Informačná služba 1181

So 100 % zľavou pre účastníkov so zrakovým postihnutím. Podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách Telekomunikačný úrad SR určuje jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti tak, aby bolo pokryté celé územie Slovenskej republiky. V súčasnosti univerzálnu službu poskytuje spoločnosť Slovak Telekom. 

 

Predmetom univerzálnej služby podľa zákona o elektronických komunikáciách je mimo iného poskytovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach pre koncových užívateľov. Na tento účel zriadil Slovak Telekom univerzálnu službu 1181 – informácie o telefónnych číslach všetkých telekomunikačných operátorov v SR. Na tomto telefónnom čísle je možné získať informácie o telefónnych číslach a o údajoch účastníkov všetkých operátorov v SR, ktorí požiadali o uverejnenie. Informácie o telefónnych číslach a údajoch účastníkov telekomunikačných operátorov v SR na službe 1181 je možné poskytnúť na základe nasledujúcich údajov:

– Mena, resp. názvu firmy alebo organizácie

– Lokality (obec, mesto …)

– Adresy

– Telefónneho čísla; platí len pre vyhľadávanie podľa telefónnych čísel z pevnej siete Telekom.

Okrem informácií o telefónnych číslach je možné získať i ďalšie informácie z nasledujúcich okruhov:

– cestovné poriadky; vlaky, autobusy, MHD, lietadlá

– otváracie hodiny úradov, pôšt, bánk, poisťovní

– ordinačné hodiny lekárov

– ubytovanie; možnosti ubytovania na celom Slovensku

– kultúra; programy televízie, kín a divadiel, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia

– reality; predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností

– rekreácia; horské strediská, lanové dráhy, turistické trasy, snehové správy z lyžiarskych stredísk, hrady, zámky, prírodné zaujímavosti

– výherné čísla pre tipujúcich

– pracovné príležitosti; ponuka voľných pracovných miest

– informácie o zjazdnosti ciest, navigácia po telefóne a množstvo ďalších informácií z internetu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi.

Volanie na informačnú službu 1181 je spoplatnené sumou 1,30 eur za minútu hovoru z pevnej linky. Služba je poskytovaná v nonstop prevádzke. V rámci jedného volania zákazníka na službu 1181 je počet poskytnutých informácií limitovaný na 5.

 

Zľava pre osoby so zrakovým postihnutím

Účastníci s ťažkým zrakovým postihnutím majú nárok na bezplatný prístup k informačným službám t. j. na bezplatné volania na informačnú službu 1181, ktorú si môže zrakovo postihnutý Účastník aktivovať po splnení nasledovných podmienok stanovených zákonom 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Za Účastníka s ťažkým zdravotným postihnutím zraku sa podľa tohto zákona považuje užívateľ, ktorého miera funkčnej poruchy zraku je najmenej 50%, pričom toto preukáže preukazom ŤZP alebo preukazom ŤZP s červeným pásom s vyznačeným druhom postihnutia v poznámke, resp. ak takáto informácia v poznámke nie je, preukáže to rozhodnutím posudkovej komisie.

Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené na web stránke spoločnosti Slovak Telekom a v Cenníku pre hlasové služby (najmä bod 1.6):

http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/informacie-pre-ucastnikov-so-zdravotnym-postihnutim/#5

 

V texte vyššie ide o presnú citáciu podmienok poskytnutia zľavy.

 

Ako aktivovať zľavu?

Nevyhnutné je osobne navštíviť kontaktné miesto Telekomu a požiadať o aktiváciu zľavy na volania na univerzálnu hlasovú informačnú službu 1181 z dôvodu zrakového postihnutia užívateľa telefónnej linky. 100 % zľavu je možné aktivovať len k zriadenej pevnej telefónnej linke, ktorá je zriadená na meno zrakovo postihnutého užívateľa. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz fyzickej osoby s ŤZP, resp. s ŤZP s červeným pásom, žiadosť postačuje podať ústne. Na zadnej strane preukazu ŤZP musí byť vyznačený druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“. Percentuálna miera postihnutia sa v poznámke na zadnej strane preukazu neuvádza. Skutočnosť, že osoba má mieru funkčnej poruchy minimálne 50 % je daná tým, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Pokiaľ na zadnej strane preukazu nie je druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“ vyznačený, predloží žiadateľ na kontaktnom mieste Telekomu komplexný posudok, z ktorého je zrejmé, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu zrakového postihnutia.

 

Milan Měchura

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *