Druhá šanca

Jarné upratovanie vždy s definitívnou platnosťou ukáže, že množstvo toho, čo sa nám „ešte na niečo môže zísť“, sa už naozaj na nič nezíde. Ale iba nám. Jednou z možností, ako dať veciam druhú šancu, je darovať ich. Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Ocenia to nielen vaši blízki, ale aj budúce generácie. 

Medený glóbus s reliéfnym vyobrazením svetadielov
Medený glóbus z dielne Viliama Hrabovca z roku 1927. Autor: Štefánia Petreková

 

„Tým, že tých vzácnych exponátov = učebných či kompenzačných pomôcok z 19. a prvej polovice 20. storočia je veľmi málo, snažíme sa získať aj tie novšie a modernejšie. Vo fonde máme napríklad aj televízne zväčšovacie lupy, Sunrise, Eureku A4, BraillenSpeak a ďalšie zariadenia, ktoré sa používali po osemdesiatom deviatom. Viaceré naše kúsky si však môžu zo svojich školských čias pamätať aj tí mladší,“ začala vedúca Múzea špeciálneho školstva v Levoči Štefánia Petreková. „Exponáty si k nám nachádzajú rôzne cesty, najčastejšie sú to však dary, či už priamo od používateľov (ktorí oslovia nás, alebo sa my obrátime na nich, ak sú to napríklad naši priatelia a vieme, že s týmto typom pomôcok pracovali), alebo od špeciálnych a spojených škôl, ktoré nás kontaktujú, keď vyraďujú učebnice, knihy, pomôcky a iný majetok.“

 

Čo patrí do múzea?

Zoznam toho, o čo má inštitúcia záujem, má úctyhodnú dĺžku. Okrem všakovakých učebných pomôcok, dobových vyobrazení škôl, vynikajúcich učiteľov, pedagógov i osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj školstva, fotografií a nahrávok z vyučovania i školských podujatí privíta múzeum aj učebnice, časopisy (školské i odborné), triedne knihy, klasifikačné hárky, vysvedčenia, písomné úlohy, výtvarné práce žiakov, výsledky iných umeleckých a záujmových aktivít žiakov aj učiteľov. Školské uniformy, označenia škôl, pamätné tabule, medaily, plakety, odznaky alebo pečate si tu takisto nájdu svoje čestné miesto. Múzeum má záujem o školské predmety, elektroniku a rôzne prístroje uľahčujúce život a fungovanie osobám s akýmkoľvek znevýhodnením: mapuje totiž históriu vzdelávania nielen ľudí so zrakovým, ale i sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím, nová expozícia je obohatená o informačný panel – kubus, na ktorom je priblížený učebný program pre deti s autizmom. Časť zameranú na život ľudí s viacnásobným postihnutím zatiaľ v Levoči nemajú. Momentálne je najmenej početná skupina exponátov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním nepočujúcich a ľudí s telesným postihnutím.

„Prioritne predstavujeme učebné pomôcky, v časti približujúcej ľudské zmysly si však návštevníci môžu pripomenúť aj chvíle mimo vyučovania – nájde sa tu niekoľko spoločenských hier pre nevidiacich, napríklad Mlyn, Domino, Človeče, nehnevaj sa! alebo šachy,“ rozvíja tému Petreková. „Ak sa nám niekto rozhodne niečo darovať, najviac sa, pochopiteľne, potešíme tomu, čo budeme môcť návštevníkom aj prakticky predviesť. Pomôcky, ktoré sú nefunkčné, síce prijímame tiež, ale sme radšej, ak sú kompletné, bez chýbajúcich častí.“

 

Písací stroj
Písací stroj, tzv. obojživelník, ktorý v 90. rokoch 19. storočia zostrojil nemecký tyflotechnik a konštruktér Oskar Picht. Autor: Štefánia Petreková

 

Zn. Darujem

V prípade, že sa rozhodnete darovať svoje školské i mimoškolské vecné spomienky Múzeu špeciálneho školstva, stačí ho kontaktovať telefonicky (053/451 28 63, 0918 625 285) alebo mailom (mss.levoca@gmail.com). Následne sa rozprúdi mailová komunikácia, a ak bude mať múzeum o predmet, resp. viacero predmetov záujem, pripraví darovaciu zmluvu a napokon si s vami zamestnankyne dohodnú osobné pracovné stretnutie, na ktorom dar prevezmú.

Druhou možnosťou, ako Múzeu špeciálneho školstva pomôcť, je zapožičať mu predmety len na určitý čas (napríklad ako exponáty krátkodobých výstav). Tieto prípady sa riešia prostredníctvom Zmlúv o výpožičkách, ktoré po vzájomnej dohode vypracuje buď samotné múzeum, alebo tretí subjekt. Poistenie sa vzťahuje výlučne na zbierkové predmety.

 

Prestížne ocenenie

Viac ako 40 nominácií v piatich hlavných kategóriách: Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie, NAJ zamestnanec cestovného ruchu a novinka ročníka Remeslo má zlaté dno. Slovom, anketa Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019, ktorej trinástich laureátov vybrala jednak verejnosť v on-line hlasovaní, jednak odborná porota na neverejnom zasadnutí v sídle Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktoré je už od roku 2014 organizátorom podujatia. Vo štvrtok 23. januára si na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020 v bratislavskej Incheba Expo prevzala z rúk predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a predsedu KOCR Severovýchod Slovenska Michala Sýkoru ocenenie aj Štefánia Petreková. Za 1. miesto v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019.

„Pre moderné a interaktívne múzeum, jediné s danou problematikou v širšom regióne Strednej Európy, ide najmä o morálne ocenenie. Odzrkadľuje výsledok úspešného roka,“ komentuje úspech vedúca múzea. „Verím, že toto ocenenie prispeje k väčšej medializácii, vyššej návštevnosti a záujmu turistov o danú problematiku pri návšteve historickej Levoče.“

 

Štefánia Petreková počas preberania ocenenia
Z oceňovania najlepších v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2019. Zdroj: MŠŠ

 

Ďalší tridsiatnik

Šestnásty november 1990 je v kronike Múzea špeciálneho školstva zvečnený… zlatými literami nie. Skôr Braillovým písmom, piktogramami a posunkami. Práve v tento deň bolo totiž na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite Vladimíra Predmerského, zriadené ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Súčasnú podobu nadobudlo po trpezlivej práci, komplexnej rekonštrukcii a reinštalácii stálej expozície v období júl 2014 až apríl 2017. Od 15. mája 2017 sa v múzeu môžete pokochať štyrmi samostatnými celkami: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická knižnica a študovňa s viac ako 4 000 titulmi odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných pomôcok pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím a autizmom a napokon časť venovaná ľudským zmyslom.

 

Z programu na rok 2020

Od 1. do 12. júna sa chystá dvojtýždňová šnúra podujatí pre škôlkarov, žiakov základných i študentov stredných škôl a zároveň aktivity spájajúce generácie. V duchu hesla Vezmi do múzea rodičov a starých rodičov sa bude spievať s Katkou Koščovou, hrať s Divadlom Portál, učiť Braillovo písmo, chodiť s bielou palicou, spoznávať exponáty iba hmatom, ochutnávať dobroty, ktoré „nevidno“, ale aj veľa iného. Leto bude patriť úspešnému projektu Legendárium s príbehom o Louisovi Braillovi, jesenný vietor priveje do múzea veľkú výstavu Gotická cesta hmatom, ktorá by sa mala stať putovnou. A na záver ešte jedna dôležitá novinka: v mesiacoch jún až september 2020 budú dvere levočského múzea pre návštevníkov otvorené sedem dní v týždni. Viac informácií získate priamo na stránke www.msslevoca.sk v sekcii Kontakty/Otváracie hodiny.

 

Dušana Blašková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *