Celoslovenské stretnutie odborných pracovníkov krajských stredísk ÚNSS

Zvyšovanie kvality sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím. To je názov projektu ÚNSS, v rámci ktorého môžeme vďaka podpore Nadácie Volkswagen uskutočniť monitoringy našich krajských stredísk a supervízie odborných pracovníkov, vytvoriť priestor na ich vzdelávanie a výmenu skúseností a napokon doplniť materiálno-technické vybavenie na jednotlivé sociálne služby pre klientov so zrakovým postihnutím. 

 

Monitoringy krajských stredísk sú v plnom prúde, supervízne stretnutia už má za sebou každé z nich a koncom novembra došlo aj na vzdelávanie a výmenu skúseností odborných pracovníkov. Stanovili sme si termín od stredy 27. do piatka 29. 11., vybrali Penzión Larion v Kráľovej Lehote, prijali potvrdenie účasti od 29 zamestnancov a prípravu scenára zverili do rúk metodičkám pre sociálne služby Dagmar Filadelfiovej a Ivane Frčovej.

 

Od definovania problému k jeho riešeniu

Rozdeliť sa do piatich tímov, na flipchartový papier napísať problémy a požiadavky daných cieľových skupín, za 30 minút si stanoviť ciele a navrhnúť cestu k nim. Tak znela prvá úloha. Na témy nazvané Rodina s dieťaťom so zrakovým postihnutím vo veku od narodenia do 6 rokov, Rodina s dieťaťom so zrakovým postihnutím od 6 do 18 rokov, Mladí dospelí do ukončenia vzdelávacieho procesu, Produktívny vek od ukončenia vzdelávacieho procesu a napokon Seniori sa zakaždým rozprúdila živá, takmer hodinová diskusia, výmena skúseností, postrehov a návrhov.

 

Pohľad do zasadačky na dve skupiny ľudí pri riešení úlohy
Práca v tímoch

 

Štvrtok patril externej expertnej dobrovoľníčke Zuzane Reľovskej a nadšeniu, stagnácii, frustrácii, apatii a výbuchu. Slovom, syndrómu vyhorenia, ktorý je neraz ľuďom v pomáhajúcich profesiách za chrbtom ako vlastný tieň. Nové prerozdelenie oblastí sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ale aj prechádzka mestom, vírivka a masáže hrali prím popoludní.

Mimoriadne užitočné bolo piatkové školenie, ktorého hlavným aktérom bol náš košický kolega Ján Podolinský. Najčastejšie skloňovaným slovom bola prístupnosť – tak elektronických, ako aj printových dokumentov. Ozrejmili sme si, aké parametre musí spĺňať textový súbor, aby sa k jeho obsahu dostal aj človek používajúci čítač obrazovky, a čo sa skrýva za spojením „zásady jasnej tlače“. Záver nášho trojdňového stretnutia vyplnili otázky a odpovede s hlavičkou Apollo.

 

Renata Oláhová a Dušana Blašková

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *