Odkiaľ pokiaľ s kvalifikovaným elektronickým podpisom

Pandémia COVID-19 veľmi nepríjemne zasiahla do všetkých oblastí každodenného života a aj niektoré rutinné činnosti značne skomplikovala. Na druhej strane však pomohla zviditeľniť možnosti, ktoré pre bežného človeka možno ostávali skryté, ba nepoznané. Jednou z nich je elektronizácia služieb. 

 

O elektronizácii služieb poskytovaných štátom sa toho popísalo už veľa. Napriek tomu boli vnímané akoby abstraktne, ako niečo, čo síce existuje, ale… Akoby nebolo nad návštevu príslušného úradu – osobne je predsa len osobne, človek má často pocit, že veci vybaví akosi lepšie.

Práve korona tento pohľad výrazne zmenila a ukázala užitočnosť a opodstatnenosť zavádzania a rozširovania elektronických služieb do praxe. Keďže táto téma nebola v našich podmienkach dosiaľ podrobnejšie zmapovaná a hemží sa viacerými otáznikmi, oslovil som riaditeľku Odboru peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Juditu Havalovú. Adresoval som jej niekoľko otázok týkajúcich sa doručovania výkazu o počte hodín vykonanej osobnej asistencie s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

 

Len jeden nestačí

„Pokiaľ má fyzická osoba s ŤZP záujem výkaz a potvrdenie predkladať úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, uvedené môže realizovať cez službu všeobecné podanie,“ začala Judita Havalová. „Ak majú dotknutá fyzická osoba s ŤZP aj osobný asistent kvalifikovaný elektronický podpis, výkaz si fyzická osoba s ŤZP nakopíruje do schránky a tam ho obe osoby podpíšu svojím zaručeným elektronickým podpisom – každá zvlášť.“

Čo v prípade, že KEP má zriadený len jeden z dvojice?

„Ak má kvalifikovaný elektronický podpis iba jeden z nich (teda len fyzická osoba s ŤZP, alebo len osobný asistent), do prílohy všeobecného podania vložia naskenovaný fyzicky podpísaný dokument (výkaz),“ pokračuje Judita Havalová. „Nie je možná alternatíva kombinovaného podpísania, t. j. že jedna osoba dokument podpíše pomocou KEP a druhá fyzickým podpisom. Obdobne možno postupovať aj v prípade zasielania potvrdenia o vyplatených odmenách prostredníctvom portálu slovensko.sk.“

 

Podanie a jeho prílohy

Povedzme, že prílohou podania prostredníctvom slovensko.sk je sken papierovej predlohy fyzicky podpísanej a opečiatkovanej treťou stranou, napr. odpis zdravotnej dokumentácie k žiadostiam o peňažné príspevky, rôzne potvrdenia o príjme a pod. Ako odosielateľ ju pomocou KEP nepodpisujem, kvalifikovaný elektronický podpis využijem len na podpísanie samotného podania? Po doručení dokumentov príslušnej inštitúcii je takéto podanie prijaté ako riadne doručené so všetkými náležitosťami vrátane príloh? Odpovedá opäť Judita Havalová.

„Áno, žiadateľ by mal podpisovať elektronicky iba dokumenty, ktoré vytvoril sám v elektronickej podobe, to znamená, ak je podanie (všeobecné podanie) podpísané KEP, je to riadne podanie bez ohľadu na prílohy. Ak by niektorá príloha nebola v poriadku, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyzve klienta na jej doplnenie.“

 

Obavy sú zbytočné

Táto forma elektronickej komunikácie pripomína svojou náročnosťou odosielanie e-mailov cez webové rozhranie. Ak používate čítač obrazovky a patríte medzi priemerne zdatných používateľov, naozaj vás nemá čo odradiť. Navyše, túto metódu môžete použiť aj po uplynutí mimoriadneho stavu súvisiaceho s ochorením COVID-19, na rozdiel od odosielania príslušných tlačív mailom, ktoré nám umožnili len dočasne. Musím povedať, že pri použití KEP som v prístupnosti nezaznamenal žiadne podstatné nedostatky. Ak predsa len naďabíte na nejaké otázky alebo pochybnosti vo veci prístupnosti alebo podávania podaní prostredníctvom ústredného portálu, najvhodnejšie je smerovať ich na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v gescii ktorého je zákon o e-Governmente.

 

Peter Halada

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *