Zo 6. zasadnutia Ústrednej rady ÚNSS

Predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) Branislav Mamojka je po letnej hospitalizácii opäť plný síl, takže stretnutie 22. a 23. novembra v hoteli Bivio v bratislavskej Rači prebiehalo opäť pod jeho vedením. 

 

Správu o činnosti Úradu ÚNSS, ktorá mapuje oddelenie po oddelení, dostali členovia ÚR už týždeň pred zasadnutím. Od výberu z 12-stranového materiálu som upustil – na väčšinu informácií totiž nadväzujú prijaté uznesenia. Uvediem len, že zo štyroch desiatok pracovníkov ÚNSS ich 13 pracuje na chránených pracoviskách, vďaka čomu je naša organizácia zaradená medzi zamestnávateľov s najvyšším počtom pracovníkov so zrakovým postihnutím na Slovensku.

Medzi uzneseniami z 5. zasadnutia, ktoré si vyžiadali posun termínu, sú štatúty pracovných skupín ÚR pre legislatívu a kompenzačné pomôcky a rokovací poriadok členských schôdzí. Tento dokument môžu členovia ÚR do 24. 1. 2020 pripomienkovať, právomoc schváliť ho preniesla ÚR na svoje predsedníctvo.

 

Ekonomika

Koniec roka nepatrí bilancii, aktuálny stav ekonomiky sa iba monitoruje. ÚR preto konštatovala, že bolo dosiahnuté vyrovnané financovanie aktuálnych nákladov ÚNSS, a to najmä vďaka úspešným rokovaniam, ktoré viedli k navýšeniu príspevkov jednotlivých VÚC, a zvýšeným výnosom verejných zbierok. Aby bol súčasný stav udržateľný, je potrebné v získavaní finančných prostriedkov pokračovať.

 

Medzinárodné vzťahy

ÚR vzala na vedomie informácie o priebehu a výsledkoch Generálneho zhromaždenia Európskej únie nevidiacich (EBU) a o príprave a priebehu druhého hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti uložila zverejnenie zoznamu otázok Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre vládu SR.

 

Obhajoba záujmov nevidiacich a slabozrakých

ÚR uložila zabezpečiť presadenie legislatívnej definície slepeckej bielej palice a prostredníctvom svojich bežných komunikačných kanálov zverejniť návod na prihlasovanie sa do elektronických služieb pomocou elektronického občianskeho preukazu.

 

Spolková činnosť

Nadchádzajúci rok bude pre ÚNSS prelomový: v apríli oslávi 30. výročie vzniku a na jeseň sa uskutoční jej 9. zjazd. Tomu predchádzajú výročné členské schôdze (VČS) a krajské zhromaždenia (KZ) s voľbou delegátov na zjazd. ÚR rozhodla, že VČS sa uskutočnia v období medzi 2. marcom a 30. aprílom 2020 a KZ medzi 5. májom a 13. júnom 2020. Na obsahovú prípravu 9. zjazdu ÚR schválila vytvorenie pracovnej skupiny (Mamojka, Blašková, Hajduková, Hóková, Měchura, Winterová a Zbranek) a vyzvala kompetentných funkcionárov a pracovníkov, aby do 31. 12. predkladali návrhy na miesto jeho konania. Uskutoční sa 19. – 21. novembra 2020.

Žiaľ, na základe uznesení predmetných členských schôdzí bola ÚR nútená rozhodnúť o zrušení ZO č. 3 Bardejov a ZO č.36 Topoľčany, pretože sa nenašiel nikto, kto by im bol ochotný predsedať a starať sa o hospodárenie. Samozrejme, ich členovia majú možnosť prestúpiť do ktorejkoľvek základnej organizácie ÚNSS.

ÚR vzala na vedomie informáciu o metodickom pokyne pre ZO, ktorý sa týka žiadostí o dotácie z miest a obcí, a uložila všetkým KR oboznámiť predsedov ZO s jeho obsahom.

 

Biela pastelka

ÚR vyslovila poďakovanie všetkým organizátorom, realizátorom a prispievateľom, vzala na vedomie, že sa do nej zapojilo 49 ZO a že výnos hlavného zbierkového dňa bol vyšší než v predchádzajúcom roku. Zároveň stanovila 18. september 2020 za hlavný zbierkový deň budúceho ročníka.

 

Deň bielej palice

ÚR vzala na vedomie výsledky podujatia a zdôraznila nevyhnutnosť neustále zvyšovať kvalitu prípravy nielen figurantov, ale aj ostatných používateľov bielej palice, aby na priechodoch signalizovali svoj úmysel prejsť na druhú stranu vozovky jednotne, a to v súlade s metodikou.

 

Josef Zbranek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *