdanlivo ťažko riešiteľné.
  5. Obsahom projektu ZO Nitra bola organizácia pravidelných kondičných cvičení pod vedením penzionovanej rehabilitačnej sestry. V 1. grantovom kole sme ho ale podporiť nemohli, pretože nespĺňal základnú podmienku, a to organizovanie podujatí v on-line prostredí.

 

Koniec mája a 2. grantová výzva

Vzhľadom na súčasné uvoľnenie opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sme sa rozhodli koncom mája vyhlásiť ďalšie grantové kolo. Jeho prioritou je revitalizácia spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych, športových a tvorivých aktivít ľudí so zrakovým postihnutím. V rámci neho sme už záujemcom umožnili naplno rozvinúť svoj potenciál a využiť možnosť zorganizovať aktivity aj v reálnom, nielen on-line svete. Projekty prijímame do konca júna, o tom, aké nápady a túžby pretavia naše KS, KR a ZO do skutkov, vás budeme informovať.

 

Michaela Hajduková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *