Stanovisko SABP k používaniu brailu v slovenských textoch

S pojmom „Braillovo písmo“ sa v odborných textoch i v hovorovej reči stretávame pomerne často. Aké sú však jeho synonymá? Ako od mena jeho zostavovateľa utvoriť správne a spisovné podstatné či prídavné meno? S cieľom zjednotiť písanie a používanie týchto pojmov sa Slovenská autorita pre Braillovo písmo (SABP) obrátila na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a vydala stanovisko.

 

Podľa vydaného stanoviska :

  • Ako jednoslovný náprotivok názvu Braillovo písmo možno v hovorovom i odbornom texte použiť slová braille alebo brail, napr. niektoré informácie sú v brailli zobrazované v skrátenej podobe; prednosti tejto verzie zahŕňajú pohodlnejšie čítanie brailu; na špeciálne formátovanie do brailu asi nebol čas; označenie rastlín v braili a pod.
  • správne a spisovné prídavné mená v tejto súvislosti sú potom brailový, brailová, brailové, napr. Braillovo písmo, brailový riadok, brailová kniha, brailový kalendár, Braillov životopis a pod.
  • Pokiaľ ide o skloňovanie, slová braille i brail vo význame „písmo vytvorené Louisom Braillom“ sa vzhľadom na zakončenie vo výslovnosti – hlásku j – skloňujú podľa vzoru stroj: braille – (do) braillu, (k) braillu, (v) brailli, (s) braillom; brail – (do) brailu, (k) brailu, (v) braili, (s) brailom. V praxi sa v lokáli často vyskytuje aj tvar braille/braile, napr. Exponáty sú doplnené popiskami v braille i čiernotlači…
  • Spojenia „braillovský riadok“ či „rád čítam brailo“ nie sú správne.

 

Stanovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v plnom znení nájdete na stránke www.skn.sk/sabp.

 

(red.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *