Podcasty – sledujeme audio seriály

Ide o zvukové súbory načítané autorom príspevku, iným človekom alebo automatickým softvérom na najrôznejšie témy, ako je napríklad spravodajstvo, publicistika, vzdelávanie, hudba, šport, technika. Zverejňované sú prostredníctvom internetu na stránkach autorov, spravodajských webových sídlach a podobne. 

 

Podcasty sú výborným spôsobom získavania informácii aj pre nevidiacich a slabozrakých používateľov internetu. Navyše pri ich počúvaní je možné vykonávať aj iné činnosti (napríklad šport či domáce práce), pri ktorých môže byť sledovanie nahrávky spestrením.

Existujú aplikácie pre počítač, Firefox a Thunderbird, ako aj pre mobilné telefóny s Androidom, Podcasts od Googlu alebo Podcast Addict, ktoré umožňujú plnohodnotné sledovanie podcastových kanálov aj nevidiacim či slabozrakým používateľom. Stačí si len vybrať. Jednotlivé vydané témy podcastu sa označujú aj ako epizódy a ich postupné vydávanie vytvára podcastový seriál.

Sledovať takýto seriál možno:

  • ručným sledovaním – podcasty sú umiestnené na weboch autorov, webových sídlach spravodajských agentúr či na rôznych iných stránkach. Ak chceme zistiť, či bola uverejnená nová verzia sledovaného podcastu, môžeme ručne navštíviť každú stránku a jednoducho to skontrolovať. Prechádzanie jednotlivých webových stránok a hľadanie nových epizód je však časovo náročná aktivita (najmä ak sledujeme niekoľko podcastových seriálov),
  • pomocou aplikácií na sledovanie podcastov – existuje množstvo aplikácií špecializovaných na sledovanie podcastov ako aj komplexnejšie riešenia, ktorých súčasťou je aj sledovanie podcastov.

 

Ktoré aplikácie umožňujú sledovať podcasty s čítačom obrazovky?

Riešenia od Mozilly

Nevidiaci používatelia počítačov využívajú aplikácie Firefox (internetový prehliadač) a Thunderbird (lokálny klient na správu elektronickej pošty), obe s výbornou prístupnosťou pre ovládanie pomocou čítača obrazovky, a to aj pri sledovaní podcastov.

  • Firefox: záujemca má možnosť sledovať podcastový kanál prostredníctvom funkcie aktívne záložky alebo prostredníctvom inej aplikácie. Po potvrdení položky s aktívnou záložkou sa na karte zobrazí odoberaný podcastový kanál so zoznamom epizód. Medzi epizódami sa pohybujeme tabulátorom. Každá epizóda obsahuje súbor vo formáte mp3 so zvukovou nahrávkou. Jeho potvrdením sa spustí prehrávanie priamo v okne prehliadača Firefox.
  • Thunderbird: medzi sledované účty pridáme účet na sledovanie RSS kanálov. Následne pridáme nový, pričom ako adresu kanálu zadáme URL zvoleného podcastu. URL by sa mala končiť textovým reťazcom „feed.xml“. To znamená, že sme zadali adresu na ktorej sa uverejňuje zoznam epizód. Po správnom nakonfigurovaní sa automaticky stiahnu informácie o uverejnených epizódach. Každá z nich je v Thunderbirde reprezentovaná jednou správou v priečinku daného kanála. Otvorenie predvoleného internetového prehliadača a zobrazenia stránky s danou epizódou nastane po potvrdení správy. Jednotlivé epizódy budú následne doručované vo formáte mp3 ako prílohy e-mailov.

 

Ján Podolinský z redakcie BlindRevue sa vo svojom prieskume zameral aj na nájdenie iných aplikácii, ktoré by boli na sledovanie podcastových kanálov pre používateľov s čítačom obrazovky plnohodnotne prístupné v prostredí OS Windows 10. Požadovaným kritériám sčasti zodpovedá služba Spotify (testovaná bola free verzia) a Podcasted. Sledovanie cez iTunes, Podcaster, VLC media player, Windows GPodeer, Juice je neprístupné.

 

Podcasty v mobilnom telefóne s Androidom

  • Podcasts: aplikácia od spoločnosti Google v jednoduchom rozhraní so základnou funkcionalitou na sledovanie podcastov, s lokalizáciou v slovenčine a výbornou prístupnosťou s čítačom obrazovky. Po spustení sú zobrazené podcastové seriály podľa regionálnej príslušnosti. Aplikácia si pamätá nedopočúvané epizódy, aktuálne nevypočuté epizódy sú stiahnuté do telefónu. Po ich prehratí dôjde po definovanom čase k ich automatickému odstráneniu.
  • Podcast Go: slabozrakým uľahčí orientáciu farebné zvýraznenie jednotlivých seriálov, používatelia čítača obrazovky však narazia na absenciu popisu tlačidiel, takže nebudú vedieť, čo dané tlačidlo spôsobí. Zobrazované texty sú ale čítané dobre. Aplikácia umožňuje sledovanie podcastových kanálov, ktoré sú v nej preddefinované, alebo vyhľadávanie vlastných seriálov. Jej dolnú časť zaberajú reklamy. Rozhranie je v angličtine.
  • Podcast Player: v ponuke je prehrávanie podcastov zaradených v playlistoch, ale aj vyhľadávanie nových kanálov. Rozhranie je takisto v angličtine a pri práci narazíme na reklamy. Prístupnosť nie je dotiahnutá – nie všetky tlačidlá disponujú popisom pre čítač.
  • Podcast addict: prináša široké možnosti sledovania podcastových kanálov a on-line vysielaní rozhlasových staníc. Neponúka preddefinovaný zoznam playlistov. Obsah, o ktorý máme záujem, jednoducho vyhľadáme a pridáme si ho do vlastného zoznamu. Aj v tejto aplikácii nájdeme tlačidlá bez popisu pre čítač, avšak ide o také, ktoré nie sú potrebné pre ovládanie aplikácie. V dolnej časti sa zobrazuje reklamný pás upozorňujúci na rýchly a pohodlný spôsob platby prostredníctvom Google Pay. Rozhranie aplikácie je jednoduché a intutívne. Navyše používateľské rozhranie je možné prepínať do viacerých jazykov (do slovenčiny nie, ale do češtiny áno).
  • Cast box: aplikácia ponúka sledovanie podcastových kanálov z predefinovaných playlistov a vyhľadanie vlastného kanála. V hornej časti aplikácie je umiestnené vyhľadávacie pole, ale s čítačom obrazovky nie je možné sa doňho dostať. Pod ním sa zobrazujú tipy na kanály podľa výberu aplikácie. Otvorením kanálu sa dostaneme na epizódy, ktoré môžeme prehrať. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku, prepnúť na iný jazyk nie je možné. Ovládacie tlačidlá sú dobre popísané. Výnimkou sú tie, ktoré požívame pri prehrávaní epizódy vo vstavanom prehrávači zvukového súboru.

 

Z ďalšieho testovania sa ako neprístupné pre plnohodnotné používanie s čítačom ukázali Podcast, Podcasts, Cast box, Sound cloud, Player FM, Tune in rádio, Podcast app, Podbeon.

 

(red.)

Upravené podľa www.blindrevue.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *