Nový zákon o občianskych preukazoch

Dňa 28. októbra 2019 schválila NR SR zákon o občianskych preukazoch. Vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z. z. a účinnosť nadobúda 1. decembra 2019. Dôvodom novej právnej úpravy je najmä vytvorenie právneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre, ktorý je jedným z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. 

(V článku uvádzame len informácie týkajúce sa špeciálne nevidiacich občanov, informácie o údajoch, ktoré si môže dať do občianskeho preukazu zapísať občan na základe vlastnej žiadosti, a informáciu o povinnosti občana byť držiteľom občianskeho preukazu s čipom.)

 

Občiansky preukaz s elektronickým čipom

V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné do 31. decembra 2021 dosiahnuť stav, aby bol každý občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov SR definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana.

 

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Z uvedeného dôvodu sa pre občanov mladších ako 15 rokov bude vydávať občiansky preukaz s elektronickým čipom bez podoby tváre. Rovnaký preukaz sa bude vydávať aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti (vydávali sa do 30. júna 2012 pre osoby staršie ako 60 rokov) a pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

 

Nasnímanie podoby tváre nevidiacemu občanovi

Nasnímanie podoby tváre sa vykonáva v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. Nevidiacemu občanovi, ktorý okuliare s tmavými sklami používa, sa nasníma podoba tváre s nimi. Ak takýto človek žiada o nasnímanie podoby tváre s okuliarmi s tmavými sklami, je k žiadosti povinný predložiť lekárske potvrdenie o tom, že ich používa, alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, kde je poznámke uvedené „nevidiaci-blind“.

 

Údaje zapisované na žiadosť občana

V občianskom preukaze sa na žiadosť občana uvedie:

skratka akademického titulu alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať,

  • krvná skupina, podskupina a Rh faktor,
  • závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyžaduje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej 1. pomoci,
  • údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu. Na žiadosť občana sa uvedie aj druh zmyslového postihnutia. Údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu sa uvedie vo forme skratiek „ŤZP“ a „ŤZP-S“, údaj o zmyslovom postihnutí sa uvedie vo forme „slepý-blind“ a „hluchý-deaf“.

 

Povinné prílohy

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj o krvnej skupine alebo o závažnej chorobe, je k žiadosti povinný predložiť lekárske potvrdenie.

Občan, ktorý do občianskeho preukazu žiada uviesť údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu, je k žiadosti povinný predložiť preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom. Druh zmyslového postihnutia sa zapisuje na základe poznámky v preukaze fyzickej osoby s ŤZP.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *