INSPO 2023

Koniec roka patrí prezentácii technológií a projektov, ktoré uľahčujú život ľuďom s rôznym druhom zdravotného postihnutia (ZdP) a výstave aplikácií, kompenzačných pomôcok a služieb. Predpoludňajší program je spoločný, popoludňajší prebieha paralelne v troch sekciách: Prístupnosť webu, aplikácií a dokumentov, Technológie pri vzdelávaní a zamestnávaní ľudí so ZdP a Technológie pre osoby so sluchovým postihnutím. Všade je zabezpečený prepis hovoreného slova do textu a tlmočenie do českého posunkového jazyka, v prípade príspevkov zahraničných prednášajúcich aj simultánny preklad do češtiny.

 

Už 23. ročník konferencie sa uskutoční v sobotu 25. novembra v bezbariérovom prostredí Kongresového centra Praha od 10:00 do 16:00, výstavná časť však bude prístupná už od ôsmej. V programe, pravdaže, môže ešte dôjsť k určitým zmenám, na čo sa ale už v tejto chvíli môžete tešiť, sú frontálne vedené prednášky o tom, ako môže ľuďom so ZdP pomôcť generatívna umelá inteligencia (ChatGPT, ale nie len ona), o možnostiach myoelektrických protéz či využitia virtuálnej reality pri mozgových operáciách. Účastníci ale budú môcť nahliadnuť aj na stránku chytrepomucky.cz či do výsledkov projektu Digitální doba s lidskou tváří, ktorý sa venoval bariéram a praxi novinárov v téme života ľudí so ZdP.

Po úspešnom prepojení konferencií INSPO a Agora, ku ktorému došlo v roku 2022, sa Středisko Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne rozhodlo v tomto modeli pokračovať a aj v tomto roku ponúknuť tematicky ucelený programový blok. Vlani sa zamerali na digitálne knihy a knižnice, tohto roku sa podrobnejšie prizrú zákonu o prístupnosti a tomu, aké majú používatelia so špecifickými potrebami možnosti poskytovať relevantnú spätnú väzbu k neprístupným webom, aplikáciám, dokumentom či multimédiám.

„Som veľmi rád, že pozvanie na konferenciu prijala Susanna Laurin, zástupkyňa Medzinárodnej asociácie špecialistov na prístupnosť pre Európsku úniu. Predstaví nám veľmi zaujímavý a prínosný projekt UPowerWAD, zameraný práve na poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby zo strany používateľov k neprístupnému rozhraniu, ktorého výsledky by sme radi preniesli aj do Českej republiky,“ hovorí Radek Pavlíček zo Střediska Teiresiás, ktorý bude moderovať blok s názvom Prístupnosť webu, aplikácií a dokumentov. Jeho záver bude patriť panelovej diskusii so zástupcami koncových používateľov a odborníkov a pozvánke na webinár, ktorý bude jej pokračovaním a uskutoční sa 8. decembra od 13:00.

Sekcia Technológie pri vzdelávaní a zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím bude zameraná na previazanosť vzdelávacieho systému s trhom práce pre osoby so zmyslovým postihnutím a pripravenosti na inkluzívne zamestnávanie. Po príspevkoch rečníkov bude takisto nasledovať panelová diskusia, kopírujúca cestu osoby so špecifickými potrebami vzdelávaním a prípravou na zamestnanie (rodič, pracovníci rôznych podporných centier, zamestnávateľ, úrad práce).

Tretí blok, Technológie pre osoby so sluchovým postihnutím, nastolí otázku, prečo iba akčné plány v legislatíve nestačia, ako môže aj malá televízia zvládnuť sprístupnenie vysielaného obsahu, aké aplikácie a zariadenia slúžia na prevod reči do písomnej podoby, čo ponúka nová verzia systému pre on-line titulkovanie Beey, či kam speje vývoj v oblasti kochleárnych implantátov.

 

V stovežatej, aj v pohodlí domova. Informácie si vás nájdu!

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa konferencie osobne, registrujte sa prostredníctvom on-line formulára zverejneného na stránke konferencie. Ak v čase vypĺňania prihlášky ešte nebudete vedieť, kto bude vaším sprievodcom, jeho prihlášku môžete vyplniť na svoje meno, nezabudnite však vybrať kategóriu asistent účastníka a nie účastník. Meno asistenta stačí organizačnému tímu oznámiť pred konaním konferencie.

Cena vstupenky je 600 Kč, pre účastníkov s preukazom ZŤP, ZŤP/S a ich sprievodcov polovičná. Pre tých z Vás, ktorí budete chcieť konferenciu finančne podporiť a prispieť napr. na dofinancovanie zvýhodnených vstupeniek, sa objavila možnosť kúpiť si vstupenku Podporovatel konference INSPO za 900 Kč. K cene vstupenky pripočítava spoločnosť GoOut servisný poplatok 15 Kč. Platí sa opäť vopred, aby nedochádzalo k zdržiavaniu pri platení v hotovosti počas prezencie.

Pokiaľ budete musieť svoju účasť zrušiť a učiníte tak do 12. novembra (vrátane), organizátori vám vstupné i servisný poplatok vrátia v plnej výške, a to na účet, z ktorého ste sumu uhradili. Ak svoju účasť odrieknete po tomto termíne, peniaze vám vrátené nebudú.

Akékoľvek otázky, zmeny či storno, prosím, adresujte Irene Peterkovej e-mailom na irena@peterka.cz.

V prípade, že uprednostníte účasť on-line, plenárna sekcia a sekcia Prístupnosť webu, aplikácií a dokumentov budú aj tento raz vysielané. Virtuálne sa do Prahy môžete vybrať prostredníctvom odkazu na Youtube kanál konferencie.

 

Organizátorom konferencie INSPO 2023 je Středisko Teiresiás Masarykovej univerzity v Brne a BMI sdružení. Generálnym partnerom je Nadace Vodafone ČR, mediálnymi partnermi sú ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante.

 

(red.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *