Aj slovo je čin. Pripravujú sa Dni Mateja Hrebendu

Nepreberné množstvo slov v histórii ľudstva pohlo svetom. Slovo umelecké je činom samo o sebe, či už napísané alebo prednesené. Takéto slovo je duševným obohatením jeho príjemcov, ale aj tých, od ktorých vzišlo. Vzdajme úctu Matejovi Hrebendovi.